YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur universiteit taal meervoudsvorming titulatuur betekenis woordkeuze c/k trema erasmus+ europese hof van justitie europees recht studie in een ander land van de europese unie eu-regelingen uitwisseling erasmus+ (o.a. studeren in het buitenland) kosten hoger onderwijs per land student architectuur tu-delft universiteit-van-parijs technische-universiteit-delft sorbonne literair hilton kramer muziek kunst architecten design kabinet-de quay abraham kuyper nederlands architect kabinet-kuyper derde kabinet-lubbers bachelor andrius kubilius kabinet-lubbers iii antirevolutionairen master william bolcom : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1319 voor - universiteit - in 0.0647599697113037 seconden.

Universiteit

Kunstbus - De universiteit (v)(universiteiten) Instelling voor wetenschappelijk onderwijs met ten minste drie faculteiten De faculteit (v)(faculteiten) 1 elk van de hoofdafdelingen van een universiteit of hogeschool 2 het college van hoogleraren, al dan niet met het personeel en de studenten van een hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool 3 (wiskunde) product van een reeks factoren die telkens met eenzelfde aantal toenemen Een universiteit is een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die academische opleidingen verzorgt en academische titels verleent. ... universiteit

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen doctor en dokter? En wat is de juiste meervoudsvorm van die woorden?
Genootschap Onze Taal - Een doctor is iemand die aan een universiteit is gepromoveerd. Een dokter is een arts. ... van die woorden? een doctor is iemand die aan een universiteit

                                                                                                                                           
Wat is juist: extraneï of extranei?
Genootschap Onze Taal - Extranei, zonder trema, is de juiste meervoudsvorm van extraneus (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben bezocht). We spreken deze woorden uit als [eks-tra-nee-ie] en [eks-tra-nee-us]. ... (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit

                                                                                                                                           
Studeren in een ander land van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Je kunt in je schooltijd op uitwisseling naar het buitenland. De Europese Unie geeft bijvoorbeeld geld aan middelbare scholen om met een klas op reis te gaan naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden. ... waar je je opleiding volgt. vaak hebben hogescholen en universiteit

                                                                                                                                           
TU-Delft
Kunstbus - De Technische Universiteit Delft, of TU Delft, is een Nederlandse universiteit in de stad Delft. De TU Delft bestaat ruim 165 jaar, maar draagt pas sinds 1986 zijn huidige naam. De TU Delft komt voort uit de ' Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel'. ... de technische universiteit

                                                                                                                                           
Sorbonne
Kunstbus - De Universiteit van Parijs ( Frans: Université de Paris) is de universiteit van Parijs. Geschiedenis Deze universiteit is opgericht in 1253 als theologische faculteit door Robert de Sorbon. De universiteit op zich is een eeuw ouder. ... de universiteit

                                                                                                                                           
Hilton Kramer
Kunstbus - geboren 1928 te Gloucester, Massachusets Amerikaans kunstcriticus en cultureel commentator Hilton Kramer kreeg zijn opleiding aan de Syracuse Universiteit, Columbia Universiteit, Harvard Universiteit, Indiana Universiteit en de New School for Social Research. ... commentator hilton kramer kreeg zijn opleiding aan de syracuse universiteit

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M. (Esther-Mirjam) Sent
Parlement & Politiek - Esther-Mirjam Sent (1967) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Zij is hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mevrouw Sent promoveerde in de Verenigde Staten en was in de VS docent en onderzoeker aan een universiteit. ... economische theorie en economisch beleid aan de radboud universiteit

                                                                                                                                           
Dr. B. (Bert) de Vries
Parlement & Politiek - Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. ... fractiewoordvoerder werd bij philips en de erasmus universiteit

                                                                                                                                           
Earle Brown
Muziekbus - Earle Brown geboren Lunenberg, Massachusetts, 26-12-1926, gestorven New York 2-7-2002 Amerikaans componist Earle Brown studeerde wiskunde en techniek aan de Norteastern universiteit en ging naar de Schillinger House School of Music voor compositie en orkestratie. ... earle brown studeerde wiskunde en techniek aan de norteastern universiteit

                                                                                                                                           
Drs. J.W. (Jan) de Pous
Parlement & Politiek - Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... aalsmeerse bloemenkweker. werd na een lectorschap aan de vrije universiteit

                                                                                                                                           
Prof.Dr. K. (Kim) Putters
Parlement & Politiek - Kim Putters (1973) is vanaf 15 juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was van 11 juni 2003 tot 15 juni 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Putters was universitair docent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en bestuurskundige bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds december 2008 is hij in Rotterdam hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg. ... instituut beleid en management gezondheidszorg van de erasmus universiteit

                                                                                                                                           
bachelor
Kunstbus - Bachelor Bachelor is een titel of graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor). Bij een hogeschool betreft het hier een complete beroepsgerichte opleiding en bij een universiteit een academische basisopleiding waar de student de basiskennis leert over een vakgebied. ... heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit

                                                                                                                                           
Dr. A.H. (Anne) Flierman
Parlement & Politiek - Anne Flierman (1955) is sinds 16 juni 2009 lid van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Hij is sinds 2013 voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. In 2005-2013 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. ... was hij voorzitter van het college van bestuur van de universiteit

                                                                                                                                           
Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Parlement & Politiek - Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was lector en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986-1989 was hij rector-magnificus van die universiteit. ... kamerlid voor d66. hij was lector en hoogleraar aan de erasmus universiteit

                                                                                                                                           
Johan Huizinga
Kunstbus - Nederlands historicus, geboren 7 december 1872, overleden 1 februari 1945. Zijn belangrijkste werken zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens ( 1938). Huizinga is de grondlegger van de Nederlandse cultuurgeschiedenis en gaf zijn naam aan het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. ... aan het huizinga instituut voor cultuurgeschiedenis aan de universiteit

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
Parlement & Politiek - 'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... spreker. stichtte tevens het dagblad 'de standaard', de vrije universiteit

                                                                                                                                           
Hans Gal
Muziekbus - Hans Gál geb. Brunn am Gebirge (bij Wenen)5-8-1890, gest. Edinburgh 3-10-1987 Oostenrijks componist en musicoloog Hans Gál studeerde vanaf 1908 compositie bij Eusebius Mandyczewski en muziekgeschiedenis bij Guido Adler aan de universiteit van Wenen, waar hij in 1913 zijn doctoraal behaalde op het werk van de jonge Beethoven. ... mandyczewski en muziekgeschiedenis bij guido adler aan de universiteit

                                                                                                                                           
Douwe Draaisma
Kunstbus - Filosoof en psycholoog, geboren in 1953 te Nijverdal. Website: Douwe Draaisma (1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Daarna vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 promoveerde bij Piet Vroon op een proefschrift over de metaforische aard van de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (handelseditie: De Metaforenmachine. ... draaisma (1953) studeerde psychologie en filosofie aan de universiteit

                                                                                                                                           
Cees Dekker
Kunstbus - Cornelis ( Cees) Dekker (Haren, 7 april 1959) is een Nederlandse natuurkundige en hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Zijn vakgebied is de moleculaire biofysica; hierbij beweegt hij zich op het grensvlak van de natuurkunde en de biologie waarbij hij gebruik maakt van de zogeheten nanotechnologie waar zeer kleine voorwerpen en dergelijke in het geding zijn. ... natuurkundige en hoogleraar verbonden aan de technische universiteit

                                                                                                                                           
A. (Andrius) Kubilius
Parlement & Politiek - Andrius Kubilius (1956) was in 2008-2012 minister-president van Litouwen. Hij was voorman van het conservatieve Vaderlandsverbond. Kubilius is natuurkundige en was docent aan de Universiteit van Vilnius. ... kubilius is natuurkundige en was docent aan de universiteit

                                                                                                                                           
Mary Finsterer
Mary Finsterer
Muziekbus - Mary Finsterer geb. Canberra 1962 Australische componiste Mary Finsterer studeerde jazz improvisatie en muziek onderwijs aan de NSW State Conservatorium of Music, voordat zij in 1984 haar studies vervolgde aan de universiteit van Melbourne. ... of music, voordat zij in 1984 haar studies vervolgde aan de universiteit

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
Parlement & Politiek - Elbert Dijkgraaf (1970) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is bijzonder hoogleraar empirische economie van de publieke sector in Rotterdam. Eerder was hij als onderzoeker aan die universiteit en aan daaraan gelieerde onderzoeksinstituten verbonden. ... sector in rotterdam. eerder was hij als onderzoeker aan die universiteit

                                                                                                                                           
Dr. J.J.M. (Sjaak) Jansen
Parlement & Politiek - Sjaak Jansen (1954) is sinds 1 september 2010 staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State, na eerst korte tijd staatsraad in buitengewone dienst te zijn geweest. Hij was daarvoor ambtenaar op het ministerie van Financiën en docent en hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ... en docent en hoogleraar belastingrecht aan de erasmus universiteit

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38