YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese raad raad van de europese unie mark rutte raad van europa voorzitter van de europese commissie vaste voorzitter van de europese raad donald tusk hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid bert koenders vaste voorzitter eurotop europese regeringsleiders 13 eu-leiders conventie igc (intergouvernementele conferentie) 15 eu-verdragen er european council euro-top eu-top regeringsleiders eu taal raad van ministers verdrag van lissabon eerste kamer gekwalificeerde meerderheid biografisch archief griffier henk kamp lidstaten van de europese unie hoge vertegenwoordiger huishoudelijke commissie voorzitterschap organisatie eerste kamer herman van rompuy europese parlement president van de europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1947 voor - vaste voorzitter - in 0.128319025039673 seconden.
Europese Raad
Parlement & Politiek - Vaste voorzitter ... regeringsleiders van de 28 lidstaten van de europese unie, de vaste

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

Parlement & Politiek - De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... vaste

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... kamer - hoofdinhoud de eerste kamervoorzitter heeft een aantal vaste

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... land houdt dus een eigen eurocommissaris. er bestaat nu een vaste

                                                                                                                                           

Voorzitterschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... en defensiebeleid. de europese raad wordt voorgezeten door de vaste

                                                                                                                                           
Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?
Genootschap Onze Taal - De muzikaal leider (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings- e geschreven. ... (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. vaste

                                                                                                                                           
Wie doet wat: Europese instellingen en organen
Parlement & Politiek - Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... regeringsleiders van de 28 lidstaten van de europese unie, de vaste

                                                                                                                                           
Andere spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Naast het Europees Parlement vormen spelen nog enkele andere organisaties een belangrijke rol in de Europese Unie. ... regeringsleiders van de 28 lidstaten van de europese unie, de vaste

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... instelling van de europese unie. de europese raad krijgt een vaste

                                                                                                                                           

Vicevoorzitter Europese Commissie

Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... is tegelijkertijd vicevoorzitter binnen de commissie als de vaste

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... of tweede kamerleden). eerste kamerleden hebben geen vaste

                                                                                                                                           
Europese Raad
Parlement & Politiek - De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... bestaat uit de regeringsleiders van de 28 eu-lidstaten, een vaste

                                                                                                                                           
Wat is juist: onder meer of ondermeer?
Genootschap Onze Taal - Onder meer ('behalve andere zaken/personen') is juist; deze vaste combinatie wordt als twee woorden geschreven. ... onder meer ('behalve andere zaken/personen') is juist; deze vaste

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... het presidium van de tweede kamer in handen gesteld van een vaste

                                                                                                                                           
Eurogroep
Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... op 24 oktober 2011 besloot de europese raad dat de vaste

                                                                                                                                           

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

Parlement & Politiek - De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... de lidstaten voor nieuw beleid. de hv deelt het podium met de vaste

                                                                                                                                           
Relatie EU met andere landen
Parlement & Politiek - De Europese Unie onderhoudt contacten met vrijwel alle andere landen buiten de EU. Met sommige landen (of werelddelen) bestaan intensievere contacten, bijvoorbeeld omdat het gaat om belangrijke landen in de internationale politiek of omdat er een intensieve handelsrelatie is. ... is. belangrijke spelers in de internationale diplomatiek zijn: vaste

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... van staatshoofden en regeringsleiders vertegenwoordigt de vaste

                                                                                                                                           
D.F. (Donald) Tusk
Parlement & Politiek - Donald Tusk (1957) is vanaf 1 december 2014 de vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij was in november 2007-september 2014 minister-president van Polen. Tusk was medeoprichter en leider van het conservatief-liberale (maar bij de christendemocratische Europese Volkspartij aangesloten) Burgerplatformum. ... - hoofdinhoud donald tusk (1957) is vanaf 1 december 2014 de vaste

                                                                                                                                           
H.A. (Herman) Van Rompuy
Parlement & Politiek - Herman Van Rompuy (1947) was van 1 december 2009 tot 1 december 2014 vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij begon zijn werkzaamheden op 1 januari 2010. Hij werd op 19 november 2009 in die functie voor tweeënhalf jaar gekozen door de Europese Raad en op 1 maart 2012 herbenoemd. ... van rompuy (1947) was van 1 december 2009 tot 1 december 2014 vaste

                                                                                                                                           
Minister-president
Parlement & Politiek - De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... eindejaarsuitkering. ook ontvangen deze ambtsdragers zowel een vaste

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies en hun voorzitters

Parlement & Politiek - Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste

                                                                                                                                           
Dr. J.P. (Jan) Mazure
Parlement & Politiek - Waterstaatsingenieur en 'amateur-politicus'. Drie jaar voorzitter van de Eerste Kamer. Rotterdamse onderwijzerszoon, die aan de TH in Delft voor de civiele richting koos. Na vijfentwintig jaar gewerkt te hebben in de natte waterstaat zwaaide hij over naar de droge waterstaat. ... verbond afgeleide functies, presidia etc. - voorzitter vaste

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Parlement & Politiek - Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... februari 1954 afgeleide functies, presidia etc. - voorzitter vaste

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1