YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kunst groningen muziek design tweede kamer europees parlement lijsttrekker pia dijkstra eerste kamer koekoek literair fotografie ds'70 els borst hilbrand nawijn taal kabinet d66 kvp groenlinks ppr marianne thieme femke halsema kiesdeler jolande sap pvdd marga klompe piratenpartij ina brouwer mohamed rabbae lilianne ploumen artikel 1 vrouwen in de politiek sylvana simons ria beckers ancilla van de leest mens en spirit/basisinkomen partij/v-r architectuur sabine uitslag : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13655 voor - van der veen - in 1.47215890884399 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Gré van der Veen-Doddema

vervreemding en hunkering naar persoonlijke ruimte zijn vaak terugkerende thema's. Veel werk is geïllustreerd door Geert Schreuder. Gré van der Veen is ( taal)vernieuwend bezig, probeert het Gronings uit de sfeer van oubolligheid te halen en ook kinderen liefde voor de streektaal bij te brengen. ... van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... en de verenigde vergadering hebben een grondwettelijk recht van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... broek met het gebied broek werd bedoeld het land ten westen van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Kerk van Noordbroek

Twee van de oudste en fraaiste gebouwen van Midden-Groningen zijn de kruiskerk met toren in Noordbroek en de kerk met toren in Zuidbroek. Beide gebouwen hebben een leeftijd van zo'n 700 jaar. ... van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Ed van der Elsken

Amsterdam Part 1 Nederlandse fotograaf en cineast, Ed van der Elsken, het 'enfant terrible' van de Nederlandse fotografie - was een getalenteerd fotgraaf en filmer die gedurende ruim veertig jaar in foto's, fotoboeken en films zijn ontmoetingen met mensen vorm gaf. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Jan van der Vaart

Nederlandse keramist, geboren 17 oktober 1931 in Den Haag - overleden 8 november 2000 in Leiden. Zie ook Jan van der Vaart is een belangrijke Nederlandse keramist uit de twintigste eeuw. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Zuidbroek
Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... gronings zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
landwegen
Wij kunnen ons bijna niet indenken hoe slecht het vroeger gesteld was met de landwegen. Verharding was er niet; de wagens veroorzaakten sporen. In de sporen bleef de regen staan. ... de negentiende eeuw duren voordat de overheden het onderhoud van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Welke boeken zijn behulpzaam bij het leren schrijven van gedichten?

Over het schrijven van gedichten is op internet veel informatie te vinden, bijvoorbeeld via http://poezie-gedichten.startpagina.nl. Hieronder staan enkele bruikbare naslagwerken. ... boeken zijn behulpzaam bij het leren schrijven van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Lucy-B.-en-C.W.-van-der-Hoogt-prijs

Prijs van De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde penning en een geldbedrag (€ 6000). Lucy B. en C.W. van der Hoogt prijs 2005: Micha Hamel, voor Alle enen opgeteld [1] 2004: Rob van Linden, voor De hand, de kaars en de mot [2] 2003: Geert Buelens, voor Het is [3] 2002: Josse De Pauw, voor Werk [4] 2001: René Puthaar, voor Dansmuziek [5] 2000: Erwin Mortier, voor Marcel [6] 1999: Erik Menkveld, voor De karpersimulator 1998: Arthur Japin, voor De zwarte met het witte hart 1997: Piet Gerbrandy, voor Weloverwogen en onopgemerkt 1996: Wessel te Gussinklo, voor De opdracht 1995: Peter Ghyssaert, voor Cameo 1994: Geertrui Daem, voor Boniface 1993: Anna Enquist, voor Jachtscènes 1992: Marie Kessels, voor Boa 1991: Charles Ducal, voor De hertog en ik 1990: Margriet de Moor, voor Dubbelportret 1989: Marc Reugebrink, voor Komgrond 1988: Jan Brokken, voor De zee van vroeger 1987: Rogi Wieg, voor Toverdraad van dagverdrijf 1986: August Willemsen, voor Braziliaanse brieven 1985: Benno Barnard, voor Klein Rozendaal 1984: Thomas Rosenboom, voor De mensen thuis 1983: Lela Zeckovíc, voor Belvédère 1982: Kester Freriks, voor Hölderlins toren 1981: Eva Gerlach, voor Verder geen leed 1980: Oscar de Wit, voor Met koele obcessie 1979: Hans Tentije, voor Wat ze zei 1978: Hilbert G. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Willem van Haecht

Willem van Haecht

Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. Willem van Haecht stamde uit een Antwerpse kunstenaarsfamilie. Zijn vader, Tobias van Haecht, was de eerste leermeester van Rubens. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. J. (Jan) van Aartsen

Secretaris van de Christelijke werkgevers en wethouder in Den Haag, die in 1958 Algera als minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Drees opvolgde. Bekleedde die post later ook in het kabinet-Marijnen. ... j. (jan) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bataafs-Franse Tijd
De Bataafs-Franse Tijd (1795-1813), onder te verdelen in: 1795-1806, Bataafse Republiek (het laatste jaar onder raadpensionaris Schimmelpenninck); 1806-1810, Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon; 1810-1813, inlijving bij Frankrijk. ... gelijkheid, en broederschap werd de bastille, de parijse ge van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1986
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 behaalde het CDA onder aanvoering van premier Lubbers ("Laat Lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. Zij kwam van 45 op 54 zetels. Regeringspartner VVD verloor daarentegen negen zetels. ... 1986 - hoofdinhoud bij de tweede kamerverkiezingen van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... raad van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Abdij van Aduard

Tot 1580 stond in Aduard de cisterciënzerabdij Ad sanctum Bernardum, in 1192 vanuit Klaarkamp (Rinsumageest) bevolkt met twaalf monniken en een abt. Een abdijkerk werd door een convers naar het voorbeeld van Clairvaux of Royaumont gebouwd en door de bisschop van Münster in 1263 gewijd. ... gronings: auwerd. dorp ten noordwesten van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Noordbroek
Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Munter Ae
Er ligt in Groningen een dal omsloten door Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee, Heiligerlee, Eexta, Scheemda en Midwolda. In dat dal stroomde ooit tussen het Zwanemeer (waar nu Wildervank ligt) bij het Bourtanger hoogveen en Termunten de ( veen)rivier de Oude Ae, ook wel Munte, Munter Ae, Munter Ee, Termunter Aa of Oude Æ genoemd. ... in dat dal stroomde ooit tussen het zwanemeer (waar nu wilder van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. ... (henk) beernink - hoofdinhoud chu-voorman na het vertrek van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Mariëtte Hamer (1958) is vanaf 10 september 2014 voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Van mei 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van januari 2008 tot mei 2011 was zij fractievoorzitter en van oktober 2010 tot maart 2012 fractiesecretaris. ... m.i. (mariette) hamer - hoofdinhoud mariette hamer (1958) is van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Groninger architectuur
Groningen heeft weinig wereldse architectuur uit de Middeleeuwen. Wel zijn er veel kerken bewaard gebleven in de stijl van de romano-gotiek. ... wel zijn er veel kerken bewaard gebleven in de stijl van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
dialecttoneel
Groningen kende een zeer groot aantal toneelverenigingen met voorstellingen die in de voor-televisietijd een hoogtepunt vormden in de plattelandscultuur en een daarmee vergeleken beperkt aantal (15) rederijkerskamers. ... boertig leesdrama dan een echt toneelstuk. in de eerste helft van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23