YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: design j.m. van kempen kempen & begeer van kempen literair taal kunst cultuur middelnederlands etymologie namen oudhoogduits door van aan oudsaksisch oudnederlands de bij oudfries tot om voorzetsel 1° α) in bepalingen van plaats. apo- met toe af te 1 ° 2° van* iemand van voorbijgaan in bepalingen van beperking een vrouw van innig geloof verkeerde weglating van het voorzetsel van in onbepaalde bijwoordelijke bijzinnen. 4 o δ) in bepalingen van middel. : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2243 voor - van kempen - in 0.196561813354492 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
J.M. van Kempen

J.M. van Kempen

J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

van - (voorzetsel)

van vz. ter aanduiding van verwijdering, uitgangspunt, herkomst, bezitsrelatie e.d. Onl. fan, o.a. ‘van, vanuit, vanaf, sinds e.d. ’ in Gang ... ut fan themo. ... daar, in kempen's vrije gouwen, schuilt een dorpje in berkplantsoen, stil omwaaid van 's heeren zegen en omzet met dennengroen, mercelis, k. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

baronie van Breda

Baronie van Breda De baronie van Breda is een landstreek rondom de Nederlandse stad Breda. Vroeger werd de naam gespeld als Baronnie. De naam duidt aan dat de streek bezit was van de heren van Breda. ... ligging de baronie van breda grensde in het oosten en zuiden aan de kempen, in het zuiden aan het graafschap hoogstraten, in het westen aan het land van rijen en aan oudenbosch en in het noorden aan het - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van Dijck

van Dijck Doorverwijspagina Floris van Dijck Abraham van Dijck Antoon van Dyck - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van-Besouw

Van Besouw Van Besouw is een textielbedrijf uit Goirle dat dateert uit 1839. In ruim anderhalve eeuw groeide het bedrijf uit van een degelijke wever van jute zakken naar een toonaangevende leverancier voor eigentijds tapijt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van Aelst

Van Aelst / Van Aalst Doorverwijspagina Willem van Aelst Nederlands stillevenschilder, (ca. 1625/27 Delft/Utrecht? (16 mei 1627 gedoopt in Delft) - in of na 1683 Amsterdam). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van Bolhuis

Groep van families in de 17de en 18de eeuw, afstammend van de kroniekschrijver Abel Eppens, bestaande uit een aantal takken in de Ommelanden en in de stad Groningen en omgeving. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

zijdens - (van de kant van)

zij’dens vz., (alg. in schrijftaal) van de kant van. - Etym.: In AN zeer formeel.<#>Zijdens Zijdens > van de zijde van, is een monstertje, dat ook kleine voorzetsels belaagt: Zijdens ( door) den voorzitter werd opgemerkt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
jacob van ruisdael

jacob van ruisdael

Jacob Isaacksz van Ruysdael Nederlands landschapschilder, geboren in Haarlem in 1628. Overleden in Amsterdam en begraven in Haarlem 14-3-1682. Naamsvarianten: Jacob Isaacsz. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Comité van Ministers van de Raad van Europa

Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering. Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van-Oorschot

Van Oorschot Uitgeverij Nederlands dichter en prozaschrijver en uitgever (Vlissingen 15.8.1909). Geert van Oorschot is aanvankelijk werkzaam bij Stols en Querido als boekverkoper en sinds 1945 zelfstandig uitgever te Amsterdam. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

lelietje-van-dalen - ( Convallaria majalis)

ellekes van travellekes, zn.: lelietjes-van-dalen, Convallaria maïalis. Verhaspeling van leliekes van valleikes. Vgl. boslelleke.<#>lelietje-van-dalen Convallaria majalis L. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

reactie van hijmans van den bergh - (medische term)

Hijmans van den Bergh, reactie van: aantoning van (directe) bilirubine in het serum door toevoeging van het diazoreagens van Hijmans van den Bergh; na toevoeging van alcohol aantoning van indirecte bilirubine (`diazoreactie’). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

van gieson-kleuring - (kleuring van weefselpreparaten)

Gieson-kleuring, Van: kleuring van histologische preparaten met een door de Amerikaanse neuropatholoog Ira Thompson van Gieson (1866-1913) ontwikkelde kleurstof. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

syndroom van murk jansen - (medische term)

Jansen, syndroom van Murk ~: zie Murk Jansen, syndroom van.<#>Murk Jansen, syndroom van: dysostosis enchondralis metaphysaria. In 1934 beschreef de Nederlandse orthopedisch chirurg W. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

hardheidsschaal van Mohs

Hardheidsschaal van Mohs - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kadir van Lohuizen

Kadir van Lohuizen (1963) Freelance foto- journalist Kadir van Lohuizen werd verschillende malen gelauwerd, winnaar van 3 zilveren camera's (1994, 1997, 2001), werkt sinds 1988 als fotojournalist en is aangesloten bij het Franse bureau Agence vu. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Joep van Lieshout

Joep van Lieshout

Joep van Lieshout (1963) / Atelier van Lieshout Nederlands beeldhouwer, installatie- kunstenaar, maakt 'gebruikskunst'. Sinds 1995 werkt hij met een team onder de naam Atelier van Lieshout. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van daar uit / vandaaruit / van daaruit

Van daaruit is juist. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hendrick van Steenwijck

Zuid-Nederlands schilder van architectuurstukken, geboren tussen 1540 en 1560 waarschijnlijk te Kampen in Overijssel - begraven op 1 juni 1603 te Frankfurt am Main. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Commissie van Venetië

Deze commissie, voluit de Europese Commissie voor Democratie door Recht geheten, werd in 1990 opgericht om te helpen bij de overgang van de Oost-Europese staten naar een democratisch systeem. De commissie is een adviesorgaan van de Raad van Europa. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

teken van joffroy - (verschijnsel bij ziekte van de schildklier)

Joffroy, teken van: zie Basedow, ziekte van. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Ministerie van Defensie (MinDef)

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133