YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek toonladder heletoons-toonladder chromatische toonladder pentatonische-toonladder gamma cultuur kleine-terts-toonladder zigeuner zigeuner-toonladder hele-toons-toonladder chromatiek mixolydisch pentatoniek dominant ut stamtonen grote-terts-majeur pentatonisch kunst toon muziekgeschiedenis toon e octaaf toon f grondtoon diatoniek subdominant toon b toon c toon d heptatoniek diatonische-halve-toon architectuur gebouwen - architecten kwart cheve-methode atonale muziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 104 voor - toonladder - in 0.0184221267700195 seconden.

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... toonladder

                                                                                                                                           

Heletoons-Toonladder

Muziekbus - uit hele afstanden bestaande toonladder ... toonladder

                                                                                                                                           
Gamma
Muziekbus - toonladder ... toonladder

                                                                                                                                           

chromatische toonladder

Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... toonladder

                                                                                                                                           

Pentatonische-Toonladder

Muziekbus - Pentatonische Toonladder Pentatoniek [Grieks], toonsysteem van vijf tonen. Bij de pentatoniek wordt het octaaf in vijf tonen verdeeld. Men onderscheidt twee verschillende typen: de reeks zonder halve tonen c-d-e-g-b en de reeks c-e-f-a-b met een halvetoonsafstand. ... toonladder

                                                                                                                                           

Zigeuner-Toonladder

Muziekbus - ( Tartini's) kleine-tertstoonladder met een overmatige secunde van de 3de naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis-d). ). ... toonladder

                                                                                                                                           

Kleine-Terts-Toonladder

Muziekbus - Kleine Terts- toonladder (toonsoort) toonladder waarvan de terts klein is. ... toonladder

                                                                                                                                           

Hele-Toons-Toonladder

Muziekbus - Toonladder gebaseerd op de verdeling van het octaaf in 6 gelijke hele tonen of grote secunden. Het is dus een anhemitonische toonladder, aanvankelijk in gebruik bij de Russische componisten van de 19e eeuw (Glinka, Moessorgsky), later ook door Cl. ... toonladder

                                                                                                                                           
Stamtonen
Muziekbus - De zgn "witte toetsen van de piano". De noten met de namen: a - b - c - d - e - f - g - a. In de volgorde: c - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder. ... - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... en verhogingen van een halve toon. 2. het gebruik van niet- toonladder

                                                                                                                                           
Pentatonisch
Muziekbus - (gr. pente = vijf): Een toonladder gebaseerd op een verdeling van het octaaf in vijf tonen. ... (gr. pente = vijf): een toonladder

                                                                                                                                           
Ut
Muziekbus - Franse benaming voor do, de eerste toon van de toonladder. ( Ut re mi fa so la) Sinds het einde van de 17de eeuw wordt Ut als regel vervangen door do. In de Romaanse landen en Belgie heeft Ut de absolute toonhoogte van c. ... franse benaming voor do, de eerste toon van de toonladder

                                                                                                                                           
Dominant
Muziekbus - Drieklank van de vijfde toon van de toonladder. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze vijfde toon gebouwd is, meestal als dominantseptiemakkoord. Het is na de tonica de belangrijkste toon van een toonladder. ... drieklank van de vijfde toon van de toonladder

                                                                                                                                           
Mixolydisch
Muziekbus - De mixolydische toonladder kan worden verkregen door op een piano vanaf de G een octaaf omhoog te spelen op de witte toetsen tot de eerstvolgende G (G A B [1/2] C D E [1/2] F G). De mixolydische toonladder is een majeur toonladder, net als het Ionisch en Lydisch. ... de mixolydische toonladder

                                                                                                                                           
Pentatoniek
Muziekbus - Toonsysteem van vijf (penta = vijf) tonen binnen het octaaf. Men onderscheidt anhemitonische en hemitonische pentatoniek, d.w.z. zonder en met halvetoonsafstanden. Tot de eerste behoort de de toonladder c-d-e-g-a (ontstaan uit de opeenvolgende kwinten c-g-d'-a'-e''), die de basis vormt van de oude Chinese muziek. ... zonder en met halvetoonsafstanden. tot de eerste behoort de de toonladder

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... in de muziek. men spreekt in verband met grote terts over een toonladder

                                                                                                                                           
Toon B
Muziekbus - B (notennaam), de 7-de toon van de toonladder van C gr. t. ... b b (notennaam), de 7-de toon van de toonladder

                                                                                                                                           
Toon C
Muziekbus - c (notennaam), eerste toon van de toonladder van C gr. t. De grondtoon van de "gewone" majeurtoonladder, gespeeld op uitsluitend de witte toetsen van de piano. of 1. de naam van een noot (ook do), eerste toon van de toonladder van c; 2. ... c c (notennaam), eerste toon van de toonladder

                                                                                                                                           
Subdominant
Muziekbus - de vierde toon van de diatonische toonladder resp. ... de vierde toon van de diatonische toonladder

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... of verlaagd is, bijv. g-a, b- cis, c-des, fis-gis; diatonische toonladder

                                                                                                                                           
Toon E
Muziekbus - E (notennaam), 3-de toon van de toonladder van C gr. t. of E 1. de naam van een noot (ook mi); derde toon van de toonladder van c; 2. ... e e (notennaam), 3-de toon van de toonladder

                                                                                                                                           
Octaaf
Muziekbus - [Lat.], achtste toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. De achtste toon van de toonladder, gerekend van de grondtoon, met dezelfde naam als de eerste. (c' - c''). Een octaaf bevat 12 halve tonen. ... [lat.], achtste toon van de diatonische toonladder

                                                                                                                                           
Heptatoniek
Muziekbus - ( Grieks: hepta = zeven), toonladder van zeven tonen. ... ( grieks: hepta = zeven), toonladder

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... aard. pythagoras construeerde zijn diatonische toonladder

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8