YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze basisregels brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter muziek architectuur betekenis lastige woorden architecten gebouwen - uitdrukkingen en spreekwoorden engels uitspraak en klemtoon apostrof bezitsvorm oude naamvallen kunst etymologie barbarisme woordgebruik titulatuur literair persoonsvorm afkortingen getallen design werkwoord aaneenschrijven namen cultuur d/t europees parlement pvda samenstelling meervoudsvorming afleiding alternatieve spelling enkelvoud/meervoud : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9977 voor - u s a - in 0.96234393119812 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Hoe begint een brief aan koning Willem-Alexander? En aan andere leden van het Koninklijk Huis?

Genootschap Onze Taal - In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. ... willem-alexander? en aan andere leden van het koninklijk h u

                                                                                                                                           

Wat klopt er niet in de volgende zin: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A of uitspraak B'?

Genootschap Onze Taal - Het woord of moet en zijn: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A en uitspraak B.' Na het voorzetsel tussen hoort altijd iets meervoudigs te volgen. ... klopt er niet in de volgende zin: ' u

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?

Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... schrijf je het meervo u

                                                                                                                                           

Wat is juist: rascisme of racisme?

Genootschap Onze Taal - Racisme is juist: er staat geen s na de a. Racisme is gevormd van het Franse woord voor ras: race, met een c, + isme. Ook in racist, racistisch en raciaal staat er alleen een c na de (eerste) a. ... is j u

                                                                                                                                           

Is het Coetzees roman of Coetzee's roman? Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk; de eigennaam Coetzee komt door de apostrof duidelijker naar voren. ... staan? volgens de officiele spelling is alleen coetzees roman j u

                                                                                                                                           

Wat is klinkerbotsing?

Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is na-apen. ... er twee klinkers naast elkaar staan die als een klank gelezen k u

                                                                                                                                           

Wanneer is hun juist en wanneer hen?

Genootschap Onze Taal - Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... is h u

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?

Genootschap Onze Taal - RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... wordt bedoeld als er rsvp in een u

                                                                                                                                           

A. Moonen

Kunstbus - Nederlandse schrijver, geboren 28 augustus 1937 te Rotterdam, overleden 24 januari 2007 Rotterdam Spreek uit als A Punt Moonen. Volledige naam: Arie Wilhelmus Pieter Moonen. (NB:- Niet te verwarren met Anton Moonen! ... moonen nederlandse schrijver, geboren 28 a u

                                                                                                                                           

Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?

Genootschap Onze Taal - Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... is j u

                                                                                                                                           

Het Nederlands is niet mijn moedertaal. Hoe kan ik het best Nederlands leren?

Genootschap Onze Taal - Naslagwerken Als u al goed Nederlands spreekt maar af en toe iets wilt opzoeken, zijn de volgende boeken misschien wat voor u: ... hoe kan ik het best nederlands leren? naslagwerken als u

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

Genootschap Onze Taal - P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... schrijf je de afkorting van postscript u

                                                                                                                                           

Onder aan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?

Genootschap Onze Taal - I.a.a. betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon. ... betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gest u

                                                                                                                                           

Dr. A. (Abraham) Kuyper

Parlement & Politiek - 'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... a. (abraham) k u

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Parlement & Politiek - De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... voor vrijheid en democratie (vvd) - hoofdinho u

                                                                                                                                           

Wat is juist: tapas of tapa's?

Genootschap Onze Taal - Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... is j u

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij welke academische titel?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'. ... tit u

                                                                                                                                           

Ik wil een brief schrijven aan onze notaris (de heer P. Voorman). Hoe moet ik die brief adresseren en wat is de juiste aanhef voor een notaris?

Genootschap Onze Taal - Als u de formele titulatuur wilt gebruiken, zou in de adressering moeten staan: 'De weledelgestrenge heer P. Voorman'. De aanhef van de brief zou dan luiden: 'Weledelgestrenge heer Voorman,' of 'Hooggeachte heer Voorman,'. ... p. voorman). hoe moet ik die brief adresseren en wat is de j u

                                                                                                                                           

Waar staan de hoofdletters in filmtitels?

Genootschap Onze Taal - Titels van films, tv-programma's, theaterstukken, etc. beginnen met een hoofdletter: De lift, Oorlogswinter, Zwartboek. Verderop in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen en andere woorden die van zichzelf al een hoofdletter hebben: De Poolse bruid, Zoeken naar Eileen. ... in filmtitels? titels van films, tv-programma's, theaterst u

                                                                                                                                           

Wat betekent de afkorting c.q.?

Genootschap Onze Taal - C.q. staat voor casu quo, wat in een letterlijke vertaling uit het Latijn 'in welk geval' betekent. In modern Nederlands zouden we zeggen: 'als dat geval zich voordoet', 'als dat nodig is'. Bij het gebruik van c. ... betekent de afkorting c.q.? c.q. staat voor cas u

                                                                                                                                           

Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... k u

                                                                                                                                           

Prof.Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt

Parlement & Politiek - Hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingsstudies aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, die vier jaar de PvdA-fractie in de Eerste Kamer leidde. Werd in 1999 fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences. ... g. (geertje) lycklama a nijeholt - hoofdinho u

                                                                                                                                           

Mr. D.U. (Dirk) Stikker

Parlement & Politiek - Liberale naoorlogse voorman met een nuchtere, zakelijke inslag. Zoon van een Groningse herenboer. Begon als bankier en was later directeur van bierbrouwerij Heineken. Legde als organisator van de Stichting van de Arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog de basis voor de naoorlogse overlegeconomie. ... d. u

                                                                                                                                           

Mr. J.A. Philipse

Parlement & Politiek - Conservatieve Eerste Kamervoorzitter uit het midden van de negentiende eeuw. Zoon van de president van de Hoge Raad. Begon zijn carrière als plaatsvervanger van de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof en was daarna advocaat-generaal, raadsheer, vicepresident en president van het Haagse gerechtshof. ... j.a. philipse - hoofdinho u

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 125