YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal trappen van vergelijking literair woordkeuze uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis trappen-van-vergelijking basisregels woordgebruik buigings-e persoonlijk voornaamwoord barbarisme getallen dan/als woordvolgorde voorzetsels werkwoord kunst cultuur muziek architectuur design architecten - kunstenaars gebouwen persoonsvorm bijvoeglijk naamwoord ontleden film mode memorare bernard van clairvaux heilige bernard adjectief etymologie europese commissie europese unie europees parlement europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5252 voor - trappen van vergelijking - in 0.34697413444519 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Wat wordt bedoeld met trappen van vergelijking?

Genootschap Onze Taal - De trappen van vergelijking worden gebruikt om twee of meer zaken met elkaar te vergelijken. Naast de stellende trap ( mooi ) heb je de vergrotende trap ( mooier ) en de overtreffende trap ( mooist ). Van bijvoeglijke naamwoorden (zoals mooi ) kunnen dus vormen worden afgeleid ( mooier, mooist ) die aangeven of de eigenschap 'mooi' sterk aanwezig is of zelfs heel sterk aanwezig is in vergelijking met een of meer andere zaken. ... wordt bedoeld met trappen

                                                                                                                                           

Wat zijn de trappen van vergelijking van graag?

Genootschap Onze Taal - Zowel graag - grager - graagst als graag - liever - liefst is juist. Welke vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag 'op gretige wijze' ('Het eten ging graag naar binnen') en 'met genoegen', 'met plezier' ('Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek'). ... zijn de trappen

                                                                                                                                           

Wat zijn de trappen van vergelijking van vaak? Is vaker - vaakst juist, of moet het meer - meest zijn?

Genootschap Onze Taal - De vergrotende en overtreffende trap van vaak zijn vaker en vaakst. Meer en meest zijn de vergrotende en overtreffende trap van veel: veel - meer - meest. ... zijn de trappen

                                                                                                                                           

trappen-van-vergelijking

Kunstbus - Trappen van vergelijking De trappen van vergelijking zijn vormen van een bijvoeglijk naamwoord en sommige bijwoorden die aangeven in welke mate de door het bijvoeglijke naamwoord uitgedrukte eigenschap of toestand vergelijkbaar is met een ander geval: in gelijke mate, in hogere mate of in de hoogste mate. ... trappen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben groter dan jij' of 'Ik ben groter dan jou'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben groter dan jij' is juist: we kunnen deze zin zien als een verkorting van 'Ik ben groter dan jij bent. ... keer zo veel als / dan trefwoorden persoonlijk voornaamwoord trappen

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Zij discussieerden op het scherpst van de snede' of 'Zij discussieerden op het scherp van de snede'?

Genootschap Onze Taal - Scherpst en scherp zijn hier allebei juist. Op het scherpst/scherp van de snede betekent 'zeer scherp', 'met zeer weinig speelruimte', 'met veel risico', en in discussies en ruzies al gauw 'elkaar geen enkele onderhandelingsruimte toestaand', 'hard tegen hard'. ... en op het scherp van de snede allebei goedkeurt. trefwoorden trappen

                                                                                                                                           
In een advertentie kwam ik de volgende zin tegen: "Waarom sommigen hogerop komen dan anderen." Kan hogerop als vergrotende trap, dus in combinatie met dan, gebruikt worden?
Genootschap Onze Taal - Nee, het gebruik van hogerop dan is vreemd. Wel juist is bijvoorbeeld 'Waarom sommigen verder komen dan anderen' of 'Waarom sommigen meer bereiken dan anderen'. ... 'mijn broer staat verderop dan mijn zus.' trefwoorden dan/als trappen

                                                                                                                                           

Wat is de overtreffende trap van vies: viest of viesst?

Genootschap Onze Taal - Het is viest, en dus ook de vieste groente. ... kan natuurlijk ook, zoals kwaadst of smerigst. trefwoorden trappen

                                                                                                                                           
Is naast groter dan tegenwoordig groter als ook goed?
Genootschap Onze Taal - Groter dan geldt nog steeds als de correctere vorm die het best past in de schrijftaal. Groter als is voor sommigen niet zo erg in informeel taalgebruik en in de spreektaal, maar is voor anderen ook dan echt een fout(je). ... als: vijf keer meer dan / als trefwoorden basisregels dan/als trappen

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd. ... websites meerdere malen / meermalen trefwoorden barbarisme trappen

                                                                                                                                           
Wat is correct: 'Deze plaat is het beste ' of 'Deze plaat is het best '?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk; in de schrijftaal wordt de voorkeur gegeven aan het best. De overtreffende trap het best wordt hier 'predicatief' gebruikt, dat wil zeggen dat het niet vlak voor het zelfstandig naamwoord staat waar het iets over zegt ( de plaat ). ... bijwoord een heel / hele fijne vakantie trefwoorden buigings-e trappen

                                                                                                                                           
Wat is juist: enig kind of enigst kind?
Genootschap Onze Taal - Enig kind en enigst kind komen allebei voor in de betekenis 'kind zonder broer(s) en zus(sen)'. Enig kind geldt als de 'nette' variant: voor deze vorm zal bijvoorbeeld altijd worden gekozen in officiële documenten. ... in deze zinnen heeft enige sterk de voorkeur. trefwoorden trappen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik heb het je meermalen gevraagd' of 'Ik heb het je meerdere malen gevraagd'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is het allebei mogelijk. Meerdere malen betekent 'een aantal keer' en meermalen 'vaak, dikwijls'. Deze betekenissen liggen dicht bij elkaar. ... mindere mate meer / meerdere websites trefwoorden barbarisme trappen

                                                                                                                                           
Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere. ... mindere mate meerdere malen / meermalen trefwoorden barbarisme trappen

                                                                                                                                           
Wat is juist: een ongebruikelijker procedure of een ongebruikelijkere procedure?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De buigings-e achter ongebruikelijker mag dus worden weggelaten, maar dat hoeft niet. ... de muzikaal / muzikale leider trefwoorden buigings-e trappen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De vijf eerste klanten krijgen een verrassing' of 'De eerste vijf klanten krijgen een verrassing'?
Genootschap Onze Taal - 'De vijf eerste klanten krijgen een verrassing' en 'De eerste vijf klanten krijgen een verrassing' zijn allebei juist. ... de twee leukste foto's gezegd worden. trefwoorden getallen trappen

                                                                                                                                           
Is het het meest originele cadeau of het origineelste cadeau?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst. ... (niet: meest mooi en meest leuk ). trefwoorden barbarisme trappen

                                                                                                                                           

Bernard van Clairvaux

Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... kan benaderen is de liefde, waarvoor men langs de twaalf trappen

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... rima terzet terzine tmesis tom swifty tongbreker toppenvers trappen

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is rood in de zin 'De auto is rood'?
Genootschap Onze Taal - Rood is hier een bijvoeglijk naamwoord, net als in de rode auto. ... wekelijks. verwante adviezen buigings-e: algemene regels trappen

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort veel, bijvoorbeeld in 'Er waren veel belangstellenden'?
Genootschap Onze Taal - Veel is een telwoord, en wel een onbepaald hoofdtelwoord. ... aan. onbepaalde hoofdtelwoorden zijn veel en weinig en hun trappen

                                                                                                                                           
Moeten we z'n of hun schrijven in 'De bollenvelden zijn nu op z'n/hun mooist'?
Genootschap Onze Taal - Zowel z'n als hun is in deze zin goed. De woordgroep op z'n/hun mooist bestaat uit op + bezittelijk voornaamwoord ( z'n/hun ) + een overtreffende trap ( mooist ). In een dergelijke combinatie kunt u naast het bezittelijk voornaamwoord dat in getal/geslacht overeenkomt met het zelfstandig naamwoord (in dit geval het meervoudige hun, dat verwijst naar de bollenvelden ) ook z'n gebruiken. ... spraakkunst (ans, 1997), hier of hier. verwante adviezen trappen

                                                                                                                                           
achtervoegsel
Kunstbus - Achtervoegsel Een achtervoegsel (of: suffix) is een taalelement (een affix) dat niet als los woord kan voorkomen, maar aan een grondwoord, de woordstam, wordt toegevoegd, waardoor een nieuw woord ontstaat. ... slecht — slechter — slechtst (verbuiging bijv. naamw.: trappen

                                                                                                                                           
bijvoeglijk naamwoord
Kunstbus - Bijvoeglijk naamwoord (o) Een bijvoeglijk naamwoord (of Romaans adjectief en adjectivum) is een woordsoort dat wordt gebruikt om een speciale eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen. Een bijvoeglijk naamwoord kan als bijvoeglijke bepaling aan een zelfstandig naamwoord voorafgaan:. ... bijvoeglijk naamwoord is de stellende trap. samen heten ze de trappen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37