YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: titulatuur cultuur master bachelor taal brief- en e-mailconventies namen hoofdletter of kleine letter afkortingen aaneenschrijven meervoudsvorming oude naamvallen betekenis c/k woordkeuze woordgeslacht afkorting literair kabinet-cals p. (piet) dankert koninklijk jonkheer haya van someren-downer ria beckers-de bruijn aanspreekvorm tegenpaus graaf van wassenaer starrenburg kabinet-kappeyne van de coppello veegens mr.dr. h. (hendrik) goeman borgesius predikaat van reenen dr. e. (els) borst-eilers z.m. () koning willem-alexander koning willem-alexander johannes itten aanspreekvormen predicaten w.l. () graaf van wassenaer starrenburg mr. p.w.a. () cort van der linden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 67 voor - titulatuur - in 0.0126681327819824 seconden.

Titulatuur

Kunstbus - Zie ook aanspreekvormen Academische graad Een academische graad is een titel die men op grond van behalen van een universitaire bul mag voeren. Met het invoeren van het Bachelor-Masterstelsel is het aantal mogelijke graden in Nederland flink gestegen. ... titulatuur

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij welke academische titel?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'. ... titulatuur

                                                                                                                                           
Hoe begint een brief aan koning Willem-Alexander? En aan andere leden van het Koninklijk Huis?
Genootschap Onze Taal - In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. ... overzichtje, dat gebaseerd is op het boek titels, graden en titulatuur

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?

Genootschap Onze Taal - (Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... titulatuur

                                                                                                                                           
Ik wil een brief schrijven aan onze notaris (de heer P. Voorman). Hoe moet ik die brief adresseren en wat is de juiste aanhef voor een notaris?
Genootschap Onze Taal - Als u de formele titulatuur wilt gebruiken, zou in de adressering moeten staan: 'De weledelgestrenge heer P. Voorman'. De aanhef van de brief zou dan luiden: 'Weledelgestrenge heer Voorman,' of 'Hooggeachte heer Voorman,'. ... en wat is de juiste aanhef voor een notaris? als u de formele titulatuur

                                                                                                                                           
Welke titel mag je tegenwoordig voeren na het afronden van een hbo- of universitaire opleiding?
Genootschap Onze Taal - Welke titel iemand mag voeren die een hbo- of universitaire opleiding heeft gevolgd, hangt af van het niveau van de opleiding, en de studierichting. Bovendien mag de afgestudeerde tegenwoordig kiezen tussen de 'oude titels', zoals drs. ... llm. verwante adviezen dr / dr / dr. / dr. mr / mr / mr. / mr. titulatuur

                                                                                                                                           
Wat is de afkorting van de titel doctor: Dr., Dr, dr. of dr?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van doctor krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. ... masters een m (zonder punt) achter hun naam. verwante adviezen titulatuur

                                                                                                                                           
Mogen titels als MA en MSc gecombineerd worden met de oude titels drs. en ir.?
Genootschap Onze Taal - Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mogen niet gecombineerd worden met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten postinitiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. ... en mha ('master of health administration'). deze titulatuur

                                                                                                                                           
Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... punt) achter hun naam. verwante adviezen dr / dr / dr. / dr. titulatuur

                                                                                                                                           
Waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in Zijne Majesteit en Zijner Majesteits, terwijl de koning een man is?
Genootschap Onze Taal - Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... tijde trefwoorden hoofdletter of kleine letter oude naamvallen titulatuur

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen doctor en dokter? En wat is de juiste meervoudsvorm van die woorden?
Genootschap Onze Taal - Een doctor is iemand die aan een universiteit is gepromoveerd. Een dokter is een arts. ... dr / dr / dr. / dr. trefwoorden betekenis c/k meervoudsvorming titulatuur

                                                                                                                                           
Hoe combineer je twee achternamen: Bakker-Smit of Bakker - Smit of Bakker Smit?
Genootschap Onze Taal - Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen de twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. ... brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter namen titulatuur

                                                                                                                                           
Hoe begin je een brief aan iemand met een dubbele achternaam: Geachte mevrouw Jansen-de Jong of alleen Geachte mevrouw Jansen?
Genootschap Onze Taal - Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen. ... laten we in de aanhef van een brief achterwege. in titulatuur

                                                                                                                                           
Master
Kunstbus - Master is een graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding heeft voltooid aan een universiteit of hogeschool. Deze graad is vergelijkbaar met de oude Nederlandse titels Ingenieur (ir.), Doctorandus (drs. ... (ir.), architect of apotheker. in tegenstelling tot deze oude titulatuur

                                                                                                                                           
afkorting
Kunstbus - 1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... geldt het donorprincipe en wordt die spelling gevolgd: pvda. titulatuur

                                                                                                                                           
Dr. E. (Els) Borst-Eilers
Parlement & Politiek - Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... (roepnaam) else (els) personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Dr. S.L. (Sicco) Mansholt
Parlement & Politiek - Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... sicco leendert (sicco) personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (Joop) den Uyl
Parlement & Politiek - Gedreven PvdA-ideoloog en -politicus en econoom. Voor sommigen 'ome Joop', voor anderen de verpersoonlijking van verfoeilijk socialisme. Kwam vanuit de journalistiek in de 'denktank' van de PvdA en werd in 1956 Tweede Kamerlid. ... johannes marten (joop) personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
Parlement & Politiek - 'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... (roepnaam) willem (willem) personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Dr. J.A. (Johan) Ringers
Parlement & Politiek - Waterstaatkundig ingenieur, directeur van Rijkswaterstaat en daarna bestuurder van de Indische spoorwegen. Werd in 1940 als regeringscommissaris belast met de wederopbouw, maar later door de Duitsers geïnterneerd. ... johannes aleidis (johan) personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Z.M. koning Willem-Alexander, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
Parlement & Politiek - Koning Willem-Alexander bekleedt sinds 30 april 2013 het koningschap. Hij werd in 1967 geboren als oudste zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Hij volgde onder meer een opleiding aan het Atlantic College in Wales en bij de Nederlandse Marine en studeerde geschiedenis in Leiden. ... rechtswege), staatshoofd personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
H.M. koningin Máxima, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau
Parlement & Politiek - Koningin Máxima is sinds 2 februari 2002 echtgenote van koning Willem-Alexander. Zij hebben drie dochters, van wie prinses Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje) de vermoedelijke troonopvolgster is. Koningin Máxima is geboren in Argentinië en werkte als bankemployé in New York en Brussel. ... state, echtgenote koning personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
H.K.H. prinses Beatrix, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.
Parlement & Politiek - Prinses Beatrix was tot zij op 30 april 2013 abdiceerde ten gunste van haar zoon Willem-Alexander koningin. Als zodanig trad zij op 30 april 1980 aan. Prinses Beatrix is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. ... voormalig staatshoofd personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
Mr. H. Bijleveld
Parlement & Politiek - Amsterdamse advocaat die als jonge man (hij was 33 jaar) korte tijd minister van Marine in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck was. Dankte zijn ministerschap waarschijnlijk vooral aan het feit dat hij compagnon van minister De Vries was geweest. ... minister voornaam hendrik personalia wijziging in naam en/of titulatuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9