YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur veda upanishaden upanishad oepanisjaden upanishads yoga brahmanisme filosofisch filosofe wijsbegeerte filosoof filosofieen filosofie filozofie filosofische filosofen muziek creationist arthur schopenhauer tsjarvaka literair schopenhauer intelligent design creationisten creationisme vedische-tijdperk schopenhauers hare krishna jonathan harvey sanskriet gustav holst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 13 van 13 voor - veda - in 0.0102241039276123 seconden.

Veda

Kunstbus - Het oudste deel van de Indische letterkunde, dat de grondslag vormt van het religieus-wijsgerig denken van de Indiërs. Veda, uitgesproken als weda, is het Sanskriet woord voor weten of ‘kennis', door de zieners van de oertijd geschouwd en overgeleverd. ... veda

                                                                                                                                           
Oepanisjaden
Kunstbus - De oepanisjaden (ook Upanishaden, Upanishad of Upanishads) omvatten veertien oudere en vele tientallen jongeren geschriften uit de Indische wijsgerige literatuur. De Upanishaden vormen het laatste deel van de Veda's, de oudste heilige geschriften die de mensheid kent. ... literatuur. de upanishaden vormen het laatste deel van de veda

                                                                                                                                           
Yoga
Kunstbus - ("verenigen", "in overeenstemming brengen met De Allerhoogste bewuste Persoon") Yoga is de gemeenschappelijke methode waarin de grote Indische wijsgerige en godsdienstige systemen die de uiteindelijke innerlijke bevrijding (svarup) en verlichting (dhyana) van de mens als doel hebben (zoals de samkhya, de vedanta, de vajrayana en de tantra) hun praktische toepassing vinden. ... (dhyana) van de mens als doel hebben (zoals de samkhya, de veda

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... van het oude indie: de induscultuur (3000 - 1700 vc ), de veda

                                                                                                                                           
brahmanisme
Kunstbus - Brahmanisme noemt men veelal die fase van Indische godsdienst en cultuur die chronologisch aansluit bij de oudste vedische periode en haar uitdrukking vindt in de brahmana's en de zich daarbij nauw aansluitende werken. ... en dood. als stadium van de godsdienstige denkbeelden der veda

                                                                                                                                           
Hare Krishna
Hare Krishna
Kunstbus - Shrila Prabhupada, oprichter beweging De Hare Krishna-beweging is een beweging binnen het vaishnavisme en het hindoeïsme, die in 1966 werd gesticht te New York door A.C. Bhaktivedanta Swami Praphupada ( 1896-1977). ... die in 1966 werd gesticht te new york door a.c. bhakti veda

                                                                                                                                           
Sanskriet
Kunstbus - Het Sanskriet (alternatieve spelling: Sanskrit) is een Indo- Europese geleerde taal, van de Indo-Iraanse familie, die streng gereguleerd is door de spraakkunst van Pāṇini. Het is de taal van de grote klassieke literatuur van het Indiase subcontinent, waar zij nog steeds door een aantal Brahmanenfamilies en bepaalde Hindoeïstische sekten wordt toegepast. ... als de hare krishna-beweging leren de heilige teksten uit de veda

                                                                                                                                           
Jonathan Harvey
Jonathan Harvey
Muziekbus - Jonathan Harvey geb. Sutton Coldfield 3-5-1939 Engels componist Jonathan Harvey studeerde zang aan het St Michael's College van Tenbury. Hij won een studiebeurs van Repton om naar St. John's College in Cambridge te gaan waar hij studeerde bij Erwin Stein, na wiens dood hij zijn studie compositie en analyse voortzette bij Hans Keller, waarop hij zijn doctoraaldiploma behaalde. ... een spirituele zoektocht van de hymne in sanskriet van de rig veda

                                                                                                                                           
Arthur Schopenhauer
Kunstbus - Duits wijsgeer, die geldt als de klassieke vertegenwoordiger van het pessimisme. Arthur Schopenhauer werd op 22 februari 1788 geboren in de vrijstaat Danzig (nu Gdánsk). Zijn vader, Heinrich Floris Schopenhauer, was een rijke, kosmopolitische koopman met republikeinse sympathieën. ... ook is het de waarheid die uitgedrukt wordt in de indische veda

                                                                                                                                           
creationisme
Kunstbus - Creationisme Creationisme is de opvatting dat het universum en de aarde maar ook alle planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. Deze scheppingsdaad kan gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren dan wel als een geleidelijk en voortgaand proces. ... in het hindoeisme op basis van bepaalde teksten in de veda

                                                                                                                                           
Tsjarvaka
Kunstbus - Het materialisme van de Tsjarvaka's Of de naam Tsjarvaka komt van de gelijknamige stichter van deze beweging, dan wel een andere oorsprong heeft, is onzeker. Onder deze naam vat men een school van denkers samen die niet alleen de Brahmaanse godsdienst, maar de godsdienst als zodanig aanvallen, en die een kras materialisme huldigen, d. ... dan bron van gewin voor de brahmanen. zij die de drie veda

                                                                                                                                           
Gustav Holst
Gustav Holst
Muziekbus - Gustavus Theodore von Holst geboren Cheltenham 21-9-1874, gestorven Londen 25-5-1934 Engels componist, trombonist en pedagoog Zijn grootvader Gustavus von Holst uit Riga, Letland, een componist van harpmuziek, verhuisde naar Engeland waar hij harpleraar werd. ... oosterse mystiek is te horen in zijn choral hymns van de rig veda

                                                                                                                                           
Vedische-Tijdperk
Kunstbus - 1700 -600 vC De Vedische periode Tussen 2000 en 1200 voor Christus trekken Arische stammen India binnen om er zich te vestigen. Zij installeren er hun sociale klassenstructuur en schermen deze af door allerlei religieuze en sociale voorschriften zodat er nauwelijks contact mogelijk is tussen de oorspronkelijke bevolking en de Ariërs. ... het sanskriet dit is de taal waarin zij hun heilige boeken de veda

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 176