YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek ut literair cis notennamen cisis per petterson taal architectuur kunst ingmar bergman brutalistische uitspraak en klemtoon solfege paul dukas s.j. van embden basisregels film aardrijkskundige namen lastige woorden brutalisme erich heckel saxofoon persoonlijk voornaamwoord marie jaell gebouwen directe-en indirecte-rede - heckel ontleden architecten afkortingen mol boedapest cultuur bergman brutalistisch alessandro scarlatti kunstenaars van embden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 20 van 20 voor - ut - in 0.00739002227783203 seconden.

Ut

Muziekbus - Franse benaming voor do, de eerste toon van de toonladder. ( Ut re mi fa so la) Sinds het einde van de 17de eeuw wordt Ut als regel vervangen door do. In de Romaanse landen en Belgie heeft Ut de absolute toonhoogte van c. ... ut

                                                                                                                                           
Notennamen
Muziekbus - Elke noot op de notenbalk heeft zijn eigen naam, opdat de muzikant weet welke noot hij moet spelen of zingen. De eerste 7 letters van het alfabet (A, B, C, D, E, F, G) zijn de namen die gebruikt worden voor de noten do (ut), re, mi, fa, sol, la; zijn de namen die in 1050 door Guido van Arezzo aan de noten werden gegeven, naar de eerste lettergrepen van een hymne op Johannes de Doper; later is si als zevende noot toegevoegd. ... e, f, g) zijn de namen die gebruikt worden voor de noten do ( ut

                                                                                                                                           
cis
Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... 1. ( italiaans: ‘do diesis’; frans: ‘do of ut

                                                                                                                                           
Per Petterson
Per Petterson
Kunstbus - Noorse auteur, vertaler en recensent, geboren 1952 te Oslo, Noorwegen. Per Petterson werkte dertien jaar bij een gerenommeerde boekhandel in Oslo als specialist voor Amerikaanse literatuur en was ondermeer vertaler en literatuurcriticus. ... petterson noorse a ut

                                                                                                                                           
cisis
Muziekbus - cisis v/m ( Italiaans: do doppio diesis; Frans: do of ut double dièse; Engels: c double sharp; Vlaams: do dubbelkruis) Naam van een in elk octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de tweemaal met een halve toon verhoogde c. ... cisis v/m ( italiaans: do doppio diesis; frans: do of ut

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... omdat het woord het vrijwel altijd wordt uitgesproken als [ ut

                                                                                                                                           
Saxofoon
Saxofoon
Muziekbus - De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... die er op 28 juni 1846 in frankrijk een patent op verwierf. ho ut

                                                                                                                                           

brutalisme

Kunstbus - Stroming in de moderne architectuur om het ruwe materiaal opzettelijk in de constructie te tonen. Door Le Corbusier geïntroduceerd begrip dat oorspronkelijk betrekking had op het gebruik van het ruwe onbeklede beton en in Engeland door de Smithsons werd toegepast. ... ut

                                                                                                                                           
Paul Dukas
Muziekbus - Paul Dukas geb. 1-10-1865 Parijs, gest. 17-5-1935 Parijs Frans componist en muziekcriticus Paul Dukas studeerde piano, muziektheorie en compositie aan het Parijse conservatorium, waar Th. Dubois, G. Mathias en E. ... al een beroemd componist door werken als de symphonie en ut

                                                                                                                                           
Wat zijn de juiste afkortingen van de provincienamen?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende systemen in omloop, maar hieronder staat een overzicht van de meestgebruikte afkortingen, die bijvoorbeeld ook in de grote Van Dale (2005) staan. ... limburg nb = noord-brabant nh = noord-holland ov = overijssel ut

                                                                                                                                           
Ingmar Bergman
Ingmar Bergman
Kunstbus - Bergman on art (part 1) ( filmregisseur, geboren 14 juli 1918 Uppsala – overleden 30 juli 2007 op het Zweedse eiland Fårö. Ernst Ingmar Bergman heeft met een oeuvre van ruim honderd theaterregies, vijftig speelfilms, een tiental scenario'a, rond de veertig hoorspelen, vijftien televisiefilms en enkele operaproducties een grote stempel gedrukt op zijn tijd. ... de jaren vijftig en zestig herkenden in hem een onvervalste a ut

                                                                                                                                           
Alessandro Scarlatti
Alessandro Scarlatti
Muziekbus - Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti geboren 2 mei 1660 in Palermo, gestorven 22 oktober 1725 in Napels Italiaans componist Alessandro Scarlatti, die vermoedelijk les kreeg van de componisten Giacomo Carissimi en Johann Joachim Quantz, was aanvankelijk werkzaam als kapelmeester in Rome. ... en 114 toneelwerken. a. scarlatti - concerto grosso n°2 en ut

                                                                                                                                           
Marie Jaell
Muziekbus - Marie Jaëll Marie Trautmann-Jaëll (geboren Trautmann) geboren Steinseltz 1846, gestorven Parijs 1925 Frans pianiste, componiste en pedagoge Marie Trautmann-Jaëll begon met pianolessen op haar zesde jaar en op haar negende jaar concerteerde ze door heel Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. ... jaell marie jaell marie tra ut

                                                                                                                                           
S.J. van Embden
Kunstbus - S.J. (Samuel) van Embden Joods- Nederlands architect en stedenbouwkundige, geboren in 13 oktober 1904 in Amsterdam - overleden 20 september 2000 Bladel. S.J. van Embden leverde een grote bijdrage aan de inrichting van ons land, met name in de wederopbouwperiode. ... van embden had met van traa samengewerkt in het institu ut

                                                                                                                                           
Erich Heckel
Kunstbus - Duits expressionistisch schilder, tekenaar en graficus, geboren 31.07.1883 te Döbeln in Saksen - overleden 27.01. 1970 Radolfzell. Heckel studeerde eerst architectuur te Dresden en legde zich pas later toe op de schilderkunst, mede onder invloed van Kirchner en Schmidt-Rottluff, met wie hij in 1905 de avant-gardistische groep die Brücke stichtte. ... in vlaanderen gelegerd, waar hij james ensor ontmoette. zijn ho ut

                                                                                                                                           
'De minister werd beschuldigd van onoorbare praktijken.' Moet onoorbare niet met oi worden geschreven?
Genootschap Onze Taal - Nee, de juiste spelling is onoorbaar ('ontoelaatbaar', 'onbehoorlijk'). Ook oorbaar ('gepast', 'fatsoenlijk', 'billijk') wordt met dubbel o geschreven. ... is al vele eeuwen oud; het zou via tussenvormen als ur- en ut

                                                                                                                                           
directe-en indirecte-rede
Kunstbus - Directe rede / indirecte rede Er zijn in taal twee manieren om een uitspraak van iemand anders weer te geven: 1. Directe rede ( Latijn: oratio recta) is de letterlijke weergave van iemands woorden met aanhalingstekens in een bijzin met hoofdzinvolgorde. ... hoort of zelf deel uitmaakt van de indirecte rede is disc ut

                                                                                                                                           
Solfege
Muziekbus - Solfège (solfeggio) is een zangoefening, die ten doel heeft het voorstellingsvermogen van toonafstanden (muzikale gehoor) te ontwikkelen en de ritmische en melodische slagvaardigheid en trefzekerheid te verhogen. ... volgen. solmisatie het zingen van tonen op de lettergrepen do ( ut

                                                                                                                                           
Boedapest
Kunstbus - Boedapest (( Hongaars: Budapest) De hoofdstad van Hongarije. De stad is gelegen aan weerszijden van de Donau ( Hongaars: Duna) en telt ca. 1,7 miljoen inwoners. De stad werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van Boeda en Óbuda op de rechteroever van de Donau met Pest op de linkeroever. ... die tijd dateert waarschijnlijk de naam boeda ('klein huis','h ut

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... spanje, italie, rusland e.d. met do-re-mi. in frankrijk met ut

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3