YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal lastige woorden cultuur veen veengrond grondsoort veen kunst kalkoven steenkool co2-opslag co2-reductie sjoerd de vries kalkovens steenkolen jhr.mr. m.w. () de jonge van campensnieuwland van asch van wijck baron schimmelpenninck van der oye jhr.mr. h.m.a.j. () van asch van wijck de jonge van campensnieuwland w.a. () baron schimmelpenninck van der oye ei/ij mr. p.j. (pieter jelles) troelstra etrusken pieter jelles troelstra lawrence weiner uitdrukkingen en spreekwoorden muziek baron collot d'escury machtspreuk jill magid van dam van isselt punk e.w. () van dam van isselt literair rutger jan schimmelpenninck etruskische kunst mr. h. () baron collot d'escury : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 20 van 20 voor - turf - in 0.0118739604949951 seconden.
In het Groene Boekje staat zowel stikker als sticker. Mag je dat woord inderdaad op twee manieren schrijven?
Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor het zelfklevende papiertje is alleen sticker de correcte spelling, zo valt op te maken uit de hedendaagse woordenboeken. Stikker is gereserveerd voor de betekenissen 'persoon die turf steekt' en 'grote soort van veenspade'. ... stikker is gereserveerd voor de betekenissen 'persoon die turf

                                                                                                                                           
grondsoort veen
Kunstbus - Grondsoort veen ( turf) Veen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. In gedroogde vorm staat het bekend als turf. Turf werd vroeger als brandstof gebruikt. ... veen grondsoort veen ( turf

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... van de verbindingen veranderde. de veenlaag veranderde in turf

                                                                                                                                           
Kalkoven
Kunstbus - Een schelpkalkoven is een oven in een kegelvormige toren, met een hoogte variërend van 15 tot 20 meter en heeft een doorsnede aan de basis van ongeveer 5 tot 7 meter breed. Een schelpkalkoven werd gebruikt voor de fabricage van metselkalk uit strandschelpen (in Nederland schelpkalk genoemd). ... dedemsvaart in de omgeving van dedemsvaart werd vroeger veel turf

                                                                                                                                           
Sjoerd de Vries
Kunstbus - Friese schilder en beeldhouwer van naakten, (zelf)portretten, landschappen en miniatuurbeelden, Geboren: Oudehaske (Skarsterlân) 9-11- 1941 Het werk van Sjoerd de Vries neemt een heel eigenzinnige plaats in binnen de hedendaagse beeldende kunst van Fryslân en - steeds verder - daarbuiten. ... te gaan. voor de weinige beelden die sjoerd de vries maakt, is turf

                                                                                                                                           
steenkool
Kunstbus - Steenkool is een kaustobioliet. ( "Kaustos" staat voor verbranden, "bio" voor leven en "liet" komt van "lithos", wat steen betekent. Kaustobioliet betekent dus: steen die uit oorspronkelijk levend materiaal is gevormd en die je kunt verbranden. ... van de verbindingen veranderde. de veenlaag veranderde in turf

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. H.M.A.J. van Asch van Wijck
Parlement & Politiek - Conservatief Utrechts Tweede en Eerste Kamerlid dat in 1833 door Willem I in de adelstand werd verheven. Zat tijdens de Republiek in de vroedschap van Gorinchem en was vanaf 1810 bestuurder van de stad Utrecht. ... die voor een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.W. de Jonge van Campensnieuwland
Parlement & Politiek - Uiterst conservatief politicus uit de periode vóór 1848. Vervulde belangrijke rechterlijke functies, zoals vicepresident van het Gerechtshof in Zuid-Holland. Werd als Tweede Kamerlid in 1831 met anderen door de koning belast met de voorbereiding van een grondwetsherziening om de Belgische opstandelingen de wind uit de zeilen te nemen. ... die voor een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf

                                                                                                                                           
W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye
Parlement & Politiek - Tweede Kamerlid en minister onder Willem II, die toen voorstander was van enige hervorming van het staatsbestel. In 1847 Gouverneur van Gelderland. Was in die tijd bevriend met Thorbecke. Deze achtte, toen hijzelf minister was geworden, de in zijn ogen te conservatieve Schimmelpenninck echter ongeschikt om Commissaris des Konings te blijven en ontsloeg hem daarom (zeer tegen de zin van de koning). ... die voor een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf

                                                                                                                                           
veen
Kunstbus - Doorverwijspagina: Grondsoort veen ( turf) Friese Veen, een natuurgebied op de grens van de provincies Groningen en Drenthe Nieuwe Veen, een Overijssels natuurgebied Algemene veen, een Gelders natuurgebied Veen (Aalburg), een dorp en voormalige gemeente in Noord- Brabant Van Veen, een motorfietsmerk Persprijs Jacques van Veen, een prijs Gerrit van der Veen College, Amsterdamse school Personen Politici: Cathy Ubels, Nederlandse politicus Chris van Veen, Nederlands politicus Eelke van der Veen, Nederlands politicus Meine van Veen, oud- politicus Nico van der Veen, Nederlands politicus Rienk van Veen, Nederlands politicus Sporters: Bert Jan van der Veen, Nederlands marathonschaatser Jan van der Veen, een Nederlandse schaker Leo van Veen, een voormalig voetballer Mark Veens, een Nederlandse zwemmer Sietze Veen, een voormalig voetballer Stephan Veen, een voormalig hockeyer Overige personen: Adriaan van der Veen, schrijver en journalist Alex van Veen, Nederlands journalist Astrid van der Veen, Nederlandse zangares en muzikant Babette van Veen, actrice Gerrit van der Veen, beeldhouwer en verzetsman Herman van Veen, Nederlands artiest Ine Veen, Nederlandse kunstenares en ballerina Jan van Veen, oud directeur van Veronica Jeroen van Veen, gitarist Johan van Veen, watermanagementweterschapper Otto van Veen, een hofschilder Remco van der Veen, Nederlands model en televisiepresentator Richard van Veen, zakenman Rudolph van Veen, kok Thijs van Veen, Nederlands journalist Jan Veenje alias Jan Vayne, pianist ... doorverwijspagina: grondsoort veen ( turf

                                                                                                                                           
Punk
Muziekbus - 'Niet omkijken, de Sex Pistols komen er aan ...., een viertal stekelige snotapen... en ze spelen witte Punk- Rock in de stijl van de jaren zestig, zo slecht als men dit tegenwoordig maar spelen kan,' meldt de New Musical Express in 1976. ... wat de indruk wekt van een skelet met een astro- turf

                                                                                                                                           
Lawrence Weiner
Lawrence Weiner
Kunstbus - Amerikaans beeldend kunstenaar, (10.02.1940, New York, Bronxville, USA), sinds 1970 woont Weiner afwisselend in Amsterdam en New York. De New Yorkse autodidact Weiner staat bekend als conceptueel kuntenaar. ... als hij in 1968 in windham college ‘staples, stakes, twine, turf

                                                                                                                                           
E.W. van Dam van Isselt
Parlement & Politiek - Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... die voor een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
Parlement & Politiek - De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... onthuld door dr. w. drees - zijn vader was taxateur voor de turf

                                                                                                                                           
Mr. H. baron Collot d'Escury
Parlement & Politiek - Rotterdamse regentenzoon, die vierentwintig jaar deel uitmaakte van de Tweede Kamer en die twee periodes voorzitter was. Advocaat in Dordrecht en vanaf 1814 lid van de hogere kringen in Den Haag. Had in 1814 zitting in de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet besliste. ... die voor een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf

                                                                                                                                           
Jill Magid
Kunstbus - (1972) Verenigde Staten, woont en werkt in Amsterdam. Amerikaanse Jill Magid is doorspekt met dubbele betekenissen. Zij overschrijdt de grenzen van observatie, wordt voyeur en maakt ons ook voyeur. Kijken en bekeken worden is in de tijdperk van bewakingscamera's de gewoonste zaak van de wereld geworden, een geliefde ‘tool' voor deze kunstenaar. ... te zien op de biennale van liverpool en in 2003 in ‘film@33', turf

                                                                                                                                           
Machtspreuk
Kunstbus - Machtspreuk / Dooddoener De machtspreuk == alles afdoende waarheid. De dooddoener (m) == nietszeggend, waardeloos argument waarmee een discussie wordt afgekapt Een dooddoener (of machtspreuk) is een nietszeggend argument dat een gesprek van het onderwerp afbrengt, waardoor een verdere gedachtewisseling wordt afgesneden. ... valt zijn we allemaal dood.. als, als, als, as is verbrande turf

                                                                                                                                           
Etruskische kunst
Kunstbus - Etruskische Kunst (7de-1ste eeuw v.C.) Ontstaan in Italië in het gebied tussen de Arno en de Tiber, de Apennijnen en de Tyrrheense Zee. Voortbrengselen van Etrurische kunst zijn ook gevonden in de Povlakte en ten zuiden van de Tiber, in Latium en Campania, gebieden die lange tijd door Etruriërs beheerst werden. ... in steen, waren zij voornamelijk aangewezen op kalksteen, turf

                                                                                                                                           
Rutger Jan Schimmelpenninck
Rutger Jan Schimmelpenninck
Kunstbus - ca. 1800 - Pierre Paul Prud'hon: Rutger Jan Schimmelpenninck met zijn familie Heer van Nyenhuis, Peckedam en Gellicum, Nederlands jurist, ambassadeur en politicus, onder andere raadpensionaris van de Bataafse Republiek, geboren 31 oktober 1761 Deventer – overleden 15 februari 1825 Amsterdam. ... door te drukken. er kwam accijns op zout en zeep, op turf

                                                                                                                                           
Wat is juist: in het gevlei komen of in het gevlij komen? En waar komt deze uitdrukking vandaan?
Genootschap Onze Taal - In het gevlij komen is juist. Deze uitdrukking betekent 'doen wat iemand graag heeft, zeggen wat iemand graag hoort, alleen maar om bij hem of haar in de gunst te komen, omdat je verwacht dat je daar voordeel van hebt'. ... netjes neerleggen/-vlijen): " vlijen is 'netjes schikken', bv. turf

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 51