YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer kabinet eerste kamer regering minister-president ministers ministerraad staatssecretarissen kabinet-drees lubbers ii minister kabinet-balkenende iv kabinetsformatie pvda vvd cultuur den uyl lubbers cals rutte i kok ii balkenende iv d66 tweede kamerverkiezingen eerste kamerleden parlementaire enquete amendement cda kabinetscrisis wim kok wouter bos staatssecretaris lubbers i provinciale statenverkiezingen balkenende iii functie en positie tweede kamer motie van afkeuring of van wantrouwen heemskerk kabinet-rutte ii kabinet-balkenende ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2926 voor - tweede kabinet lubbers - in 0.329537868499756 seconden.
Zoekterm tweede is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Verhouding Tweede Kamer-kabinet

Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... acht van schmelzer op 3 mei 1989 kwam er een einde aan bijna zeven jaar samenwerking tussen cda en vvd onder minister-president lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de tweede kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. ... drees en balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... bij een kabinetsformatie onderhandelen de fractievoorzitters van de partijen die een kabinet willen vormen over het regeringsprogramma en over ... es (ds'70) den uyl den uyl (pvda) van agt i van agt (cda), wiegel (vvd) van agt ii van agt (cda), den uyl (pvda), terlouw (d66) lubbers i lubbers (cda) lubbers ii lubbers (cda), nijpels * (vvd) lubbers iii lubbers (cda), kok (pvda) kok i kok (pvda), van mierlo (d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... welke onderwerpen controversieel zijn, wordt overigens bepaald door de tweede kamer en eerste kamer zelf. ... nieuw gevormd interim-kabinet beperkt missionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en lopende zaken) 54 dagen lubbers ii mei-september 1989 conflict met vvd-fractie ongewijzigd demissionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en l - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017

Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... deze waren nodig na de val van het kabinet-balkenende iv. ... tweede kamerverkiezingen 1986 bij de tweede kamerverkiezingen van 1986 behaalde het cda onder aanvoering van premier lubbers ("laat lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ementair meerderheidskabinet kok ii 1998-2002 parlementair meerderheidskabinet kok i 1994-1998 parlementair meerderheidskabinet lubbers iii 1989-1994 parlementair meerderheidskabinet lubbers ii 1986-1989 parlementair meerderheidskabinet lubbers i 1982-1986 parlem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... rt 1 dag per week lidmaatschap is een hoofdfunctie lidmaatschap is een bijbaan eigen medewerkers geen eigen medewerkers kan een kabinet ten val brengen stelt zich als regel terughoudend op het primaat van de tweede kamer de vraag welke kamer belangrijker is, kan ... het derde kabinet-lubbers kreeg bijvoorbeeld geregeld te maken met 'oppositie' van regeringsfractie cda onder leiding van ad kaland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciƫn door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... het kabinet wordt op 24 mei 1986 demissionair en op 14 juli 1986 treedt het tweede kabinet-lubbers aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de vvd staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... 19,9 regering, kabinet-kok i 1989 joris voorhoeve * een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht 22 14,6 oppositie, kabinet-lubbers iii 1986 ed nijpels * als de toekomst je lief is... - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok I (1994-1998)

Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... buiten verkiezingstijd is bij oppositiepartijen de fractievoorzitter in de tweede kamer politiek leider. ... politiek leiderschap buiten verkiezingstijd gedurende een kabinetsperiode is de politiek leider normaal gesproken ofwel fractievoorzitter in de tweede kamer ofwel minister. ... tstond tijdens de verkiezingscampagne van 1994 de indruk dat de vertrekkende politiek leider van het cda, de toenmalige premier lubbers, het leiderschap van lijsttrekker brinkman niet steunde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1986

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 behaalde het CDA onder aanvoering van premier Lubbers ("Laat Lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. Zij kwam van 45 op 54 zetels. Regeringspartner VVD verloor daarentegen negen zetels. ... in juli werd dan ook het tweede kabinet-lubbers geformeerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer

Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beƫindiging van de kabinetsformatie. ... in het debat over de regeringsverklaring in 1989 was er een ruzieachtig debatje tussen ruud lubbers en hans van mierlo. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
motie van afkeuring of wantrouwen
Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... motie van afkeuring een motie van afkeuring veroordeelt beleid van een bewindspersoon (of van het kabinet ). ... in 1988 gaf premier lubbers aan een tegen minister van den broek gerichte motie-meijer/nuis de lading 'motie van wantrouwen'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... de tweede kamer had hierbij het initiatief en de koningin werd uit het formatieproces gehaald. ... kabinetsformatie 1994 het kabinet-lubbers iii hield na de tweede kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van pvda en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... e belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de pvda staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... kok lijst 1994 wat mensen bindt 37 23,9 regering, kabinet-kok i 1989 wim kok * kiezen voor kwaliteit 49 31,6 regering, kabinet-lubbers iii 1986 joop den uyl * de toekomst is van iedereen 52 33,3 oppositie, kabinet-lubbers ii 1982 joop den uyl * programma tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de vvd liet in 1989 het kabinet-lubbers ii vallen over het reiskostenforfait. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet Rutte III / kabinet-Rutte III

De juiste schrijfwijze is kabinet-Rutte III. ... een enkele keer komt in plaats van dat tweede koppelteken het (losse) woord en: de spelling-de vries en te winkel. ... vergelijkbare combinaties zijn onder meer: de affaire-lubbers de code-tabaksblat de commissie-oosting de motie-thieme het plan-oort de regering-trudeau de spelling-siegenbeek het wetsvoorst - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de sgp staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... lijst 1994 vast en zeker 2 1,7 oppositie, kabinet-kok i 1989 bas van der vlies * bij leven en welzijn 3 1,9 oppositie, kabinet-lubbers iii 1986 bas van der vlies * in trouw recht doen 3 1,8 oppositie, kabinet-lubbers ii 1982 henk van rossum * gerechtigheid verho - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... een eerste poging in 1993 in 1993 diende het kabinet-lubbers iii een wetsvoorstel tot herziening van de grondwet in, waardoor het mogelijk moest worden voor volksvertegenwoordigers - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2002 balkenende i vvd (-14) 1998 kok ii d66 (-10) 1994 kok i pvda (-12) 1989 lubbers iii pvda (-3) 1986 lubbers ii vvd (-9) 1982 lubbers i cda (-3) 1981 van agt ii cda (-1), pvda (-9) 1973 den uyl d66 (-5), kvp ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... dat is een wekelijks overleg met de bewindslieden en de top van de tweede kamerfractie, de eerste kamerfractie en de eurofractie van een partij. ... bij de meeste partijen vindt de politieke top in de tweede kamer en/of het kabinet het niet zo prettig als de partijvoorzitter zich nadrukkelijk politiek manifesteert. ... in de zomer van 1991 wordt bekend dat het kabinet-lubbers iii ingrijpende maatregelen in de wao wil nemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... er kunnen tevens moties worden ingediend, waarin de kamer zich kan uitspreken over het beleid van een bewindspersoon of het kabinet. ... balkenende iii (2006-2007) 2 balkenende ii (2003-2006) 18 balkenende i (2002-2003) 7 kok ii (1998-2002) 23 kok i (1994-1998) 23 lubbers iii (1989-1994) 12 lubbers ii (1986-1989) 33 lubbers i (1982-1986) 65 van agt iii (1982) 4 van agt ii (1981-1982) 7 van agt i ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133