YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur turkije navo kandidaat-lidstaat meer over de eventuele toetreding van turkije tot de eu turks land turkije turkse turk turken europese commissie europese unie europees parlement raad van europa erdogan kopenhagencriteria onderhandelingen over toetreding eu en turkije hahn kandidaat-lid eu turkije g20 turkije-eu migratiecrisis in europa relatie turkije eu eu-turkije turkije eu turkije en de eu relatie eu-turkije kati piri organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa turkije en europese unie euro toetreding van een land tot de eu euro-mediterraan partnerschap kwestie cyprus arbeiderspartij pkk meer over de onderhandelingen over de hereniging van cyprus is turkije lid van de europese unie? segers (cu) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 196 voor - turkije - in 0.022813081741333 seconden.

Turkije

Turkije is de grootste kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, zowel qua oppervlakte als qua bevolking. Istanboel is de grootste stad van Europa, en ooit hoofdstad van het duizendjarige rijk van Byzantium en later van het Ottomaanse rijk. ... turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Turkije

Turkije (Turks: Türkiye), voluit de Republiek Turkije (Türkiye Cumhuriyeti), is een land dat voor het grootste deel in Azië ligt, op het schiereiland Anatolië (of Klein-Azië) tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. ... turkije - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Relatie EU-Turkije

De relatie tussen de Europese Unie en Turkije is al lange tijd gecompliceerd. Als lid van de NAVO en de G20 is Turkije voor de EU een cruciale partner. Vanaf 1999 is het land al kandidaat-lid van de Europese Unie. ... eu- turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... lidstaten. onderhandelingen over toetreding worden gevoerd met turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... vluchtelingenprobleem, de brexit of de toetredingsaanvraag van turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Instrument voor Pretoetredingssteun II (IPA)
Dit financiële instrument ondersteunt kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding. ... albanie, bosnie en herzegovina, kosovo, montenegro, servie, turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderhandelingen over de hereniging van Cyprus
Het eiland Cyprus is verdeeld in twee geïsoleerde delen: een Turks-Cypriotisch en een Grieks-Cypriotisch deel. De Turkse Republiek van Noord-Cyprus wordt alleen erkend door Turkije. De EU-lidstaat Republiek Cyprus, van de Grieks-Cyprioten, wordt door Turkije niet als land erkend. ... de turkse republiek van noord-cyprus wordt alleen erkend door turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso I (2004-2010)
Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. ... over mogelijke toetreding van onder meer kroatie, macedonie en turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?
Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... is. bij een nederlandse turk is dat andersom: die woont in turkije - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... officieel aanvaard toetredingtraject gestart turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Kosovo tot de Europese Unie
Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... kosovo zich in 2008 onafhankelijk. de verenigde staten, turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waarom wordt een paardrijdster ook wel een amazone genoemd?
Ooit moeten er echte Amazonen bestaan hebben: een Klein-Aziatische stam (Klein-Azië is het huidige Turkije) waarvan alleen de vrouwen vochten. Waar de naam Amazone vandaan komt, is niet helemaal zeker, maar het Perzisch zou de bron kunnen zijn; het zou verband kunnen houden met de woorden voor 'sterke vrouw' of met het woord voor 'oorlog'. ... hebben: een klein-aziatische stam (klein-azie is het huidige turkije - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten
Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU. ... officieel aanvaard toetredingtraject gestart turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lesideeën Europese Unie
Europa wordt steeds belangrijker. Maar wat doet Europa eigenlijk? En wie is de baas in Europa? ... 7. europese aanpak klimaatverandering 3. relatie eu- turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hot issues
Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... buitenland relatie eu-oekraine relatie eu-rusland relatie eu- turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... succes van het nederlands voorzitterschap is de deal met turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU met andere landen
De Europese Unie onderhoudt contacten met vrijwel alle andere landen buiten de EU. Met sommige landen (of werelddelen) bestaan intensievere contacten, bijvoorbeeld omdat het gaat om belangrijke landen in de internationale politiek of omdat er een intensieve handelsrelatie is. ... eu-china relatie eu-ijsland relatie eu-rusland relatie eu- turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... relatie eu-oekraine relatie eu-rusland relatie eu- turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koerdische Arbeiderspartij (PKK)
Dit is een afscheidingsbeweging die oorspronkelijk een onafhankelijke Koerdische staat nastreefde in het Zuidoosten van Turkije en delen van omringende landen waar Koerden een meerderheid vormen, zoals in Noord-Irak. ... koerdische staat nastreefde in het zuidoosten van turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lidstaten Europese Unie
Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië. ... macedonie, montenegro en servie. de onderhandelingen met turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Referendum
Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... niet-bindend referendum te houden over de toetreding van turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... de schengenzone voor deze landen. in mei 2016 hebben de eu en turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... om de problemen op te lossen werd de vluchtelingendeal met turkije - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 205