YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: design grieks oudhoogduits engels oudnoors gotisch cultuur taal latijn kunst frans middelnederlands oudfries oudkerkslavisch aan bij groningen oudsaksisch geografische naam russisch onder oudengels in en de naar literair oudfrans binnen oudnederlands werkwoord -logie. jan pronk van doorn van dijck tweede kamer kabinet arp kvp minister : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4286 voor - van der stoel - in 0.435832977294922 seconden.
Zoektermen van en der behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... een bekend voorbeeld daarvan was minister van staat van der stoel, die meehielp de moeilijkheden rond het voorgenomen huwelijk van maxima en prins willem-alexander op te lossen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

motie van afkeuring of wantrouwen

Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... vd stoel), ppr, psp, cpn, bp 1977 wiegel (vvd) uitstel debat over grondpolitiek vvd, ds'70, bp, sgp, gpv, rkpn, nooteboom 1977 koekoek ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... da-eurodelegatie in de pes-fractie is verenigd in de anne vondeling stichting internationale organisatie foundation max van der stoel for democracy, development and dialogue (fms) (vanaf 2013) oost-europa-organisatie alfred mozer stichting (ams) (tot 2013) derd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Orde der Benedictijnen

De orde der benedictijnen en benedictinessen ( Latijn: Ordo Sancti Benedicti), afgekort tot OSB, is een kloosterorde die de regel van Sint- Benedictus (480 - 540 n. ... van sint ottillie (1884) congregaten van maria verkondiging (1920) slavische congregatie (1945-1969, ontbonden door de heilige stoel) nederlandse congregatie (1969-2005, opgeheven) congregatie van cono-sur (1976) niet bij een congregatie aangesloten kloosters - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Hendrick Cornelisz. van Vliet

Noord-Nederlands schilder en tekenaar van genrekunst, kerkinterieurs, landschappen, portretten en interieurs, geboren 1611 - 1612 (in april 1633 verklaart hij 21 jaar oud te zijn) in Delft - op 28 oktober 1675 in de Oude Kerk te Delft begraven. ... het fruit op de tafel en de stoel verwijst naar de tijdigheid van het leven. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Oude Kerkstraat 20, Boxtel
1. R.K.KERK St.Petrus Stoel te Antiochie. Laatgotische kruisbasiliek, bestaande uit een 15e eeuws schip (in de 17e eeuw tot ruine vervallen, in 1823-1827 herbouwd), een vroeg 16e eeuws dwarspand, een driezijdig gesloten koor met omgang uit omstreeks 1500 en een toren uit het einde van de 15e eeuw. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

Hoofdletters in namen: Nynke van der Sluis / Nynke Van der Sluis

Goed is: Nynke van der Sluis. Daarnaast is goed: mevrouw Van der Sluis. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Piet van der Hem

Piet van der Hem (1885-1961) Friese kunstenaar; schilder, lithograaf en tekenaar, geboren 9 september 1885 in Wirdum, overleden 24 april 1961 in Den Haag. Van der Hem is vooral bekend als portretschilder van jachttaferelen en als politiek tekenaar. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Aert van der Neer

Nederlandse schilder, geboren ca. 1603/1604 in vermoedelijk Amsterdam - overleden 1677 aldaar. Aert van der Neer was onbekend in zijn eigen tijd maar had grote invloed op de latere Europese landschapsschilderkunst, vooral op Jongkind. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van der Hoop van Slochteren

Van der Hoop (ook: Thomassen à Thuessink van der Hoop, Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en: De Wit van der Hoop) is een Nederlandse familie die bankiers en bestuurders voortbracht. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Hoofdletters in namen: Patsy Van der Meeren / Patsy van der Meeren

Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer

‘Om der wille van (of om den wille van of omwille van ) de smeer likt de kat de kandeleer’ betekent: ‘soms zijn mensen bereid dingen te doen die ze eigenlijk niet prettig vinden als ze denken dat ze daar uiteindelijk voordeel bij hebben’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

cor van der laak - (televisietypetje van een beroepsquerulant)

Cor van der Laak Cor van der Laak begon zijn leven niet als Cor van der Laak maar als Loet van Kooten. Anders gezegd: Cor van der Laak is een reïncarnatie. Loet van Kooten werd op 28 april 1977 geboren. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Hoofdletters in aanhef brief of mail
Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters. Voor bijvoorbeeld Beste meneer Van der Knaap geldt hetzelfde. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Lelietje-der-dalen / lelietje-van-dalen

Lelietje-van-dalen en lelietje-der-dalen zijn allebei juist. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Cornelis van der Sluys

Nederlandse meubel- en textielontwerper, binnenhuisarchitect, organisator en publicist, geboren 4 juni 1881 Brouwershaven (Schouwen-Duiveland) - overleden 4 januari 1944 te Amsterdam. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

laagspanning - (spanning van ten hoogste 1000 volt)

laagspanning (vert. van Duits Niederspannung)<#>hoogspanning, laagspanning Zelfs de puristen keuren deze woorden goed, aangezien het nieuwe begrippen zijn, waarvan de betekenis niet overeenkomt met die van de gescheiden vorm: zo is hoogspanning een ‘elektrische spanning van meer dan 300 volt’ (Koenen). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

stoel - (zitmeubel)

stoel zn. ‘zitmeubel’ Onl. stuol ‘stoel’ in inde in stuole sufte ne saz ‘en niet zat in de stoel van het verderf’ [10 e eeuw; W.Ps.]; mnl. stoel ‘troon’ [1236; VMNW], ‘datgene waarin iets rust of hangt of geplaatst is’ in anden stoel, daer de banclocke in hanghet ‘aan de stoel waarin de stormklok hangt’ [1339; MNW], ‘preekstoel’ in Wanneer siet men vrouwen op den stoel gaen ‘Wanneer ziet men vrouwen de preekstoel bestijgen’ [16 e eeuw; MNW]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Karel van der Pluym

Noord-Nederlands (vóór 1775) prentkunstenaar, schilder, tekenaar van portretten. Naamsvarianten: Karel of Carel van der Pluijm of Pluym. Geboorteplaats/datum Leiden 1625, Sterfplaats/datum Leiden 1672-02-22, Plaats/periode van werkzaamheid Leiden ca 1645 - 1672. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Reppen van / over

Zowel reppen van als reppen over is juist in de betekenis 'ergens over spreken, iets aanroeren'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij reppen van een citaat van rond 1610 en bij reppen over een citaat uit 1924. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

papiergeld - wettig betaalmiddel van papier

papiergeld (vert. van Engels paper money)<#>Aanlijmsels Op de brutaalste wijze is men tegenwoordig er op uit, de vrije Nederlandsche woordvoeging door aanlijming en koppeling te belemmeren. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Hoofdletter na aanhef
Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ben ik van Duitsen / Dietsen bloed

Nee, het is altijd 'van Duitsen bloed' geweest. Het is een misverstand om te denken dat alleen Diets en niet Duits op Nederland(s) kan slaan. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zegt bij Duitsch: "Etymologisch één met DIETSCH, zie ald[aar]". - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141