YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie verdrag van lissabon europese verdrag europese gemeenschap subsidiariteitsbeginsel voorzitterschap europese akte euro europese gemeenschappen economische en monetaire unie (emu) intergouvernementele maastricht communautaire verdrag van maastricht europese commissie europees parlement gewone wetgevingsprocedure eu-lidstaten raad van europa europese raad verdrag van amsterdam verdrag van nice raad van ministers lidstaten gekwalificeerde meerderheid van stemmen navo verdrag betreffende de werking van de europese unie europese grondwet profijt interne markt douane-unie west-europese unie rome benelux beleid uitbreiding eu verdrag tot oprichting van een europese gemeenschap voor kolen en staal (egks-verdrag) meer over de totstandkoming van het verdrag van lissabon meer over euroscepsis europese gemeenschap voor kolen en staal eurocommissarissen europees hof van justitie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12565 voor - verdrag van maastricht - in 1.34387493133545 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Verdrag van Maastricht

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Rome

Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Verdrag

De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie en alle lidstaten zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de basis van de Europese Unie. ... verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschap (EG)
Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. ... (eg) - hoofdinhoud na het in werking treden van het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... van een gemeenschappelijke munt. in vogelvlucht in het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... huidige europese unie. de eeg werd in 1957 door middel van het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... heette, speelde geen rol in de besluitvorming. in de verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... en monetaire unie (emu). dit plan werd opgeschreven in het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitterschap Europese Unie
Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... mondden uit in: - de europese akte (1986) - het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... zo neutraal mogelijk te blijven. vooral sinds het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschappen
Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) samen de Europese Gemeenschappen (EG). ... de europese gemeenschap heten. na de inwerkingtreding van het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... het gebied van de interne markt niet meer blokkeren. met het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... flink uitgebreid. met de inwerkingtreding van het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... grote stap naar meer invloed werd in 1986 gezet: na de verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... de eu meer banen en welvaart ontstaan. in 1991 werd met het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... zaken en veiligheidsbeleid met de inwerkingtreding van het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Delors II (1989-1993)
Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Tijdens deze periode kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. De EMU was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. ... periode kwamen de economische en monetaire unie (emu) en het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... beleid en het daarbij behorende veiligheidsbeleid staat in het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Convergentiecriteria
De EU-lidstaten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU), en die dus de euro willen invoeren, moeten voldoen aan zogenaamde convergentiecriteria. De convergentiecriteria worden ook wel de criteria van Maastricht genoemd, naar het Verdrag van Maastricht waarin ze voor het eerst werden geformuleerd. ... worden ook wel de criteria van maastricht genoemd, naar het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... van de grenscontroles aan de binnengrenzen. door het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Europese Unie ... 2014-2020 ontwikkeling in vogelvlucht europese unie het verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... verdrag - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

geschiedenis van Vlaanderen

Geschiedenis van Vlaanderen ... familie capet. in 1212 werd dit bekrachtigd door het verdrag - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 205