YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst cultuur literair minister staatssecretaris den uyl wiegel jan pronk bakker tilanus van doorn taal pvda arp cda d66 kvp sgp ppr hans van mierlo eerste kamer vvd vondeling burger europees parlement psp ed van thijn grondwetsherziening van 1983 nederhorst heerma film documentatiecentrum nederlandse politieke partijen eerste kamerleden ministeriele verantwoordelijkheid thorbecke ruud lubbers verhagen anneke goudsmit recht van interpellatie rutte ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13654 voor - van der lek - in 1.62283396720886 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP)
De Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), opgericht in 1957, was een pacifistische partij, die tevens streefde naar hervorming van de maatschappij in socialistische zin. In 1990 fuseerde de partij met PPR, CPN, EVP tot GroenLinks. ... een pacifistische partij, die tevens streefde naar hervorming van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1967
Een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. ... winst was er verder voor arp, die dankzij de populariteit van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983
Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. ... was er verder voor alle kleinere partijen. na totstandkoming van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1977
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. ... kamerverkiezingen 1977 - hoofdinhoud grote winnaar van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J. (Jan) van Aartsen

Secretaris van de Christelijke werkgevers en wethouder in Den Haag, die in 1958 Algera als minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Drees opvolgde. Bekleedde die post later ook in het kabinet-Marijnen. ... j. (jan) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Posthoorn
Op initiatief van Jaap Nanninga werden vanaf 1949, door een aantal meer experimenteel ingestelde Haagse schilders, in café De Posthoorn schilderijen geëxposeerd, met zo'n succes dat in 1950 het naburige pand werd gehuurd, en als galerie ingericht, de Posthoorn- galerie. ... op initiatief van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gouden-Kalf
Het Gouden Kalf is de grote prijs van het Nederlands Film Festival. Sinds 1981 wordt deze prijs jaarlijks tijdens het festival uitgereikt aan Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. ... het gouden kalf is de grote prijs van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Atol
Atol en de Posthoorn Op initiatief van Jaap Nanninga werden vanaf 1949, door een aantal meer experimenteel ingestelde Haagse schilders, in café 'De Posthoorn' schilderijen geëxposeerd, met zo'n succes dat in 1950 het naburige pand werd gehuurd, en als galerie ingericht, de Posthoorn- galerie. ... atol en de posthoorn op initiatief van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
expressionistische kunst
Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. ... = 'uitdrukking']. expressionisme algemeen kunstrichting van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ida Gerhardt
Nederlands dichteres, vertaalster en classica, geboren Gorinchem 11.5.1905, overleden Warnsveld 15.8.1997. In haar poëzie spelen het dichterschap en de teloorgang van het Nederlands landschap een grote rol - vooral de rivierenlandschappen van Merwede, Waal, IJssel en Lek heeft zij gestalte gegeven - maar vaak zijn het gebeurtenissen uit haar eigen leven die de aanzet tot een gedicht vormen. ... in haar poezie spelen het dichterschap en de teloorgang van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1972
Het politieke beeld veranderde door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972 drastisch. KVP en CHU verloren flink (resp. acht en vier zetels). PvdA en VVD wonnen resp. vier en zes zetels, terwijl ook de winst van de PPR fors was (van twee naar zeven zetels). ... beeld veranderde door de vervroegde tweede kamerverkiezingen van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aat Verhoog
Nederlandse beeldhouwer, graficus, schilder, architect van figuurvoorstellingen, naaktfiguren, portretten, sport- en spelscènes, architectuur (als genre), geboren in Rijswijk 11-11-1933 als Adrianus Verhoog. ... verhoog nederlandse beeldhouwer, graficus, schilder, architect van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Piet van der Hem

Piet van der Hem (1885-1961) Friese kunstenaar; schilder, lithograaf en tekenaar, geboren 9 september 1885 in Wirdum, overleden 24 april 1961 in Den Haag. Van der Hem is vooral bekend als portretschilder van jachttaferelen en als politiek tekenaar. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Aert van der Neer

Nederlandse schilder, geboren ca. 1603/1604 in vermoedelijk Amsterdam - overleden 1677 aldaar. Aert van der Neer was onbekend in zijn eigen tijd maar had grote invloed op de latere Europese landschapsschilderkunst, vooral op Jongkind. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?

In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... komen de hoofdletters in de naam nynke van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer' vandaan?

'Om der wille van (of omwille van ) de smeer likt de kat de kandeleer' betekent: als iemand denkt ergens uiteindelijk voordeel bij te hebben, doet hij dingen die hij eigenlijk niet prettig vindt. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in een situatie waarin iemand extra aardig doet tegen een ander, terwijl dat niet gemeend is. ... komt de uitdrukking 'om der wille van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief of e-mail, zoals in geachte heer van der knaap?

Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters. ... moeten de hoofdletters in de aanhef van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?

Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... komen de hoofdletters in de belgische naam patsy van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Zeinstra-van-der-Pol

Zeinstra van der Pol ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Cornelis van der Sluys

Nederlandse meubel- en textielontwerper, binnenhuisarchitect, organisator en publicist, geboren 4 juni 1881 Brouwershaven (Schouwen-Duiveland) - overleden 4 januari 1944 te Amsterdam. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Wat is juist: reppen over of reppen van?

Zowel reppen van als reppen over is juist in de betekenis 'ergens over spreken, iets aanroeren'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij reppen van een citaat van rond 1610 en bij reppen over een citaat uit 1924. ... is juist: reppen over of reppen van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

motie van afkeuring of wantrouwen

Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41