YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden leestips spreekwoord, gezegde, zegswijze, uitdrukking namen lastige woorden woordkeuze voorzetsels casanova of casanova tussen-n in zak en as zitten met sint-juttemis nieuwsgierig aagje of aagje niet bij de pakken neerzitten zijn licht niet onder de korenmaat zetten betekenis etymologie los, aan elkaar of streepje engels werkwoord hoofdletter of kleine letter getallen ei of ij tussen-n: algemene regels ergens geen jota van snappen weifelen of twijfelen er als een zoutpilaar bij staan samenstelling oude naamvallen haar op de tanden hebben stijlfouten barbarisme een gegeven paard niet in de bek kijken om van te watertanden verstandskies iemand aan de tand voelen op je tandvlees lopen staande uitdrukkingen: ten alle tijden of te allen tijde lachen als een boer met kiespijn persoonlijk voornaamwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3510 voor - uitdrukkingen en spreekwoorden - in 0.415285110473633 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Spreekwoordenboeken

Hieronder staan enkele titels van goede boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Abraham zien, Sara zien

Abraham zien betekent ‘vijftig worden (als man)’. Sara zien wordt gezegd als een vrouw vijftig wordt. De uitdrukkingen worden bovendien vaak gebruikt als iemand al vijftig geworden is (of boven de vijftig is). ... het gezaghebbende spreekwoordenboek van f.a. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Dat haal je de koekoek
Met de koekoek wordt hier de duivel bedoeld. Volgens F.A. Stoett ( Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) moeten we deze uitdrukking lezen als: “De duivel moge je erom halen dat dit zo is”, oftewel: ‘je vertelt onzin’, ‘ik geloof er helemaal niets van’ of ‘ik wil er niets mee te maken hebben’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Brutaal als de beul
In zo brutaal als de beul is een verouderde betekenis van brutaal bewaard gebleven, namelijk 'bruut'. F.A. Stoett geeft in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden de volgende uitleg: "In deze zegswijze heeft brutaal (fr. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Veel geschreeuw en weinig wol

Deze uitdrukking wordt gebruikt als iemand veel drukte maakt en een hoop praatjes heeft zonder dat hij werkelijk iets dóét of tot stand brengt. Er kan ook mee bedoeld worden dat iets als een enorm probleem werd afgeschilderd, terwijl er later weinig aan de hand bleek te zijn. ... stoett meldt in zijn nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden dat de uitdrukking 'veel geschreeuw en weinig wol' ook in diverse andere talen en dialecten voorkomt, in allerlei v - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Vele varkens maken de spoeling dun

Dit spreekwoord betekent: ‘wanneer je iets met veel mensen moet delen, krijgt iedereen maar weinig’. En dan vaak met de bijgedachte ‘je kunt beter met wat minder mensen zijn, want dan krijg je meer’. ... stoett vermeldt in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden dat het spreekwoord sinds de zestiende eeuw voorkomt, en dat er onder meer mee kan worden verwezen naar het delen v - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Te kus / kust en te keur

Het moet inderdaad kust zijn en niet kus. Geen enkele van de recente woordenboeken vermeldt een variant met kus. Stoett zegt in zijn gezaghebbende Nederlandse Spreekwoorden en gezegden: "De woorden kust en keur zijn zinsverwante woorden die thans als identiek worden opgevat (. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden lastige woorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Op stel en sprong

Op stel en sprong betekent ‘meteen, dadelijk, onmiddellijk’ en ook wel ‘plotseling’. Met een zin als ‘Ze wilde op stel en sprong een cocktail en een portie bitterballen’ drukt ook dat dat iemand iemand erg ongeduldig is en onredelijke eisen stelt. ... stel kwam in combinatie met op al lang geleden voor in uitdrukkingen. ... / op de bres staan / springen over zijn eigen schaduw heen springen van de hak op de tak springen trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Met hangen en wurgen

Met hangen en wurgen betekent ‘met enorm veel moeite’. Als bijvoorbeeld wordt gezegd dat iets met hangen en wurgen is gelukt, wil dat zeggen dat het maar nét en met de grootst mogelijke moeite is gelukt. ... er waren ooit meer uitdrukkingen met hangen en wurgen/worgen in gebruik: het hangen gaat voor het worgen. ... verwante adviezen barbertje moet hangen in het huis van de gehangene spreekt men niet van de strop trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Zich te sappel maken

Wie zich te sappel maakt, maakt zich druk of ziet overal problemen. Maak je niet te sappel! betekent: dus 'maak je niet druk, maak je geen zorgen' en ook wel 'zeur niet'. ... stoett vermeldt in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden de uitdrukking zich de sappel maken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Dat klopt als een bus

Dat klopt als een bus betekent ‘dat klopt helemaal’, ‘dat is echt de waarheid’. Deze uitdrukking is eigenlijk een vermenging van twee andere uitdrukkingen: dat klopt en dat sluit als een bus. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden stijlfouten uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Als een dertientje

Hij loopt als een dertientje is een verouderde uitdrukking voor ‘heel vlug lopen, heel kwiek zijn’. Volgens Oude gebruiken en volkszeden van A. de Cock (1908) betekent deze uitdrukking ‘hij is bijzonder vlug en kloek (nadat hij van een zware ziekte hersteld is)’. ... de meeste uitdrukkingen met het 'ongeluksgetal' dertien beloven weinig goeds: dertien in een dozijn, de klok heeft dertien geslagen, met z'n dertienen ... ter laan overigens betwijfeld in zijn nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (2003), met name omdat stuivers en duiten veel sneller van hand tot hand gingen dan het dertientje. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Op het vinkentouw zitten

Op het vinkentouw zitten betekent 'ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, om een gelegenheid te kunnen waarnemen'. ... stoett in zijn nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Steen en been klagen

Steen en been klagen betekent ‘uitgebreid, hartgrondig klagen’. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen buitenbeentje ergens geen been in zien trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Het heen-en-weer krijgen

Als je ergens het heen-en-weer van krijgt, word je er zenuwachtig van of wekt het je ergernis: je vindt het een vervelend gedoe. Bijvoorbeeld: 'Ik krijg het heen-en-weer van zijn besluiteloosheid' of 'Ik krijg het heen-en-weer van dat keffende hondje van de buren. ... marc de coster vermoedt in zijn woordenboek van populaire uitdrukkingen, cliches, kreten en slogans (2002) dat met het heen-en-weer een fictieve kwaal wordt bedoeld. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Door dik en dun

Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden'. ... volgens het groot uitdrukkingenwoordenboek van van dale (2006) betekent dik in deze zegswijze 'modder' en dun 'plassen regenwater'. ... stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) vermeldt dat door dik en dun al in de zestiende eeuw voorkomt. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Door de mand vallen

Door de mand vallen betekent 'doorzien worden', en vooral: 'ontmaskerd worden als leugenaar, bedrieger, domoor, enz. ... stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) gaat door de mand vallen mogelijk terug op de situatie dat iemand een beschuldiging aanvankelijk ontkent, maar da - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kiezen of kabelen

Kabelen betekent – naast 'met kabels vastmaken' en 'telegraferen' – in sommige delen van ons land ook 'twisten'. Het komt van kavelen, dat 'om iets loten' betekent. Deze werkwoorden komen in deze betekenissen eigenlijk alleen nog voor in de uitdrukkingen het is kiezen of kabelen en het is kiezen of kavelen, die hetzelfde betekenen als kiezen of delen: 'kiezen uit twee (dikwijls onaangename) mogelijkheden'. ... stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) in een bekende regel van het burgerlijk recht. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Je hachje redden

Je hachje redden betekent letterlijk: ‘je leven redden’. Meestal wordt het gebruikt in de betekenis ‘je ergens uit weten te redden’, ‘weten te ontsnappen of te ontkomen’. Soms klinkt er iets laatdunkends in door: degene om wie het gaat, denkt alleen aan zichzelf en aan het gezichtsverlies dat hij mogelijk zal lijden. ... er zijn meer uitdrukkingen met hachje bekend: bang zijn voor je hachje ('bang zijn dat je leven gevaar loopt', 'bang zijn dat je positie gevaar loopt') aa ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen de bout hachelen trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Achter de geraniums zitten

Achter de geraniums zitten betekent ‘een inactief leven leiden, werkloos thuiszitten’ (vanwege ziekte of ouderdom), vaak met de bijgedachte ‘en zich nutteloos voelen’. ... diverse naslagwerken noemen de uitdrukking wel, bijvoorbeeld het woordenboek van populaire uitdrukkingen, cliches, kreten en slogans van marc de coster: "geraniums worden geassocieerd met alles wat burgerlijk is. ... de schopstoel zitten op het vinkentouw zitten op rozen zitten op zwart zaad zitten tjokvol zitten trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Soldaat maken

Iets soldaat maken betekent 'iets opmaken', meestal specifiek 'iets opeten' of 'iets opdrinken'. ... stoett ( nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden ) ziet een mogelijk verband met het feit dat soldaat in het west-vlaams de betekenis 'magere, oude koe' had. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Goed in de slappe was zitten

Goed in de slappe was zitten betekent 'veel geld hebben'. ... stoett houdt in zijn boek nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1902) een wat algemenere herkomst aan; hij vermeldt dat slappe, zwarte was in het leger gebruikt wordt om leer te - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Het in Keulen horen donderen

Deze uitdrukking betekent tegenwoordig dat je ergens zichtbaar heel verbaasd over bent. De gedachte erachter is natuurlijk dat Keulen ruim buiten gehoorsafstand ligt, en het dus erg verbazingwekkend is als je in Nederland zou kunnen horen dat het daar dondert. ... in het groot uitdrukkingenwoordenboek van van dale (2006) staat de volgende verklaring: het in keulen horen donderen betekende dat de donder zo ver weg wa ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden aardrijkskundige namen uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Iets met de dood moeten bekopen

Iets met de dood moeten bekopen betekent ‘sterven’. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in situaties waarin iemand een bepaald risico heeft genomen (bijvoorbeeld: ongezond leven of een gevaarlijke stunt uitvoeren) en daardoor is overleden. ... deze variant is als je naar de oorsprong van deze uitdrukkingen kijkt, niet logisch. ... erfde winnaar ergens een broertje dood aan hebben eruitzien als de dood van ieperen monddood maken trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 143