YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: vrom-inspectie inspectie inspectie leefomgeving en transport transport-inspectie ilt leefomgeving en transport ministerie van infrastructuur en milieu europese commissie europees parlement europese unie raad gewone wetgevingsprocedure gekwalificeerde meerderheid raadsformatie aangepaste niet met het onderwerp zou moeten bezighouden transport europese investeringsbank beleid vervoer raad vervoer melanie schultz van haegen-maas geesteranus violeta bulc lidstaten vervoer eu-landen raad vervoer, telecommunicatie en energie sharon dijksma eurocommissaris voor vervoer vrij verkeer van personen gele kaart privatisering europees spoorwegbureau uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet duitse snelwegen tolheffing in duitsland europees hof van justitie bas eickhout (gl) peter van dalen (cu) rutte matthijs van miltenburg (d66) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 99 voor - transport - in 0.0229880809783936 seconden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van de europese unie is een belangrijke sector: het transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... van nationaliteit. voormalig eurocommissaris siim kallas ( transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)
De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... en energie geschiedenis sedert juni 2002 zijn de transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
verzuring
Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
CO2-opslag
Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. Elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2. ... terugkoppeling). viscositeit bij de opslag en vooral bij het transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
hout
Het hout 1 het harde binnengedeelte van bomen en heesters 2 groeiende bomen 3 de gezamenlijke houten instrumenten in een orkest Hout is het voornaamste bestanddeel van (vooral) bomen en struiken. ... is het, met name in de buitenste lagen, betrokken bij het transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... water naar hoge breedte voor de kusten van noordwest- europa transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jean Prouvé
Franse architect, metaalbewerker en ontwerper, geboren 8 April 1901 in Parijs - overleden 23 maart 1984 in Nancy. Jean Prouvé is een man die als geen ander het industriëel bouwen een gezicht gaf. ... prouve. en hoewel de compagnie industrielen de materiel de transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... hoofdfuncties en beroepen - lid raad van bestuur zwaar transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PTT
PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Frits Koolhoven
Nederlands auto-ontwerper, coureur, vliegtuigontwerper en luchtvaartpionier, geboren 11 januari 1886 Bloemendaal - overleden 1 juli 1946 Haarlem. ... in 1917 maakte koolhoven de overstap naar british aerial transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Geertjan Lubberhuizen
Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, Geboren te Schoten 15 maart 1916, overleden 18 juli 1984 te Cornamona, Ierland. Zoon van Jan Willem Lubberhuizen, werktuigbouwkundig ingenieur, en Josina Petronella de Muijnck. ... kinderen onderduikadressen, bonkaarten, voedsel, kleding en transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
ozon
(Hoge) ozon (O 3 ) in de stratosfeer is noodzakelijk voor onze gezondheid omdat ozon het leven tegen schadelijke UV-straling van de zon beschermt, terwijl (lage) ozon in de troposfeer juist erg schadelijk is. ... worden de cfk's van het aardoppervlak naar de tropopauze ge transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)
Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. ... landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
I. (Ignacia) de Loyola de Palacio y del Valle-Lersundi
Ignacia Loyola de Palacio (1950-2006) was van 1999 tot 2004 lid en vicepresident van de Europese Commissie, belast met transport, energie en de relaties met het Europees Parlement. Eerder was zij in het kabinet-Aznar minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening. ... lid en vicepresident van de europese commissie, belast met transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
olivijn
Het mineraal olivijn is een (neso) silicaat met als chemische formule (Mg,Fe) 2 SiO 4. Olivijn is dus eigenlijk een verzamelnaam voor een mineraal waarbij de eindleden worden bepaald door het gehalte aan magnesium en ijzer. ... aanbrengen. dit vergt wereldwijd veel mijnbouw en transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Banksy
Britse graffiti kunstenaar. ... nieuw materiaal. 21 april 2007 - medewerkers van het bedrijf transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Albedo
De ijskappen op aarde - Groenland en het poolijs op het noordelijk halfrond en Antarctica op het zuidelijk halfrond - zorgen voor een lagere temperatuur op aarde. ... temperatuur op aarde. de algemene luchtcirculatie zorgt voor transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Samenleving
Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. ... landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Oldambt
Het oude ambt, (In oudere tijden: Smalagonia), de gouw tussen Fivelingo en Reiderland. Aanvankelijk de benaming van een gebied in noordoostelijk Groningen tussen het Termunterzijldiep, De Tjamme, Zijpe en Drentse grens. ... was overal behoefte aan turf voor brandstof. de afgraving, het transport - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
humus
Humus is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem, ofwel aarde die ontstaan is uit vergane plantenresten. Het gaat hierbij om dood materiaal, van plantaardige en in mindere mate van dierlijke oorsprong (uitscheidingen van bodemfauna), waarbij de specifieke celstructuur van de oorspronkelijke bestanddelen door eerdere biologische afbraak reeds verloren is gegaan. ... humuszuren kunnen een rol spelen bij de uitloging en transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft
AEG Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft De Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (algemene elektriciteitsmaatschappij) was een groot Duits, designgericht bedrijf dat voornamelijk bekend staat om zijn huishoudelijke apparaten en elektrische producten. ... tentoonstelling in frankfurt am main voor het eerst het transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1