YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: ministerie van infrastructuur en milieu transport-inspectie vrom-inspectie ilt inspectie inspectie leefomgeving en transport leefomgeving en transport europees parlement europese commissie europese unie raad transport aangepaste gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie gekwalificeerde meerderheid raad vervoer raad vervoer, telecommunicatie en energie vervoer melanie schultz van haegen-maas geesteranus beleid vervoer europese investeringsbank lidstaten sharon dijksma violeta bulc eu-landen commissie vervoer en toerisme van het europees parlement europees hof van justitie europees agentschap voor maritieme veiligheid tol duitsland tolheffing spd matthijs van miltenburg (d66) transeuropese infrastructuurnetwerken europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart gele kaart uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet directoraat-generaal energie en vervoer regionaal beleid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 94 voor - transport - in 0.0246131420135498 seconden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... leefomgeving en transport

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van de europese unie is een belangrijke sector: het transport

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Parlement & Politiek - Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... van nationaliteit. voormalig eurocommissaris siim kallas ( transport

                                                                                                                                           
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... en energie geschiedenis sedert juni 2002 zijn de transport

                                                                                                                                           
verzuring
Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport

                                                                                                                                           
hout
Kunstbus - Het hout ... is het, met name in de buitenste lagen, betrokken bij het transport

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO2-equivalenten per jaar in 2010. Elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO2. ... terugkoppeling). viscositeit bij de opslag en vooral bij het transport

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Kunstbus - Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... water naar hoge breedte voor de kusten van noordwest- europa transport

                                                                                                                                           
Geertjan Lubberhuizen
Kunstbus - Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, ... kinderen onderduikadressen, bonkaarten, voedsel, kleding en transport

                                                                                                                                           
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)
Parlement & Politiek - Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. ... landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport

                                                                                                                                           
ozon
Kunstbus - (Hoge) ozon (O3) in de stratosfeer is noodzakelijk voor onze gezondheid omdat ozon het leven tegen schadelijke UV-straling van de zon beschermt, terwijl (lage) ozon in de troposfeer juist erg schadelijk is. Bij mensen en dieren tast ozon onder andere het longweefsel aan. Bij planten beschadigt ozon de bladeren en remt het de groei. ... worden de cfk's van het aardoppervlak naar de tropopauze ge transport

                                                                                                                                           
olivijn
Kunstbus - Het mineraal olivijn is een (neso)silicaat met als chemische formule (Mg,Fe)2SiO4. Olivijn is dus eigenlijk een verzamelnaam voor een mineraal waarbij de eindleden worden bepaald door het gehalte aan magnesium en ijzer. Is het mineraal rijk aan Mg dan spreken we over forsteriet (Mg2SiO4 ), is het rijk aan ijzer dan spreken we over fayaliet (Fe(II)2SiO4) . De verhouding van silicium en zuurstof in nesosilicaten van 1:4 is de laagst mogelijke waarde voor een silicaat. ... aanbrengen. dit vergt wereldwijd veel mijnbouw en transport

                                                                                                                                           
Albedo
Kunstbus - De ijskappen op aarde - Groenland en het poolijs op het noordelijk halfrond en Antarctica op het zuidelijk halfrond - zorgen voor een lagere temperatuur op aarde. Antarctica (de zuidpool) kan door zijn hoge geografische breedteligging en lage temperatuur vergletsjeren. Door het grote witte oppervlak is de reflectie van zonnestraling sterk. We spreken van een hoog albedo wanneer die reflectie groot is. Door zo’n hoog albedo daalt de temperatuur op aarde. De algemene luchtcirculatie zorgt voor transport van koude lucht naar lagere breedte. Door de ligging van de continenten op het noordelijk halfrond rond de Noordelijke IJszee, wordt deze zee geïsoleerd van de warme zeestromen. Er kan geen warm water aangevoerd worden naar de Noordelijke IJszee. Het water kan daardoor bevriezen waardoor er ook op het noordelijk halfrond een ijsoppervlak is ontstaan, met een hoog albedo tot gevolg. Veel ijsvorming op aarde zorgt dus voor temperatuurverlaging. Het omgekeerde is ook waar: de aarde zal sneller opwarmen wanneer de hoeveelheid ijs op de polen afneemt. Het albedo wordt dan kleiner waardoor land en wateroppervlak sneller zullen opwarmen. ... temperatuur op aarde. de algemene luchtcirculatie zorgt voor transport

                                                                                                                                           
Frits Koolhoven
Kunstbus - Nederlands auto-ontwerper, coureur, vliegtuigontwerper en luchtvaartpionier, geboren 11 januari 1886 Bloemendaal - overleden 1 juli 1946 Haarlem. ... in 1917 maakte koolhoven de overstap naar british aerial transport

                                                                                                                                           
I. (Ignacia) de Loyola de Palacio y del Valle-Lersundi
Parlement & Politiek - Ignacia Loyola de Palacio (1950-2006) was van 1999 tot 2004 lid en vicepresident van de Europese Commissie, belast met transport, energie en de relaties met het Europees Parlement. Eerder was zij in het kabinet-Aznar minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening. ... lid en vicepresident van de europese commissie, belast met transport

                                                                                                                                           
Jean Prouvé
Jean Prouvé
Kunstbus - ... prouve. en hoewel de compagnie industrielen de materiel de transport

                                                                                                                                           
Samenleving
Parlement & Politiek - Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. ... landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport
                                                                                                                                           
PTT
Kunstbus - PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. ... plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport

                                                                                                                                           
Banksy
Banksy
Kunstbus - Britse graffiti kunstenaar. ... nieuw materiaal. 21 april 2007 - medewerkers van het bedrijf transport

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Parlement & Politiek - Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... hoofdfuncties en beroepen - lid raad van bestuur zwaar transport

                                                                                                                                           
Mr. F.J. (Ferdinand) Kranenburg
Parlement & Politiek - PvdA-politicus en bestuurder. Zoon van de staatsrechtgeleerde en Senaatsvoorzitter prof. R. Kranenburg. Was in Rotterdam advocaat en gemeenteraadslid en werd in 1951 staatssecretaris voor defensiematerieel. ... die de wet uit 1866 vervangt. de wet bevat ook regels over het transport

                                                                                                                                           
Dr. B. (Benita) Ferrero-Waldner
Parlement & Politiek - Benita Ferrero-Waldner (1948) was van november 2004 tot december 2009 lid van de Europese Commissie, belast met buitenlandse zaken. Daarna was zij, na het aantreden van Catharine Ashton als Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid, enige maanden belast met handel. ... in januari 2007 richtlijnen voor het oprichten van een transport

                                                                                                                                           
A. (Antonio) Tajani
Parlement & Politiek - De Italiaan Antonio Tajani (1953) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement en werd op 17 januari 2017 tot voorzitter daarvan gekozen. De heer Tajani was tussen mei 2008 en juni 2014 lid van de Europees Commissie. ... in de periode 2008-2010 had hij de portefeuille transport

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3