YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden leestips woordkeuze lastige woorden betekenis etymologie werkwoord namen aaneenschrijven voorzetsels engels getallen oude naamvallen ei/ij persoonlijk voornaamwoord hoofdletter of kleine letter samenstelling lidwoord meewerkend voorwerp woordgebruik aardrijkskundige namen enkelvoud/meervoud stijlfouten apostrof trappen van vergelijking persoonsvorm d/t hulpwerkwoord ontkenningen dat/wat/die/wie sterk/zwak werkwoord gebiedende wijs literair cultuur muziek kunst groningen fraseologie driek van wissen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14637 voor - uitdrukkingen en spreekwoorden - in 1.41867685317993 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

In welke boeken kan ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. ... ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een spreekwoord, een zegswijze en een gezegde?

In het dagelijks taalgebruik worden deze termen vaak door elkaar gebruikt. In de inleiding van een van de gezaghebbendste spreekwoorden- en gezegdenboeken ( Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden van F. ... en gezegdenboeken ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze pappen en nathouden vandaan?

Voor de herkomst van pappen en nathouden bestaan verschillende verklaringen. Ook de betekenis van deze uitdrukking ligt niet vast. De bekendste betekenis is 'de zaak zo goed en zo kwaad als het gaat aan de gang houden', 'ergens halfslachtig mee doorgaan'. ... zijn standaardwerk nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Boontje komt om zijn loontje' vandaan?
'Boontje komt om zijn loontje' wordt gebruikt wanneer iemand zijn verdiende straf krijgt. Komt om betekent hier 'krijgt', aldus dr. F.A. Stoetts Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden; die betekenis vloeit volgens hem voort "uit die van 'komt om te halen', 'weg te nemen'. ... dr. f.a. stoetts nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking zo brutaal als de beul vandaan?
In zo brutaal als de beul is een verouderde betekenis van brutaal bewaard gebleven, namelijk 'bruut'. F.A. Stoett geeft in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden de volgende uitleg: "In deze zegswijze heeft brutaal (fr. ... geeft in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Dat haal je de koekoek' vandaan?
Met de koekoek wordt hier de duivel bedoeld. Volgens F.A. Stoett ( Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) moeten we deze uitdrukking lezen als: "De duivel moge je erom halen dat dit zo is", oftewel: 'je vertelt onzin', 'ik geloof er helemaal niets van' of 'ik wil er niets mee te maken hebben'. ... f.a. stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking kiezen of kabelen vandaan?

Kabelen betekent – naast 'met kabels vastmaken' en 'telegraferen' – in sommige delen van ons land ook 'twisten'. Het komt van kavelen, dat 'om iets loten' betekent. Deze werkwoorden komen in deze betekenissen eigenlijk alleen nog voor in de uitdrukkingen het is kiezen of kabelen en het is kiezen of kavelen, die hetzelfde betekenen als kiezen of delen: 'kiezen uit twee (dikwijls onaangename) mogelijkheden'. ... komen in deze betekenissen eigenlijk alleen nog voor in de uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking brood en spelen vandaan?

Brood en spelen betekent letterlijk 'eten en amusement'. Het wordt vaak wat spottend gebruikt in de betekenis 'datgene waarmee het volk tevreden wordt gehouden'. ... jan verheggen schrijft in zijn boek over latijnse woorden en uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt op stel en sprong vandaan?

Op stel en sprong betekent 'meteen, dadelijk, onmiddellijk' en ook wel 'plotseling'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) heeft deze uitdrukking soms de bijbetekenis dat iemand onredelijk ongeduldig is, zoals in 'Het moest allemaal weer op stel en sprong gebeuren. ... onmiddellijk' en ook wel 'plotseling'. volgens het groot uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komen Abraham gezien hebben en Sara gezien hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Abraham gezien hebben betekent 'als man vijftig geworden zijn'; Sara gezien hebben wordt gezegd als een vrouw vijftig wordt. ... gezien hebben wordt gezegd als een vrouw vijftig wordt. de uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Onlangs hoorde ik iemand spreken over te kus en te keur. Ik dacht dat het moest zijn te kust en te keur. Heb ik gelijk?

Het moet inderdaad kust zijn en niet kus. Geen enkele van de recente woordenboeken vermeldt een variant met kus. Stoett zegt in zijn gezaghebbende Nederlandse Spreekwoorden en gezegden: "De woorden kust en keur zijn zinsverwante woorden die thans als identiek worden opgevat (. ... kans loopt weggelaten te worden. trefwoorden lastige woorden uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Vele (of: veel) varkens maken de spoeling dun' vandaan en wat betekent het?

Dit spreekwoord betekent: ‘wanneer je iets met veel mensen moet delen, krijgt iedereen maar weinig’. En dan vaak met de bijgedachte ‘je kunt beter met wat minder mensen zijn, want dan krijg je meer’. ... vermeldt in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking zich te sappel maken vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Wie zich te sappel maakt, maakt zich druk of ziet overal problemen. Maak je niet te sappel! betekent: dus 'maak je niet druk, maak je geen zorgen' en ook wel 'zeur niet'. ... vermeldt in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt door de mand vallen vandaan en wat betekent het?

Door de mand vallen betekent 'doorzien worden', en vooral: 'ontmaskerd worden als leugenaar, bedrieger, domoor, enz. ... f.a. stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt het heen-en-weer van iets krijgen vandaan en wat betekent het?

Als je ergens het heen-en-weer van krijgt, word je er zenuwachtig van of wekt het je ergernis: je vindt het een vervelend gedoe. Bijvoorbeeld: 'Ik krijg het heen-en-weer van zijn besluiteloosheid' of 'Ik krijg het heen-en-weer van dat keffende hondje van de buren. ... marc de coster vermoedt in zijn woordenboek van populaire uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt schering en inslag vandaan?

Schering en inslag betekent 'heel gewoon, vaak voorkomend'. Vaak wordt schering en inslag in negatieve contexten gebruikt: 'Auto-inbraken zijn hier schering en inslag. ... een kam scheren koek en ei op z'n elfendertigst trefwoorden uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hebben de uitdrukkingen de pisang zijn en de sigaar zijn iets met elkaar te maken?

Ja, ze betekenen hetzelfde: ' de dupe zijn', 'het moeten bekopen'. Nog een variant is de pineut zijn. ... de uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt in het krijt staan bij iemand vandaan en wat betekent het?

Deze uitdrukking betekent 'schulden hebben bij iemand'. In het krijt staan is al vanaf de zeventiende eeuw bekend en gaat terug op de gewoonte om iemands schulden met krijt op een lei of de wand te schrijven. ... als ze is'. stoett geeft in zijn nederlandsche spreekwoorden, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking met hangen en wurgen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Met hangen en wurgen betekent 'met enorm veel moeite'. Als bijvoorbeeld wordt gezegd dat iets met hangen en wurgen is gelukt, wil dat zeggen dat het maar nét en met de grootst mogelijke moeite is gelukt. ... problemen', 'met heel veel moeite' kreeg. er waren ooit meer uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt het gezegde door dik en dun vandaan?

Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden'. ... vriendschap, ongeacht de omstandigheden'. volgens het groot uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking op het vinkentouw zitten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Op het vinkentouw zitten betekent 'ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, om een gelegenheid te kunnen waarnemen'. ... f.a. stoett in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt kant-en-klaar vandaan?

Kant-en-klaar betekent 'helemaal klaar voor gebruik', 'direct toepasbaar, verwerkbaar, eetbaar, enz. ... aldus het ewn. hierop wijzen ook vergelijkbare woorden en uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt steen en been klagen vandaan?

Steen en been klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'. ... klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'. het groot uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met listen en lagen?

Listen zijn 'sluwe plannen' en lagen zijn 'hinderlagen'. Listen en lagen is een vaste uitdrukking die gebruikt wordt in situaties waarin mensen anderen op een sluwe manier bedriegen, op slinkse wijze te slim af proberen te zijn of in het geniep onderuit proberen te halen. ... verwante adviezen pleonasme en tautologie trefwoorden uitdrukkingen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1