YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek toonaard grote-terts-majeur transponeren kunst intonatiericercare gebouwen heckel - erich heckel tonica kunstenaars atonale muziek architecten verplaatsingsteken as-dur bouwkunde expressionistische muziek hoorn weens-rondo weens suite cultuur magritte architectuur rene magritte klassieke-muziek as tonus expressionistische etude : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 17 van 17 voor - toonaard - in 0.00633811950683594 seconden.

Toonaard

Muziekbus - Toonaard (toonsoort) Constructie van intervallen binnen een octaaf. Het karakter van muziek bepaald naar haar toonhoogte en naar de verhouding van tonica en mediant. Men onderscheidt twee toonaarden: mineur (kleine terts) majeur (grote terts) Er zijn in het getemperde toonsysteem 24 toonaarden. ... toonaard

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard

                                                                                                                                           
Transponeren
Muziekbus - een muziekstuk van de ene toonaard in de andere overzetten. Bij het transponeren van een muziekstuk wordt een notentekst met handhaving van de intervallen in een andere toonaard omgezet. ... een muziekstuk van de ene toonaard

                                                                                                                                           
atonale muziek<#>Atonaliteit
Muziekbus - Atonale Muziek Atonale muziek zijn alle composities zonder binding aan een bepaalde toonaard. Bij de atonale muziek doet de componist afstand van een bepaalde grondtoonsoort en daardoor van een tooncentrum als basis voor de harmonische of melodische structuur. ... muziek zijn alle composities zonder binding aan een bepaalde toonaard

                                                                                                                                           
Verplaatsingsteken
Muziekbus - notatiesymbool. De verplaatsingstekens, ook wel accidentale genoemd, maken het enerzijds mogelijk om de geldende toonaard vast te zetten, anderzijds om een enkele toon binnen een maat te verhogen of te verlagen. ... genoemd, maken het enerzijds mogelijk om de geldende toonaard

                                                                                                                                           
Intonatiericercare
Muziekbus - bijzondere vorm van het ricercare. In het intonatiericercare gaat men al improviserend tewerk bij het aanheffen van de toonaard van het muziekstuk dat bestaat uit verschillende figuren en akkoordgrepen. ... gaat men al improviserend tewerk bij het aanheffen van de toonaard

                                                                                                                                           
Tonica
Muziekbus - De grondtoon van een toonaard resp. de daarop gebaseerde drieklank. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze grondtoon gebouwd is ("eerste trap"). Bijna altijd het slotakkoord van een compositie en vaak ook het beginakkoord. ... de grondtoon van een toonaard

                                                                                                                                           
Erich Heckel
Kunstbus - Duits expressionistisch schilder, tekenaar en graficus, geboren 31.07.1883 te Döbeln in Saksen - overleden 27.01. 1970 Radolfzell. Heckel studeerde eerst architectuur te Dresden en legde zich pas later toe op de schilderkunst, mede onder invloed van Kirchner en Schmidt-Rottluff, met wie hij in 1905 de avant-gardistische groep die Brücke stichtte. ... de vrouwelijke naakten. vrouwen, land en zee zijn geheel in de toonaard

                                                                                                                                           
etude
Muziekbus - de etude (v) [Fr.], oefenstuk, studiemuziekstuk. Met etude kan enerzijds een eenvoudig oefenstuk bedoeld zijn, anderzijds echter ook een concertstuk, waarvan de naam nog slechts te verklaren is uit de speciale behandeling van een speeltechnische moeilijkheid. ... onderscheidt zich van de beide hoekdelen door verandering van toonaard

                                                                                                                                           
Rene Magritte
Rene Magritte
Kunstbus - Belgische, tekenaar, illustrator, schrijver en cineast, geboren 21 november 1898 te Lessen - overleden 15 augustus 1967 in Schaarbeek, Brussel. Na een periode van zoeken in de richting van het kubisme en het futurisme kwam hij, vnl. ... liepen. het genre "portret" wordt hier getransponeerd in een toonaard

                                                                                                                                           
Klassieke-Muziek
Muziekbus - Klassieke Muziek De term klassieke muziek wordt vaak gebruikt als tegenpool van lichte, populaire muziek. In engere zin is Klassieke muziek echter de term waarmee men de muziek van rond 1800, ca 1765-1825, aanduidt. ... ritmeleer, evenals bevoorrechting van de zogenaamd klassieke toonaard

                                                                                                                                           
Hoorn
Muziekbus - koperen blaasinstrument. Het geboortejaar van de moderne hoorn, waarvan het oorspronkelijke type een jachthoorn was, is 1753. De hoornist Anton Joseph Hampel uit Dresden ontdekte, dat de toonhoogte van het instrument tot een halve toon lager kon worden veranderd, door de hand in de klanktrechter te steken. ... te breiden. evenwel was er een aparte hoorn nodig voor elke toonaard

                                                                                                                                           
As-Dur
Muziekbus - As-dur Grote terts, toonsoort met vier mollen. As majeur of As groot ( afkorting: As) is een toonsoort met als grondtoon As. De voortekening telt vier mollen: Bes, Es, As en Des. ... telt vier mollen: bes, es, as en des. het is de parallelle toonaard

                                                                                                                                           
Suite
Muziekbus - (muziek) Suite, een opeenvolging van meerdere in zich gesloten dansdelen. Onder een suite verstaat men een opeenvolging van meerdere, in zich gesloten delen voor één of meerdere instrumenten. Uitgangspunt voor de vanaf het begin van de 16e eeuw wijd verspreide suite was de paarvorming van tegengestelde dansen; op een langzame statige dans in een even maat volgde een snelle sprongendans, in een oneven maat. ... gecomponeerde aparte delen van de suite door dezelfde toonaard

                                                                                                                                           
Weens-Rondo
Muziekbus - Weens Rondo In de rondo treffen we vaak alle belangrijke vormbepalende elementen aan; herhaling, contrast en variatie. Eerst de herhaling vanwege het refrein. Het refrein verandert vaak waardoor er variatie ontstaat. ... vorm van het weense rondo bestaat dus uit een thema in de hoofd toonaard

                                                                                                                                           
expressionistische muziek
Muziekbus - Expressionisme (muziek) In navolging van de beeldende kunst en de literatuur wordt deze term ook toegepast op de nieuwe stijl in de muziek van het begin 20ste eeuw die van de ene kant een reactie was op het impressionisme en aan de andere kant een voortzetting van het subjectivisme van de hoogromantiek. ... waren. die muziek werd atonaal genoemd, omdat je er geen vaste toonaard

                                                                                                                                           
Tonus
Muziekbus - [Lat.], hele toon. ... van de grote seconde en was vroeger het begrip voor de toonaard

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1