YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal literair uitspraak en klemtoon namen woordkeuze bijvoeglijk naamwoord meervoudsvorming lastige woorden engels trema apostrof bezitsvorm betekenis werkwoord etymologie aardrijkskundige namen afleiding getallen alternatieve spelling accenten leestekens buigings-e c/k d/t samenstelling ei/ij verkleinwoord basisregels hoofdletter of kleine letter aaneenschrijven cultuur woordgebruik muziek kunst architectuur film ambiguiteit klemtoon uitdrukkingen en spreekwoorden persoonsvorm : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5748 voor - uitspraak en klemtoon - in 0.40544605255127 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Waar ligt de klemtoon in het woord ebola?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen 'ee-BOO-la', met de klemtoon op de tweede lettergreep. In medische vaktaal komt ook de uitspraak 'EE-bo-la' voor, met de klemtoon op de eerste lettergreep. ... op de tweede lettergreep. in medische vaktaal komt ook de uitspraak

                                                                                                                                           

Welke klemtoon is juist in het woord kenmerkend: kénmerkend of kenmérkend?

Genootschap Onze Taal - Kenmérkend is de juiste uitspraak. Dat is wel opvallend als je naar de klemtoon in de woorden kenmerk en kenmerken kijkt: die ligt op de eerste lettergreep, niet op de tweede. ... kenmerkend: kenmerkend of kenmerkend? kenmerkend is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in het woord parameter? Is het párameter, parámeter of paraméter?

Genootschap Onze Taal - Parámeter is in ieder geval juist. Daarnaast is volgens de meeste naslagwerken paraméter mogelijk, en in België is párameter juist de gebruikelijkste uitspraak. ... mogelijk, en in belgie is parameter juist de gebruikelijkste uitspraak

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in normaliter? Zeg je normáliter of normalíter?

Genootschap Onze Taal - De juiste uitspraak is met de klemtoon op de a: normáliter; de e klinkt meestal als die in bed. ... in normaliter? zeg je normaliter of normaliter? de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de correcte uitspraak van puzzel en puzzelen?

Genootschap Onze Taal - In puzzel en puzzelen klinkt de u 'kort'; hetzelfde dus als in put, bukken en Brussel. ... is de correcte uitspraak

                                                                                                                                           

Waarom krijgt epidemieën twee e's aan het eind van het woord, en koloniën maar één?

Genootschap Onze Taal - Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – is de meervoudsuitgang -en: epidemieën. Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen]. ... bij deze woorden moet een trema worden gebruikt voor de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Waarom staat er een accent op de naam Máxima? En is het eigenlijk wel nodig in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Máxima is een Spaanse naam. In het Spaans is het accent nodig om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep van deze naam ligt. In Spaanse woorden (en namen) die op een klinker, een s of een n eindigen, ligt de klemtoon namelijk in principe op de voorlaatste lettergreep. ... ook accenten die in het nederlands niet nodig zijn voor de uitspraak

                                                                                                                                           

Klemtoon

Kunstbus - De klemtoon -tonen m Min of meer krachtige nadruk waarmee een woord of lettergreep wordt uitgesproken. Het accent -en o 1 nadruk bij het uitspreken van een lettergreep; klemtoon 2 teken dat de uitspraak van een klinker aanduidt: de e van café heeft een accent 3 nadruk: het accent leggen op 4 manier van uitspraak, met name van een plaats, streek of volk; tongval Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. ... het uitspreken van een lettergreep; klemtoon 2 teken dat de uitspraak

                                                                                                                                           

Hoe spreek je woorden uit die beginnen met wr-, zoals wraak, wreed en wringen?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen spreken de w in die woorden uit als een v: [vraak], [vreet] en [vringen]. Dat is ook de uitspraak die wordt weergegeven in uitspraakwoordenboeken. Sommige mensen maken wél verschil tussen wr- en vr-; [wr] kost bij het uitspreken iets meer moeite, maar er is niets op tegen. ... uit als een v: [vraak], [vreet] en [vringen]. dat is ook de uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van de telwoorden veertig, vijftig, zestig en zeventig?

Genootschap Onze Taal - Veertig en vijftig krijgen in de standaarduitspraak een [f] aan het begin; zestig en zeventig een [s]. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Valt de klemtoon in dementie op -men- of op -tie?

Genootschap Onze Taal - Zowel deméntie als dementíé is juist. In het dagelijks taalgebruik in Nederland is de uitspraak 'dementsíé' het gewoonst; in België 'deménsie'. Ook medici spreken meestal van 'demén(t)sie'. ... is juist. in het dagelijks taalgebruik in nederland is de uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van auto: [auto] of [oto]?

Genootschap Onze Taal - Zowel de uitspraak [oto] als de uitspraak [auto] is goed. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van cornedbeef: [kor-nèt-bief] of [koo(r)nd-bief] - op z'n Engels?

Genootschap Onze Taal - Zowel de Nederlandse als de Engelse uitspraak van cornedbeef ('gezouten rundvlees') komt voor in de woordenboeken; beide uitspraakvarianten zijn juist. De Engelse uitspraak [koo(r)nd-bief] (waarbij de oo uitgesproken wordt als de o in amazone of horen ) is veel minder gebruikelijk dan de Nederlandse, en de slager zal u misschien niet eens begrijpen. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van notoir?

Genootschap Onze Taal - Notoir ('algemeen bekend, berucht') kan op twee manieren worden uitgesproken: zowel de uitspraak [nootoor] als [nootwaar] is goed. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in het woord uniform?

Genootschap Onze Taal - De klemtoon in het zelfstandig naamwoord het uniform kan volgens de hedendaagse woordenboeken zowel op de eerste als op de laatste lettergreep liggen: zowel een mooi úniform als een mooi unifórm is dus mogelijk. ... een mooi uniform als een mooi uniform is dus mogelijk. de uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van Texel: 'teksel' of 'tessel'?

Genootschap Onze Taal - De uitspraak die het meest voorkomt is 'tessel', maar 'teksel' is ook mogelijk. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           
Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?
Genootschap Onze Taal - De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005). ... je sweater uit als [swetter] of als [swieter]? de engelse uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is een svarabhaktivocaal?

Genootschap Onze Taal - Een svarabhaktivocaal is een uh-klank die in de uitspraak tussen twee medeklinkers wordt ingevoegd. Het gaat om de uh-klank die wordt gehoord in [melluk] ( melk ) en [arrum] ( arm ). ... een svarabhaktivocaal is een uh-klank die in de uitspraak

                                                                                                                                           

Op welke lettergreep ligt de klemtoon in het woord incest?

Genootschap Onze Taal - Op de eerste: íncest. ... vijftig van de twintigste eeuw begonnen woordenboeken ook de uitspraak

                                                                                                                                           

Hoe moet accessoires uitgesproken worden? Als [asseswares] of als [akseswares]?

Genootschap Onze Taal - De uitspraak [asseswares] heeft de voorkeur, al is die uitspraak niet goed verklaarbaar. ... uitgesproken worden? als [asseswares] of als [akseswares]? de uitspraak

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van therapeut?

Genootschap Onze Taal - Therapeut klinkt in België bijna altijd als [teeraPEUT]; in Nederland zeggen de meeste mensen [teeraPUIT]. Beide uitspraken zijn juist. ... is de juiste uitspraak

                                                                                                                                           
Hoe spreek je het woord sceptisch uit?
Genootschap Onze Taal - Sceptisch kan op twee manieren worden uitgesproken: als [septies] en als [skepties]. Alle hedendaagse woordenboeken noemen beide mogelijkheden (voorzover ze überhaupt uitspraak vermelden). Het Uitspraakwoordenboek (2002) neemt alleen de uitspraak [skepties] op, die in de praktijk waarschijnlijk het meest voorkomt. ... noemen beide mogelijkheden (voorzover ze uberhaupt uitspraak

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen [KU-pie-do], maar als de Romeinse liefdesgod bedoeld wordt, kan de klemtoon ook op de tweede lettergreep liggen (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-PIE-do]. In het Latijn lag de klemtoon ook op die tweede lettergreep. ... eigennamen die hun hoofdletter verliezen. trefwoorden namen uitspraak

                                                                                                                                           

Moet je maïs met een trema schrijven, of is mais ook goed?

Genootschap Onze Taal - Mais en maïs zijn allebei correct. ... goed? mais en mais zijn allebei correct. in nederland is de uitspraak

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5