YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: arp chu kvp tilanus kabinet-drees of van schaik welter gerbrandy kabinet-beel drees romme schouten beel p.j. oud soevereiniteitsoverdracht indonesie indonesie schermerhorn van deventer soevereiniteitsoverdracht winkelman van roijen kwestie-indonesie 1945-1949 sassen lovink furstner van maarseveen koningin wilhelmina indische kwestie 1945-1949 koningin juliana van mook vonk hendrik tilanus dr. h.w. hendrik tilanus oud tweede kamer nolens vondeling troelstra wiegel jan lamberts marchant : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 44 voor - tilanus - in 0.0395858287811279 seconden.
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... deel uit de oud-ministers welter en furstner, generaal winkelman, het liberale kamerlid vonk, arp-leider schouten, chu-voorman tilanus en p.j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus

Voorman van de CHU in het midden van de twintigste eeuw. Bijna eenenveertig jaar Tweede Kamerlid en later tevens fractievoorzitter en partijvoorzitter. Was oorspronkelijk officier. Werd een gezaghebbend Kamerlid met name op defensie- en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de Onderwijsraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tilanus, Liede

- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... zo was oud voorzitter van de vaste commissie voor justitie, tilanus voorzitter van de onderwijscommissie en schmelzer voorzitter van de vaste commissie van buitenlandse zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... salarissen van het marinepersoneel in nederlands-indie 1933 - door vliegen (sdap) over steunverlaging aan werklozen 1934 - door tilanus (chu) over de spellingskwestie 1938 - door van gelderen (sdap) over de bestrijding van de werkloosheid in de negentiende eeuw w - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1958: einde Rooms-Rood
Op 11 december 1958 kwam er een einde aan de Rooms-rode-coalitie onder leiding van minister-president Drees. De Tweede Kamer nam een door de KVP'er Lucas ingediend amendement aan waardoor enkele tijdelijke belastingverhogingen niet met twee, maar slechts met één jaar werden verlengd. ... het bracht chu-fractieleider tilanus op 11 december tot de gevleugelde woorden: "moet dat nu zo?". - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis
Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. ... chu-fractieleider tilanus had de dreiging van stikker inconstitutioneel genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Unie (CHU)
De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. ... vooraanstaande christelijk-historischen waren de savornin lohman, de visser, de geer, tilanus sr., beernink, freule wttewaall van stoetwegen en tilanus jr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... naam partij periode duur troelstra sdap 1887-1901/1902-1925 27 jaar de savornin lohman var/ch 1896-1921 24 jaar tilanus sr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... tilanus (in 1959 74 jaar), vvd-leider p.j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters CHU
Bekende CHU -voorzitters waren Henk Beernink en vader (Hendrik) en zoon (Arnold) Tilanus. Jhr.mr. D.J. de Geer, die als minister-president een dubieuze rol speelde in de Tweede Wereldoorlog, was van 1933-1939 voorzitter van de CHU. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... tilanus fractievoorzitter tweede kamer chu mr.dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ben Kuipers
Foto: Job Kuipers Ben Kuipers is geboren op 13 juli 1944 in Oldenzaal. Na zijn middelbare schoolopleiding ging hij psychologie studeren, maar hij maakte deze studie niet af. ... met illustraties van floris tilanus. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Michel Duco Crop
Michel Duco Crop
Leraar Middelbaar Onderwijs tekenen en kunstschilder, geboren op 22 februari 1863 te Arnhem in het krankzinnigengesticht Oud-Rosenburg in Loosduinen - Overleden op 6/8 juli 1901 te Loosduinen. Zoon van Jacobus Sjouke Crop and Margaretha Hendrika Poppelman van Kampen. Getrouwd met Liede Tilanus op 9 augustus 1899 te Bloemendaal. Dit huwelijk bleef kinderloos. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mulderije, Hendrik (1896-1970)
... tilanus. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Wttewaal van Stoetwegen, Christine Wilhelmine Isabelle
... tilanus freule wttewaall (spreek uit: utewaal) voor een tijdelijke tweede kamerzetel in het zogeheten noodparlement als vervangster van - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Wttewaall Van Stoetwegen, jkvr. Christine Wilhelmine Isabelle (1901-1986)
... tilanus, jonkvrouw wttewaall van stoetwegen zitting te nemen in de voorlopige tweede kamer, het zogeheten noodparlement. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
fabrieksschoorsteen Bij Westeinde 660 Vriezenveen
Inleiding In gele radiaalsteen opgetrokken fabrieksschoorsteen met siermetselwerk in rode radiaalsteen, omstreeks 1902 gebouwd bij het fabriekscomplex (textiel) van Jansen & Tilanus aan het Overijssels Kanaal. - (bron: Rijksmonumentenregister)
                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Varga, Hendrika Elisabeth
... tilanus, 'de beeldhouwerspenningen van elisabeth varga', de beeldenaar 20 (1996) nr. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom
Mathilde Berdenis van Berlekom werd op 14 maart 1862 geboren te Middelburg, waar haar vader huisarts was. Hoewel het in die jaren geen gewoonte was dat meisjes van goeden huize een vak leerden, haalde Mathilde haar onderwijzersdiploma. ... wibauts in 1904 naar amsterdam waren verhuisd, begon mathilde met carry pothuis, henriette van der mey, heleen ankersmit, liede tilanus en anderen in 1905 de eerste sociaal-democratische vrouwenclub. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Pollema, Rommert (1890-1965)
... tilanus, de fractieleider in de tweede kamer. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Geerten Gossaert
Nederlands dichter, essayist en historicus en politicus, geboren 09-02-1884 te Kralingen - Rotterdam, overleden 27-10-1958 te Utrecht. Als dichter behoort Gossaert tot de generatie van 1910. ... hij bestreed zowel de indie- politiek van de naoorlogse kabinetten als de steun die tilanus daaraan gaf. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Korsten, Bernardus Simon, (1916-1969)
... tilanus zich uit de actieve politiek terugtrokken, 'nam korsten ontredderde politici bij de hand' (van meurs, 12-11-1983). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 146