YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer cultuur provinciale staten regering verkiezingen parlement burgemeester gemeenteraad volksvertegenwoordiging staatsburger waterschappen verkiezing kabinet tweede kamerverkiezingen kabinet-den uyl kabinetscrisis kiesdeler kabinet-de meester kabinet-marijnen coalitie romme de geer taal lijstencombinaties eerste kabinet-colijn colijn zetelverdeling tweede kamer 1946-heden de wilde voorkeurstemmen toxopeus vierde kabinet-drees zetelverdeling na verkiezingen zetelverdeling eerste kamer 1946-heden steenberghe theo heemskerk kabinet-colijn v enkelvoud/meervoud j.w. albarda toewijzing zetels na verkiezingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1140 voor - verkiezingen - in 0.11030101776123 seconden.

verkiezingen

Bij een verkiezing kunnen alle kiesgerechtigde burgers via hun stembiljet hun voorkeur uitspreken voor de samenstelling van een nieuwe volksvertegenwoordiging. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Verkiezing
Verkiezingen Nederland is een democratie. 'Demos' betekent 'volk' in het Grieks en 'kratos' betekent 'kracht' of 'macht'. democratie wil dus zeggen 'het volk heeft de macht'. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Verkiezing / verkiezingen

In het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. Zo kun je verkiezingen uitschrijven of houden, en heb je het meestal over Tweede Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinetswisselingen zonder verkiezingen

Sinds 1972 is het gebruikelijk dat na een kabinetscrisis Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Die 'conventie' was een reactie op de tussentijdse kabinetswisseling in 1965 toen, zonder dat de kiezers zich hadden kunnen uitspreken, een centrumrechts kabinet werd opgevolgd door een centrumlinks kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Zetelverdeling na verkiezingen

Nadat de stembussen zijn afgesloten, worden de stemmen geteld. Aan de hand van het behaald aantal stemmen per lijst, worden de beschikbare zetels verdeeld. Per lijst worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees III (1952-1956)
Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Registratie politieke partijen
Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau ( de Kiesraad ) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees I (1948-1951)
De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwgekozenen na verkiezingen

Wat waren de aantallen nieuwkomers in de Tweede Kamer, onmiddellijk na de verkiezingen? - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
kiesgerechtigden
Alle mensen die deel mogen nemen aan verkiezingen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)
Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 25 juni 1913 tweede kamer­verkiezingen 11 juli 1913 benoeming (in)formateur d. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... in 1959 had de kvp de verkiezingen gewonnen met carl romme als lijsttrekker, maar werd de kvp'er jan de quay, op dat moment commissaris van de koningin in noord-b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... formatie de pvda, die als grootste partij uit de verkiezingen was gekomen, is het eerst aan zet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)
Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... het treedt op 18 september 1922 aan en wordt op 1 juli 1925, de dag van de verkiezingen, demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
kiesraad
Deze Raad stelt de officiële uitslagen vast van de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement en maakt deze bekend. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Verzamelde peilingen verkiezingen

Zetelverdeling gebaseerd op groen in partijprogramma's 2017 Onderstaande tabel is gebaseerd op rapportcijfers aanpak klimaat in partijprogramma's van Sargasso ( http://sargasso. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
lijstverbinding
Methode waarmee verwante politieke partijen elkaar kunnen steunen bij de verdeling van restzetels na de verkiezingen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017

Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142