YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van state beel piet hein donner herman tjeenk willink scholten roell tjeenk willink van hogendorp louis beel donner gijsbert karel van hogendorp van reenen willem scholten beelaerts van blokland dr. a.a.l. rutgers van leeuwen kabinet-thorbecke ruppert discussies rond de raad van state aeneas mackay mr. c.th. (theo) graaf van lynden van sandenburg gerard veringa van doorn van westkapelle c.th. graaf van lynden van sandenburg van swinderen baron mollerus van lynden van sandenburg minister opstelten schorer jo van der hoeven mollerus rutgers marinus ruppert frans beelaerts van blokland mackay kroonprins willem van doorn van westcapelle theo graaf van lynden van sandenburg van panhuys literair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12553 voor - van lynden sandenburg - in 1.13350105285645 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. C.Th. (Theo) graaf van Lynden van Sandenburg

Tamelijk ijdele, maar innemende en politiek 'handige' Utrechts edelman, die enkele malen minister was. Behoorde tot de orthodox-protestantse conservatieven, die sympathiseerden met de antirevolutionairen. ... c.th. (theo) graaf van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kappeyne van de Coppello (1877-1879)

De kern van dit liberale kabinet wordt gevormd door de leiding van de vooruitstrevende liberale Kamerclub, met aan het hoofd Kappeyne van de Coppello. Ook de ministers Smidt, Tak van Poortvliet en De Roo van Alderwerelt behoren daartoe. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A. van Naamen van Eemnes

Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... a. van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet

Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... j.p.r. tak van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

O. (Otto) van Rees

Liberaal negentiende-eeuws koloniaal bestuurder en politicus. Begon al op veertienjarige leeftijd een loopbaan bij de ambtelijke dienst in Nederlands-Indië en was op zijn vijftigste vicepresident van de Raad voor Nederlands-Indië. ... (otto) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. P.J. Elout van Soeterwoude

Vrome volgeling en vriend van Groen van Prinsterer en voorman van de antirevolutionairen in de negentiende eeuw. Speelde als voorzitter van de commissie die het petitionnement voorbereidde een belangrijke rol bij het verzet tegen de Schoolwet van Kappeyne van de Coppello. ... p.j. elout van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... de minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.K. baron van Goltstein

Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... j.k. baron van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.W.A. Cort van der Linden

Kleine, statige en beheerste geleerde, die door zijn premierschap tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste staatsmannen van de twintigste eeuw werd. Progressief denkende Groningse jurist en hoogleraar. ... p.w.a. cort van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1872-1888: kiesrecht- en schoolstrijd
Twee onderwerpen staan in deze periode centraal. Het eerste betreft de vraag welke burgers, naast de belastingbetalers, het kiesrecht moeten krijgen. Het tweede is de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. ... moeten krijgen. het tweede is de financiele gelijkstelling van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gerrit Achterberg
Gerrit Achterberg (Geboren 20 mei 1905 Nederlangbroek Utrecht - overleden: 17 januari 1962 Leusden) was een Nederlands dichter. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie. ... was een nederlands dichter. hij wordt beschouwd als een van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. ... staatspartij (rksp) - hoofdinhoud de rksp was de voorloper van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... raad van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem III) Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. ... paul frederik lodewijk, koning der nederlanden, groothertog van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers
Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. ... e.j.j.b. (eppo) cremers - hoofdinhoud gefortuneerde groninger van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... - hoofdinhoud vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... l.j.m. (louis) beel - hoofdinhoud katholieke staatsman. een van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek onder meer gedeputeerde van Gelderland en burgemeester van Harderwijk was. Werd in 1814 voorzitter van de nieuwe Staten-Generaal en zat in 1815 in de commissie die de Grondwet moest wijzigen na de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. ... j.e.n. van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van Wisselingh

Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co. (Klaas Groesbeek) Kunsthandel en kunstnijverheids- atelier in Amsterdam, opgericht in 1838. De kunsthandel Van Wisselingh bestaat al ruim 160 jaar. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

E.W. van Dam van Isselt

Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... grondwet van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... grondwet van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... tweede kamer - hoofdinhoud de voorzitter leidt de vergadering van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1