YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal kunst europese unie afkortingen medebeslissingsprocedure verdrag van maastricht verdrag van nice de europese commissie europese verdrag gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid schengensamenwerking treaty of amsterdam woordgeslacht navo ovse kabinet-balkenende ii dirk stikker jaap de hoop scheffer amsterdam muziek woordkeuze voorzetsels bijvoeglijk naamwoord buigings-e engels aardrijkskundige namen het muziektheater-amsterdam europese commissie europees parlement woordgebruik raad van de europese unie europese rekenkamer europese samenstelling leestekens literair design uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7768 voor - treaty of amsterdam - in 0.500552177429199 seconden.
Zoekterm of is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Verdrag van Amsterdam

Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag, waarover de Europese Raad het in juni 1997 eens werd na twee jaar onderhandelen, maakte de weg vrij voor de start van het uitbreidingsproces van de Europese Unie. ... treaty

                                                                                                                                           

Wat is beter: te Amsterdam of in Amsterdam?

Genootschap Onze Taal - In Amsterdam is het gewoonst. Te Amsterdam is ook mogelijk, maar het is nogal formeel. Gewoonlijk wordt bij plaatsnamen het voorzetsel in gebruikt om de locatie aan te geven waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt of gebeurd is. ... treaty

                                                                                                                                           

Amsterdam

Kunstbus - Amsterdam is de grootste stad en (titulaire) hoofdstad van Nederland. Amsterdam is echter geen residentie, aangezien de Staten Generaal en de regering in Den Haag gevestigd zijn. Amsterdam betekent Dam in de Amstel. ... treaty

                                                                                                                                           

'Amsterdam ontleent veel van haar/zijn charme aan haar/zijn grachten.' Is Amsterdam mannelijk of vrouwelijk?

Genootschap Onze Taal - Plaatsnamen zijn niet mannelijk of vrouwelijk; ze zijn onzijdig. Bij onzijdige woorden (het-woorden) hoort niet haar maar zijn: 'Amsterdam ontleent veel van zijn charme aan zijn grachten.' Ook namen van dorpen en landen zijn onzijdig. ... treaty

                                                                                                                                           

Het Muziektheater-Amsterdam

Muziekbus - Het Muziektheater Amsterdam Het Muziektheater is een zogenaamd bewonerstheater voor Het Nationale Ballet en De Nederlandse Opera, terwijl de eigen Gastprogrammering gezelschappen en producties uit binnen- en buitenland presenteert. ... treaty

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking voor pampus liggen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Voor pampus liggen betekent 'uitgeteld zijn' (van vermoeidheid of door overmatig eten en/of drinken) of gewoon 'lui erbij liggen'. ... treaty

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... treaty

                                                                                                                                           
Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?
Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... treaty

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... treaty

                                                                                                                                           
Wat is het onderwerp van een zin, en hoe spoor ik het op?
Genootschap Onze Taal - Het onderwerp van de zin is degene die of datgene wat in de zin iets doet of is. Wat moeilijker gezegd: het onderwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde verricht of van wie of wat die werking uitgaat. ... treaty

                                                                                                                                           

Is aanbeland juist in de zin 'Ik ben in Amsterdam aanbeland'?

Genootschap Onze Taal - Ja. Er wordt wel gedacht dat aanbeland een contaminatie (verhaspeling) is van aankomen en belanden, maar geen enkel naslagwerk heeft het ooit zo genoemd. Aanbelanden betekent 'ergens (bij toeval en/of na nogal wat omzwervingen) aankomen om daar te blijven'. ... treaty

                                                                                                                                           
Waar komt appeltje-eitje vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - De uitdrukking appeltje-eitje wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel gemakkelijk is of zal zijn. ... treaty

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je onderwijstypen zoals vwo, havo en pabo: met kleine letters of met een of meer hoofdletters?

Genootschap Onze Taal - Alle onderwijstypen krijgen kleine letters. ... treaty

                                                                                                                                           

Wat is juist: het centraal station of het centrale station?

Genootschap Onze Taal - Het centraal station en het centrale station zijn beide juist, maar er is een klein betekenisverschil. Het centraal station is het belangrijkste station van een plaats; het centrale station is een station dat binnen een plaats een centrale ligging heeft. ... treaty

                                                                                                                                           

Institute of Design

Kunstbus - Het Institute of Design, aanvankelijk opgericht als ' New Bauhaus' in 1937, benaderde het ontwerponderwijs vanuit een experimenteel standpunt en omvatte niet alleen lessen in ontwerpen, maar ook psychologie en literatuur. ... treaty

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je het voorzetsel na en wanneer gebruik je naar?
Genootschap Onze Taal - Na betekent 'later dan', 'in tijd of ruimte volgend op'. Het is het tegenovergestelde van voor. Met na kun je dus zeggen dat iets later gebeurt dan iets anders, of dat iets of iemand achter iets of iemand anders aan komt. ... treaty

                                                                                                                                           
Hoe heten de drie puntjes die wel gebruikt worden om een zin af te breken (...), en hoe gebruik je dit leesteken correct?
Genootschap Onze Taal - De drie puntjes die aangeven dat een deel van de tekst is weggelaten, worden wel het beletselteken genoemd. Dit teken bestaat uit drie puntjes – niet meer en niet minder – en het wordt bij voorkeur niet vast geschreven aan het woord ervoor of erna. ... treaty

                                                                                                                                           
Ik wil een brief schrijven aan onze notaris (de heer P. Voorman). Hoe moet ik die brief adresseren en wat is de juiste aanhef voor een notaris?
Genootschap Onze Taal - Als u de formele titulatuur wilt gebruiken, zou in de adressering moeten staan: 'De weledelgestrenge heer P. Voorman'. De aanhef van de brief zou dan luiden: 'Weledelgestrenge heer Voorman,' of 'Hooggeachte heer Voorman,'. ... treaty

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking liefdewerk oud papier vandaan?
Genootschap Onze Taal - Liefdewerk oud papier betekent volgens Van Dale (2005) 'werk dat of daad die belangeloos, gratis verricht wordt'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) klinkt er soms in door dat er eigenlijk wél iets tegenover zou moeten staan. ... treaty

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je hoofdletters bij windrichtingen?

Genootschap Onze Taal - De namen van de windrichtingen zijn normaal gesproken met kleine letters: ... treaty

                                                                                                                                           
Wat betekent lewaja? En waar komt het vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een lewaja, of lewaje, is een (joodse) begrafenis. Het boek Koosjer Nederlands (2006) vermeldt dat lewaja via het Jiddisch uit het Hebreeuws geleend is. Het Hebreeuwse woord lewaja betekent oorspronkelijk 'begeleiding, uitgeleide'. ... treaty

                                                                                                                                           

Schrijf je hoofdletters in college van burgemeester en wethouders?

Genootschap Onze Taal - Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... treaty

                                                                                                                                           
The-Vincent-Award
Kunstbus - The Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art in Europe is een prijs voor een opkomende of reeds gevestigde kunstenaar die een nieuwe impuls aan de hedendaagse kunst heeft gegeven. Europe bestaat sinds 2000 en kende tot nu toe de volgende winnaars: Wilhelm Sasnal (2006) Pawel Althamer (2004) Neo Rauch (2002) Eija-Liisa Ahtila (2000) De winnaar van The Vincent Award wordt iedere twee jaar gekozen door een zeskoppige jury, vanaf 2006 onder voorzitterschap van de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. ... treaty

                                                                                                                                           
Alice Schorbach
Kunstbus - Alice Schorbach (1940) Karin Alice Schorbach, Duitse schilder, beeldhouwer, geboren 14-1-1940 in Kassel, leeft en werkt vanaf 1970 in Amsterdam. 1956 - 1960 Ontario College of Art, Toronto, Canada 1960 verhuist naar Keulen, Duitsland 1970 verhuist naar Amsterdam 1987 - 1988 verblijf in New York (15/09/2007 ... treaty

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18