YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal trema uitspraak en klemtoon werkwoord engels lastige woorden meervoudsvorming afleiding aaneenschrijven samenstelling basisregels alternatieve spelling getallen aardrijkskundige namen literair klinkerbotsing lidwoord koppelteken woordgeslacht buigings-e herman tjeenk willink mr. h.d. (herman) tjeenk willink boudewijn buch freyr afbrekingen nederlandse-spelling mythologie uitdrukkingen en spreekwoorden officiele-spelling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 36 voor - trema - in 0.00707697868347168 seconden.
Hoe schrijf je het werkwoord dat bij yoga hoort?
Genootschap Onze Taal - Het werkwoord yogaën krijgt een trema. ... werkwoord dat bij yoga hoort? het werkwoord yogaen krijgt een trema

                                                                                                                                           

Schrijf je financieren met of zonder trema? En hoe spreek je het uit?

Genootschap Onze Taal - Financieren is zonder trema. Het wordt uitgesproken als [fie-nan- sie-ruhn], niet als [fie-nan- sjee-ruhn]. ... je financieren met of zonder trema

                                                                                                                                           

Ik kom cliënt steeds vaker zonder trema tegen. Dat is toch fout?

Genootschap Onze Taal - In cliënt ('klant', 'persoon die gebruikmaakt van de diensten van een advocaat, maatschappelijk werkster, therapeut, etc.') is een trema juist. Cliënt wordt op z'n Nederlands uitgesproken ([klie-jent]). ... kom client steeds vaker zonder trema

                                                                                                                                           

Moet je maïs met een trema schrijven, of is mais ook goed?

Genootschap Onze Taal - Mais en maïs zijn allebei correct. ... je mais met een trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: bijouteriën of bijouterieën ('sieraden van goud of zilver')?
Genootschap Onze Taal - Bijouterieën, met op het eind twee e 's en een trema, is juist. In bijouterie ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. In dat geval komt er -en achter het woord; op de laatste e komt een trema. Bij woorden op -ie waar de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt, komt in het meervoud alleen een n achter het woord. ... of zilver')? bijouterieen, met op het eind twee e 's en een trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: begroeiing, begroeiïng of begroeing?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i 's en zonder trema. ... de juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i 's en zonder trema

                                                                                                                                           
Waarom krijgt epidemieën twee e's aan het eind van het woord, en koloniën maar één?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – is de meervoudsuitgang -en: epidemieën. Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen]. ... in epidemie - is de meervoudsuitgang -en: epidemieen. het trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: extraneï of extranei?
Genootschap Onze Taal - Extranei, zonder trema, is de juiste meervoudsvorm van extraneus (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben bezocht). We spreken deze woorden uit als [eks-tra-nee-ie] en [eks-tra-nee-us]. ... is juist: extranei of extranei? extranei, zonder trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: Wiien, wii'en, wii-en of wiiën?
Genootschap Onze Taal - Het werkwoord wiiën begint met een kleine letter en krijgt een trema op de e. ... het werkwoord wiien begint met een kleine letter en krijgt een trema

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze van de combinatie van zo en even?
Genootschap Onze Taal - In de betekenis 'zonet, zojuist' wordt zo-even met een koppelteken geschreven. ... elkaar houden met een streepje (een koppelteken) of met een trema

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van orgie: orgieën of orgiën?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn juist, afhankelijk van de klemtoon. In orgieën ligt de klemtoon op -gie, in orgiën ligt hij op or-. Dit geldt zowel in de officiële spelling (zie bijvoorbeeld het Groene Boekje) als in de witte spelling. ... er in het meervoud alleen maar een n achter en krijgt de e een trema

                                                                                                                                           
Is chicheid wel juist geschreven?
Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?
Genootschap Onze Taal - Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... ( zee-eend, politie-informant ) en bij afleidingen met een trema

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is na-apen. ... gebeurt dat met een streepje, bij afleidingen met een trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: co-existentie of coëxistentie?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is co-existentie juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op Spellingsite.nu hebben we echter ook het alternatief coëxistentie opgenomen. Dit was tot 2006 de officiële spelling van dit woord, en het is nog steeds een gangbare spelling. ... het streepje achterwege blijven en krijgt de e, i of o een trema

                                                                                                                                           
Waarom krijgen naïviteit en activiteit alleen een i voor de v, maar krijgen naïef, actief, naïeveling en actieveling daar ie?
Genootschap Onze Taal - Volgens de leidraad van het Groene Boekje gelden in principe de volgende regels voor het schrijven van i of ie: ... nederlandse regels worden toegepast, komt misschien door het trema

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van uiten? Als geüit of als geuit?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is geuit. ... in uiten, en op de eerste letter van een ui komt nooit een trema

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je 2½ in letters: tweeënhalf, twee en half, tweeëneenhalf of twee en een half?
Genootschap Onze Taal - Zowel tweeënhalf als twee en een half is juist. ... (die van de ). daarom komt er in tweeenhalf en drieenhalf een trema

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... met klinkerbotsing is beinvloeden. als dit werkwoord zonder trema

                                                                                                                                           
Hoe spel je het werkwoord dat bij barbecue hoort?
Genootschap Onze Taal - Officieel is barbecueën juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) geven we ook barbecuen. ... geven we ook barbecuen. sinds 2005 moet er officieel een e met trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: Hawaii of Hawaï?
Genootschap Onze Taal - Hawaï en Hawaii zijn beide correct. De afleidingen zijn Hawaïaans en Hawaiiaans. ... nederlandse spraakkunst. trefwoorden aardrijkskundige namen trema

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: muesli of müsli?
Genootschap Onze Taal - Volgens het Witte Boekje is zowel muesli als müsli juist. Het Groene Boekje en Van Dale (2005) vermelden alleen muesli. In het vorige Groene Boekje (1995) was de variant müsli nog wel opgenomen; in de vorige Van Dale (1999) was dit zelfs de enig opgenomen vorm. ... met een toonloze e in het midden. trefwoorden lastige woorden trema

                                                                                                                                           
Klinkerbotsing
Klinkerbotsing
Kunstbus - Van klinkerbotsing is sprake als in een woord klinkers op elkaar volgen die ook tezamen als één klank (of een tweeklank) kunnen worden gelezen. Deze dubbelzinnigheid wordt opgeheven door de aparte klinkers van elkaar te scheiden met een trema (in afleidingen en samengestelde telwoorden) of een koppelteken (in samenstellingen). ... door de aparte klinkers van elkaar te scheiden met een trema

                                                                                                                                           
Wat is juist: een kunstmatig coma of een kunstmatige coma?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Bij het coma hoort een kunstmatig coma, bij de coma hoort een kunstmatige coma. ... het lidwoord de (erbij) gekregen: zo is bijvoorbeeld zowel het trema

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3