YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen taal broek woordkeuze architectuur van dijck kunst design uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik oostbroek broke gebied broek cultuur literair tweede kamer kabinet den uyl wiegel bakker betekenis fotografie minister samenstelling staatssecretaris hirsch ballin jo van den broek johannes hendrik van den broek jh van den broek aaneenschrijven bijvoeglijk naamwoord staatssecretarissen van agt job cohen van der stoel vermeend vertrouwenskwestie muziek eerste kamer europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9055 voor - van den broek - in 1.04526996612549 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... broek met het gebied broek werd bedoeld het land ten westen van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Jo van den Broek

Johannes Hendrik (Jo) van den Broek (Rotterdam, 4 oktober 1898 - Den Haag, 6 september 1978) was een Nederlands architect. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

JH van den Broek

... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

motie van afkeuring of wantrouwen

Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H. (Hans) van den Broek

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. ... h. (hans) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kerk van Noordbroek

Twee van de oudste en fraaiste gebouwen van Midden-Groningen zijn de kruiskerk met toren in Noordbroek en de kerk met toren in Zuidbroek. Beide gebouwen hebben een leeftijd van zo'n 700 jaar. ... van - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
VVD en Eerste Kamerverkiezingen 2003
De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 15 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Nicoline van den Broek-Laman Trip. De VVD had voor de verkiezingen 19 zetels in de Eerste Kamer. ... - hoofdinhoud de vvd haalde bij de eerste kamerverkiezingen van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip

Ervaren bestuurster die in 1993 voor de VVD Eerste Kamerlid werd en tussen 1999 en 2005 de VVD-Eerste Kamerfractie leidde. Adellijke dame met grote belangstelling voor cultuur, een onderwerp waarover zij ook in de Kamer het woord voerde. ... (nicoline) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... hun benoeming al boven de 65 jaar waren en er waren er zelfs van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van den Broek en Bakema

Architectenbureau Van den Broek en Bakema was het architectenbureau van Jo van den Broek en Jaap Bakema, dat een bijzondere plaats inneemt in de naoorlogse Nederlandse architectuurgeschiedenis. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... er vooral voor vvd en d66. groenlinks was met een verdubbeling van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Patrick van Caeckenbergh

Belgische Conceptueel kunstenaar, beeldhouwer, keramist, collagist, geboren te Aalst, leeft en werkt in Sint-Kornelis-Horebeke, Belgiƫ. Opleidingen Keramiek aan de Academie te Aalst o. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking op halfzeven vandaan, zoals in 'Zijn hoed staat op halfzeven' en 'Haar broek hangt op halfzeven'?

Met halfzeven is in deze uitdrukking het tijdstip bedoeld; het verwijst naar de stand van de klok om half zeven. ... komt de uitdrukking op halfzeven van - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Aftredende bewindslieden

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... een minister om politieke redenen moet aftreden, spreken we van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt II (1981-1982)

De verkiezingen maakte dat voortzetting van de coalitie van CDA en VVD niet mogelijk was (74 zetels). Omdat D66 slechts in een kabinet zitting wilde nemen waarvan ook de PvdA deel uitmaakte, was enkel een coalitie van CDA, PvdA en D66 haalbaar. ... van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Delors III (1993-1995)
Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. ... functie tot januari 1995. de nederlandse eurocommissaris hans van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... cda, pvda en christenunie haalden dankzij de winst van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... het nieuwe kabinet-balkenende ii rekenen op een meerderheid van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W.F. (Wim) van Eekelen

VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... w.f. (wim) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Santer (1995-1999)
Deze Europese Commissie trad op 25 januari 1995 aan. Nadat het Europees Parlement op 15 maart 1999 via een door de PES ingediende motie het vertrouwen had opgezegd in de Commissie, werd zij demissionair. ... werd zij demissionair. reden voor deze motie was een rapport van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Frans van Gool

Frans van Gool (Antwerpen 1922) is een Nederlands architect, bekend van onder meer de Lijnbaan in Rotterdam en Peper en Zout in Amsterdam. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan

Spraakmakende en welbespraakte politica van D66, die na lid van het Europees Parlement te zijn geweest een niet onopgemerkte Tweede Kamerperiode doormaakte. Groeide op in het buitenland en was al tijdens haar studie sterk internationaal georiƫnteerd. ... l.w.s.a.l.b. (lousewies) van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Frits van Dongen

Ir. F.J. ( Frits) van Dongen Nederlands architect BNA BDA. Geboren in Den Bosch 1946. Oprichter van / Partner in de Architekten Cie. ( Amsterdam Van Dongen studeerde bouwkunde in Delft. ... van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9