YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: pim fortuyn verenigde senioren partij leefbaar nederland verenigde senioren partij (vsp) (kieskringen vsp (kieskring vvd d66 partij voor de dieren cda groenlinks sgp sp jan marijnissen agnes kant pvda christenunie kabinet-balkenende iv tweede kamerverkiezingen jan peter balkenende mark rutte wouter bos kabinet-balkenende ii marianne thieme geert wilders rita verdonk partij voor de vrijheid jozias van aartsen documentatiecentrum nederlandse politieke partijen femke halsema alexander pechtold bas van der vlies maxime verhagen politieke partij tweede kamerfractie ronald van raak boris dittrich fred teeven klaas de vries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3932 voor - verenigde senioren partij vsp - in 0.342046976089478 seconden.
Zoekterm partij is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Verenigde Senioren Partij (VSP)

De VSP was een belangenpartij. De partij ontstond in 2001 na een fusie van de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie. De partij kwam op voor de belangen van senioren in Nederland, zonder dat daarbij het algemeen maatschappelijk belang in het gedrang mocht komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... de verenigde seniorenpartij werd aangevoerd door herman troost. ... cht) liberaal democratische partij (lijst 17, niet in de kieskringen leeuwarden, zeeland en limburg) verenigde senioren partij (vsp) (lijst 18, niet in de kieskringen assen, rotterdam en leiden) ad bos collectief (lijst 19, niet in de kieskringen assen, midde - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeen Ouderen Verbond (AOV)
Het AOV was een belangenpartij, die op 1 december 1993 door Martin Batenburg werd opgericht. Het Verbond wilde opkomen voor de belangen van ouderen. Het AOV, dat spoedig te maken kreeg met interne ruzies, ging later op in de Verenigde Senioren Partij (VSP) en de Ouderenunie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... het aov, dat spoedig te maken kreeg met interne ruzies, ging later op in de verenigde senioren partij (vsp) en de ouderenunie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent zowel een politieke als een ambtelijke organisatiestructuur. Onder de politieke organisatie vallen de diverse fracties, de commissies en het College van Senioren (het 'dagelijkse bestuur'). ... n de eerste kamer en is tevens voorzitter van het college van senioren, de huishoudelijke commissie (interne organisatie) en de verenigde vergadering. ... die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... zij debatteren nooit direct tegen elkaar maar altijd via de onpartijdige voorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... 2006, 2003 groenlinks haitske van de linde 2003 leefbaar nederland winny de jong 2003 conservatieven.nl anneke smit-boerma 2002 verenigde senioren partij els borst 1998 d66 jet nijpels-hezemans 1998, 1994 senioren 2000 en aov ina brouwer 1994 (gedeeld lijsttrekkers - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. Th.L.M. (Theo) Thurlings
Uit Limburg afkomstige Wageningse hoogleraar die tien jaar Eerste Kamervoorzitter was. Voor hij voorzitter werd financieel woordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie. Werd enkele malen genoemd als ministerskandidaat. ... leidde in 1980 de verenigde vergadering in amsterdam, waarin koningin beatrix werd ingehuldigd. ... ptember 1973 - eerste ondervoorzitter eerste kamer der staten-generaal, van 25 mei 1971 tot 18 september 1973 - lid college van senioren (eerste kamer der staten-generaal), van 25 mei 1971 tot 18 september 1973 - voorzitter college van senioren (eerste kamer der s ... en -datum tegelen, 24 december 1916 overlijdensplaats en -datum wageningen, 10 september 1997 levensbeschouwing rooms-katholiek partij/stroming partij(en) - kvp (katholieke volkspartij), tot 11 oktober 1980 - cda (christen-democratisch appel), vanaf 11 oktober 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
bungalow - (woning zonder bovenverdieping)
bungalow zn. ‘woning zonder bovenverdieping’ Nnl. bungalow ‘Indisch huis zonder bovenverdieping’ [1863; Sanders 1995], ‘tijdelijk verblijf, vakantiehuisje’ [1907; WNT Aanv. ... het stelt een handelspost van de verenigde oostindische compagnie (voc) in bengalen voor. ... bejaardenwoningen zijn vaak gelijkvloerse huizen, zodat de senioren niet hoeven traplopen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Mr.dr. R. Kranenburg
Staatsrechtgeleerde met groot gezag, die, hoewel hij meer wetenschapper dan politicus was, onder andere als senator en partijvoorzitter een voorname rol in de VDB speelde. Zoon van een tabaksfabrikant en aanvankelijk rechter. ... e bezig met justitie, binnenlandse zaken, waterstaat, ptt- en omroepaangelegenheden en kolonien - leidde op 6 september 1948 de verenigde vergadering waarin koningin juliana werd ingehuldigd - verliet in 1948 de voorzitterstoel om het woord te kunnen voeren bij het ... voorzitter huishoudelijke commissie (eerste kamer der staten-generaal), van juli 1946 tot 1 juni 1951 - voorzitter college van senioren (eerste kamer der staten-generaal), van juli 1946 tot 1 juni 1951 - voorzitter vaste commissie voor de buitenlandse politiek (e - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... veling 240.953 2,5 4 5 (gpv/rpf) -1 sgp bas van der vlies 163.562 1,7 2 3 -1 leefbaar nederland fred teeven 153.055 1,6 2 0 +2 verenigde senioren partij anneke smit-boerma 39.005 0,4 0 0 0 vrije indische partij & ouderenunie ben otten en rob koop 10.033 0,1 0 0 0 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verenigde Staten

De VS is een federatie van vijftig staten in Noord-Amerika (waaronder ook de eilandengroep Hawaï in de Stille Oceaan en het noordelijk gelegen Alaska), en voorts onder meer Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Guam en Samoa. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verenigde Naties (VN)

Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945 en komt op voor de internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Libertarische Partij (LP)

De Libertarische Partij is in 1993 opgericht. De partij streeft naar maximale individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Vrijheid wordt hier gedefinieerd als de afwezigheid van dwang en geweld. ... - nederland moet zo snel mogelijk uit organisaties als de verenigde naties en de navo stappen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Koninklijke-Verenigde-Tapijtfabrieken

Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken (KVT) De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken te Moordrecht (K.V.T.) werd op 25 maart 1919 opgericht. Dit was het resultaat van een fusie tussen de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek te Deventer, de 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek te Den Haag en de Koninklijke Kralingsche Tapijtfabriek 'Werklust' van de firma W. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken en alle zaken bespreken die binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties vallen of die betrekking hebben op de bevoegdheden en functies van organen waarin dit Handvest voorziet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Republikeinse Partij

Een van de twee grote politieke partijen in de Verenigde Staten. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Verenigde-Oostindische-Compagnie

De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799 Mauritius, Hollandia en Amsterdam, zo heetten de drie koopvaarders die met het kleine jacht Duyfken op 2 april 1595 vanaf Texel naar 'de Oost' vertrokken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties

Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd) is het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het buigt zich op basis van het internationaal recht over rechtsgeschillen tussen staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verenigde Vergadering

De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) is op basis van het Handvest van de VN verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Deze raad bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. ... en krachtens de doelstellingen en beginselen van de verenigde naties - plannen opstellen voor een stelsel van wapenbeheersing - partijen oproepen geschillen met vreedzame middelen te beslechten - alle geschillen en situaties onderzoeken die kunnen leiden tot int - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Verenigde Vergadering

Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Amerika
De Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort USA of US), is een Noord-Amerikaanse federatie van 50 staten en het district van Columbia (District of Columbia). ... de federale en staatsoverheden worden overheerst door twee belangrijke politieke partijen, de republikeinen en de democraten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

voc - (Verenigde Oost-Indische Compagnie)

VOC ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’ -> Indonesisch VOC /fé-o-sé/ ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141