YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst titus van rijn cultuur design literair rembrandt van rijn rembrandt harmensz. van rijn rembrandt rembrandts muziek architectuur rembrandts-oeuvre leerling-van-rembrandt rembrandts-leerlingen leerlingen-van-rembrandt nico van rijn kabinet-rutte ii parlementaire enquete rsv-enquete raad van europa martin van rijn drs. m.j. (martin) van rijn europese commissie europese unie europees parlement minister raad van de europese unie gewone wetgevingsprocedure staatssecretaris ministerie gekwalificeerde meerderheid lodewijk asscher comite van permanente vertegenwoordigers marcel van dam theo joekes parlementaire enquetes 1851-heden kees van dijk nelissen parlementaire enquete rsv (rijn-schelde-verolme) (1983-1984) evelien eshuis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8479 voor - titus van rijn - in 0.679996967315674 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Titus van Rijn

Kunstbus - Titus Rembrandtsz. van Rijn ... titus

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) ... het huis is nu museum het rembrandthuis. daar wordt ook zoon titus

                                                                                                                                           
Rembrandts-leerlingen
Kunstbus - Rembrandts leerlingen ... ca 1634-1687 1652-1656 jacobus levecq 1634-1675 1652-1656 titus

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... isaac de jouderville, philips koninck, nicolaes maes en titus

                                                                                                                                           

Nico van Rijn

Kunstbus - Nico (Nicolaas Petrus Quirinus) van Rijn (1887-1962) ... titus

                                                                                                                                           

Drs. M.J. (Martin) van Rijn

Parlement & Politiek - Martin van Rijn (1956) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2008-2012 lid van de raad van bestuur van de uitvoeringsorganisatie van pensioeninstelling PGGM. ... titus

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)

Parlement & Politiek - In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. ... titus

                                                                                                                                           

Titus Brandsma

Kunstbus - Anno Sjoerd Titus Brandsma (Ugoklooster bij Bolsward, 23 februari, 1881 - Dachau, 26 juli, 1942) was een Friese karmelietenpater, hoogleraar, publicist en Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1985 zaligverklaard door paus Johannes Paulus II. ... titus

                                                                                                                                           

Saskia van Uylenburgh

Kunstbus - De eerste vrouw en grote liefde van Rembrandt. Moeder van Titus. Stond modelvoor veel van Rembrandts schilderijen. ... de eerste vrouw en grote liefde van rembrandt. moeder van titus

                                                                                                                                           

Bob Van Reeth

Kunstbus - bOb van Reeth ... titus

                                                                                                                                           
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... titus

                                                                                                                                           

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. ... titus

                                                                                                                                           

Erick van Egeraat

Kunstbus - Nederlandse architect, geboren 2 mei 1956 in Amsterdam. ... titus

                                                                                                                                           

Jacob van Swanenburgh

Kunstbus - Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar van architectuur (als genre), historie en portretten ... titus

                                                                                                                                           

Rene van Zuuk

Kunstbus - René van Zuuk (3-9-1962, Doesburg) ... titus

                                                                                                                                           
Karel-van-Oostenrijk-Teschen

Karel-van-Oostenrijk-Teschen

Kunstbus - Karel van Oostenrijk-Teschen ... titus

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... titus

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... titus

                                                                                                                                           

Rijk van Nijmegen

Kunstbus - Het Rijk van Nijmegen is een streek in Zuidoost-Gelderland. ... titus

                                                                                                                                           

Gerbrand van den Eeckhout

Kunstbus - Gerbrand (Jansz.) van den Eeckhout (1621-1674) ... titus

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... titus

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... titus

                                                                                                                                           
Geertje Dircx
Kunstbus - Huishoudster, kindermeisje van Titus, minnares van Rembrandt. ... dircx huishoudster, kindermeisje van titus

                                                                                                                                           

Jhr.Mr.dr. H.A. van Karnebeek

Parlement & Politiek - Onberispelijke diplomaat en minister, die wel vond dat hij het goed met zichzelf had getroffen. Warm pleitbezorger van de Nederlandse zelfstandigheidspolitiek. Was ambtenaar bij Koloniën en daarna burgemeester van Den Haag. ... titus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2