YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal muziek uitdrukkingen en spreekwoorden van-halen cultuur kunst werkwoord basisregels design d/t literair leestekens europese commissie europese unie europees parlement europese raad verhagen groningen architectuur fotografie tweede kamer woordkeuze sgp voorzetsels gewone wetgevingsprocedure eu-lidstaten samenstelling evenredige vertegenwoordiging alexander pechtold hans van mierlo parlementaire enquete piet hein donner klimaatverandering rsv-enquete van leeuwen broek broke oostbroek gebied broek eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8607 voor - van halen - in 0.981500864028931 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Van-Halen

Muziekbus - Van Halen Van Halen is een Amerikaanse rockband, opgericht door de van oorsprong Nederlandse gebroeders Eddie (Edward Lodewijk) en Alex (Alexander Arthur) van Halen. Alex is geboren in Amsterdam (Michelangelostraat), Eddie kwam ter wereld in Nijmegen (Rozemarijnstraat). ... van

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze zijn gram halen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Zijn gram halen betekent volgens Van Dale (2005) 'zijn wraaklust bevredigen, zijn woede koelen'. Van Dale vermeldt ook nog de variant zijn grande halen, maar deze zegswijze komt veel vaker voor met gram. ... komt de zegswijze zijn gram halen van

                                                                                                                                           

Waar komt een wit voetje proberen te halen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Een wit voetje bij iemand proberen te halen betekent 'bij iemand in de gunst proberen te komen'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt er meestal ook mee bedoeld dat iemand door te slijmen iets wil bereiken bij een hogergeplaatste, of bij zo iemand in een goed blaadje wil komen. ... komt een wit voetje proberen te halen van

                                                                                                                                           

Waar komt iemand het vel over de oren halen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Iemand het vel over de oren halen betekent 'iemand ergens heel veel voor laten betalen' en ook wel 'het uiterste van iemand vragen', 'iemand uitzuigen'. ... komt iemand het vel over de oren halen van

                                                                                                                                           

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam van

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Dat haal je de koekoek' vandaan?

Genootschap Onze Taal - Met de koekoek wordt hier de duivel bedoeld. Volgens F.A. Stoett ( Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) moeten we deze uitdrukking lezen als: "De duivel moge je erom halen dat dit zo is", oftewel: 'je vertelt onzin', 'ik geloof er helemaal niets van' of 'ik wil er niets mee te maken hebben'. ... komt de uitdrukking 'dat haal je de koekoek' van

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Boontje komt om zijn loontje' vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Boontje komt om zijn loontje' wordt gebruikt wanneer iemand zijn verdiende straf krijgt. Komt om betekent hier 'krijgt', aldus dr. F.A. Stoetts Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden; die betekenis vloeit volgens hem voort "uit die van 'komt om te halen', 'weg te nemen'. ... komt het spreekwoord 'boontje komt om zijn loontje' van

                                                                                                                                           

Waar komt ergens een slaatje uit slaan vandaan?

Genootschap Onze Taal - Ergens een slaatje uit slaan betekent 'ergens van profiteren', 'ergens een voordeeltje uit halen voor jezelf'. De uitdrukking heeft een negatieve ondertoon; wie ergens een slaatje uit probeert te slaan, is meestal nogal egoïstisch bezig. ... komt ergens een slaatje uit slaan van

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... meestal ook, maar met een punt staan de mededelingen losser van

                                                                                                                                           
Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?
Genootschap Onze Taal - Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... vrezen ), en niet op -sen. om een bekend ezelsbruggetje van

                                                                                                                                           

Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... broek met het gebied broek werd bedoeld het land ten westen van

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Genootschap Onze Taal - Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... hen? hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa

Parlement & Politiek - De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... van

                                                                                                                                           

Jacob van Swanenburgh

Kunstbus - Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar van architectuur (als genre), historie en portretten ... van

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Parlement & Politiek - Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... het voorstel in tweede lezing tot het uit de grondwet halen van

                                                                                                                                           

Lodewijk van Male

Kunstbus - Lodewijk van Male (kasteel van Male, bij Brugge, 29 november 1330 - Sint-Omaars, 30 januari 1384), zoon en opvolger van Lodewijk II van Nevers, uit het Huis Dampierre, en van Margaretha van Frankrijk, was graaf van Vlaanderen (van 1346 tot aan zijn dood), van Nevers en Rethel. ... van

                                                                                                                                           

Waar komt de naam van de feestdag Halloween vandaan?

Genootschap Onze Taal - Halloween is een feest dat vooral in Amerika populair is: een feest van pompoenen waarin enge gezichten worden uitgesneden en waarbij kinderen de deuren langsgaan om om snoep te vragen. Het vindt plaats op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen, een feestdag ter ere van alle heiligen. ... komt de naam van

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)
Parlement & Politiek - In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. ... werd een parlementaire enquete gehouden naar de ondergang van

                                                                                                                                           

Waar komt eruitzien als de dood van Ieperen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Eruitzien als de dood van Ieperen betekent 'er heel slecht uitzien', 'er mager en ongezond uitzien'. ... komt eruitzien als de dood van

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling was/waren, verliet/verlieten de zaal'?

Genootschap Onze Taal - Goed is: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling aanwezig waren, verliet de zaal. ... is juist: 'een kwart van

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... door beide kamers. dat betrof het voorstel over invoering van

                                                                                                                                           

Wat is de functie van op de fiets in de zin 'Ik ga op de fiets naar het station'?

Genootschap Onze Taal - In deze zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel geeft aan op welke manier de spreker naar het station gaat. ... is de functie van

                                                                                                                                           
VVD en Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 15 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Nicoline van den Broek-Laman Trip. De VVD had voor de verkiezingen 19 zetels in de Eerste Kamer. ... - hoofdinhoud de vvd haalde bij de eerste kamerverkiezingen van

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de termen nevenschikking en onderschikking?
Genootschap Onze Taal - Nevenschikking en onderschikking zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen delen van samengestelde zinnen te beschrijven. ... zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen delen van

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3