YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van state beel piet hein donner van hogendorp herman tjeenk willink scholten tjeenk willink donner van reenen willem scholten roell gijsbert karel van hogendorp louis beel beelaerts van blokland dr. a.a.l. rutgers ruppert discussies rond de raad van state aeneas mackay van leeuwen kabinet-thorbecke van doorn van westkapelle van panhuys rutgers van swinderen van doorn van westcapelle schorer baron mollerus mackay mollerus gerard veringa frans beelaerts van blokland van lynden van sandenburg kroonprins willem minister opstelten marinus ruppert jo van der hoeven kunst g.k. van hogendorp algemeen bestuur prins willem : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12554 voor - van hogendorp - in 1.13667893409729 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... grondwet van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.K. graaf van Hogendorp

Gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Ontwierp in de Bataafs-Franse Tijd een Grondwet. Die 'Schetsen' vormden de basis voor de Grondwet van 1814. Was zelf voorzitter van de Grondwetscommissies in 1813/1814 en 1815. ... g.k. graaf van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem
De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... ingelijfd bij frankrijk (1810-1813). erfprins willem, de zoon van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

W.R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Utrechts lid van de Ridderschap en tijdens de Republiek leider van de Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal. Maakte in 1814 deel uit van de Grondwetscommissie die onder leiding van Van Hogendorp de eerste Grondwet opstelde en werd daarna lid van de uit één Kamer bestaande Staten-Generaal. ... baron van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... grondwet van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Onder de Bataafs-Franse tijd verstaan we de periode tussen 1795 en 1813 waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen, eerst onder koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse keizerrijk. ... onder franse invloed stonden. tot 1806 is er sprake van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Procedure Grondwetsherziening
Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). ... grondwetsherziening - hoofdinhoud bij wijziging van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... 1815 - heden - hoofdinhoud de eerste grondwet na herstel van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A.F.J.A. (Frans-Adam) graaf van der Duyn van Maasdam

Voorname officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 met Van Hogendorp het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden. ... a.f.j.a. (frans-adam) graaf van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jacob van Lennep

Jacob van Lennep (Amsterdam, 24 maart 1802 - Oosterbeek, 25 augustus 1868) was een Nederlands auteur, vertaler, prozaschrijver, dichter en politicus. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek onder meer gedeputeerde van Gelderland en burgemeester van Harderwijk was. Werd in 1814 voorzitter van de nieuwe Staten-Generaal en zat in 1815 in de commissie die de Grondwet moest wijzigen na de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. ... j.e.n. van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... g.c.j. van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. E.J.A. graaf van Bylandt

Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. ... e.j.a. graaf van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bepalingen grondwet van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1814-1862

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via 170@pdc. ... raad van - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

J.F.W. baron van Spaen tot Biljoen

Gelderse orangist, die tijdens de Republiek bestuurder op de Veluwe was en afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Keerde, na een periode van ambteloosheid, in 1802 terug in het bestuur en had zitting in het Wetgevend Lichaam onder Lodewijk Napoleon. ... baron van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... i) koning willem frederik, koning der nederlanden, groothertog van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Na het eenhoofdige bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck, waarover keizer Napoleon niet tevreden is, benoemt hij in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning. Door het koningschap wordt Nederland nog meer dan in de voorgaande vijf jaren een vazalstaat van het Franse keizerrijk. ... holland (1806-1810) - hoofdinhoud na het eenhoofdige bestuur van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jan Willem Pieneman
Pieneman, portret door zijn zoon Nicolaas, 1860 (detail) Nederlandse schilder, etser van portretten, historie, landschappen, genrekunst, geschiedenis, stadsgezichten, geboren 4 november 1779 Abcoude - overleden 8 mei 1853 in Amsterdam. ... zijn zoon nicolaas, 1860 (detail) nederlandse schilder, etser van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Geert Mak
Nederlands jurist, journalist en auteur, geboren 4 december 1946 Zijn interesses richten zich vooral op geschiedenis, Amsterdam, politiek, religie, jeugdcultuur en migrantenproblematiek. ... weet de nederlandse geschiedenis en de sociale gebeurtenissen van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 131