YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur godsleer theologie theologische godgeleerdheid theoloog maarten luther dr. w. (willem) banning prof.dr. r.r. (ruard) ganzevoort luthers willem banning luther ruard ganzevoort muziek literair maria scholastici zeven vrije kunsten doop scholastieke septem artes liberales giorgio agamben van tienhoven johannes calvijn paul wranizky doopsel dominicaner artes liberales dominicanen gedoopt dominicaan thomas-van-aquino mr. g. () van tienhoven scholastiek rabbi calvijn philipp nicolai predikheren rabbijn rebbe : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 133 voor - theologie - in 0.0159590244293213 seconden.

theologie

Kunstbus - Theologie betekent letterlijk godsleer. 'Theos' is Grieks voor ' God'; 'logos' is 'leer,' 'kennis' of 'verhandeling'. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom. ... theologie

                                                                                                                                           
Maarten Luther
Kunstbus - Relevante verwijzing: Duitse kerkhervormer Maarten Luther leefde van 1483 tot 1546. Luther was een Augustijner monnik en hoogleraar in de moraaltheologie te Wittenberg. Later hield hij zich bezig met de bijbelse theologie. ... luther was een augustijner monnik en hoogleraar in de moraal theologie

                                                                                                                                           
Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort
Parlement & Politiek - Ruard Ganzevoort (1965) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Sinds 2005 is hij hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit. Eerder was hij onder meer Nederlands-Gereformeerd predikant, docent en lector. ... voor groenlinks. sinds 2005 is hij hoogleraar praktische theologie

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Banning
Parlement & Politiek - Gezaghebbend religieus-socialist, partijbestuurder en medeoprichter van de PvdA. Was aanvankelijk onderwijzer, maar kreeg later gelegenheid om theologie te gaan studeren. Kwam toen in aanraking met het marxisme. ... was aanvankelijk onderwijzer, maar kreeg later gelegenheid om theologie

                                                                                                                                           
scholastiek
Kunstbus - Van het Latijns scholasticus = schools, retorisch, geleerd. Schoolse wijsheid, een combinatie van wijsbegeerte en godgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd, vooral aansluitend op Aristoteles. ... gezien als een ancilla theologiae, een dienstmaagd van de theologie

                                                                                                                                           
Mr. G. van Tienhoven
Parlement & Politiek - Sociaal voelende liberale politicus uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Afkomstig uit een aannemersfamilie uit het protestantse deel van Brabant. Studeerde aanvankelijk theologie. Na de advocatuur hoogleraar in Amsterdam en in 1878 Tweede Kamerlid. ... uit het protestantse deel van brabant. studeerde aanvankelijk theologie

                                                                                                                                           
Maria
Kunstbus - Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige. In de rooms-katholieke en Oosters- orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. ... maria een belangrijke rol in het geloofsleven. er is binnen de theologie

                                                                                                                                           
Paul Wranizky
Muziekbus - Paul Wranizky (ook: Pavel Vranický of Wranitzky ) Tsjechisch- Oostenrijks ( Moravisch) componist, dirigent en violist, (Neureisch 30.12.1756 - Wenen 28.09.1808) Paul Wranitzky, broer van Anton Wranitzky, had al diverse opleidingen theologie gevolgd o. ... broer van anton wranitzky, had al diverse opleidingen theologie

                                                                                                                                           
Philipp Nicolai
Philipp Nicolai
Muziekbus - Philipp Nicolai geboren Mengeringhausen/Waldeck, 10 augustus 1556, gestorven Hamburg, 26 oktober 1608 Duits theoloog, dichter en componist Philipp Nicolai studeerde theologie aan de universiteiten van Erfurt en Wittenberg van 1575-1579 en werd predikant. ... duits theoloog, dichter en componist philipp nicolai studeerde theologie

                                                                                                                                           
dominicanen
Kunstbus - De dominicanen of predikheren (Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een kloosterorde die in 1216 is gesticht door Dominicus Guzman (circa 1170-1221), ten tijde van de kruistocht in de Languedoc tegen de Katharen. ... speciaal naar parijs en bologna, om zich te bekwamen in de theologie

                                                                                                                                           
Thomas-van-Aquino
Thomas-van-Aquino
Kunstbus - Thomas van Aquino Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail) Thomas van Aquino of Thomas Aquinas (kasteel Roccasecca bij Napels, ca. 28 januari 1225 – Fossanova, 7 maart 1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt. ... anselmus van canterbury opende de deur voor de 'redenerende theologie

                                                                                                                                           
Rabbijn
Kunstbus - Rabbi of Rabbijn Een rabbijn is een joodse geleerde die een expert is op het gebied van de halacha, de joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn leraar. De term rabbijn wordt tegenwoordig algemeen gebruikt om de spirituele leider van een synagoge aan te duiden. ... en god. oorspronkelijk behoorde dit concept niet tot de joodse theologie

                                                                                                                                           
doop
Kunstbus - Het doopsel of doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de gedachte van de doop tegen (echter geen kinderdoop). ... is die expliciet in de bijbel vermeld wordt. katholieke doop theologie

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... in binnen de kerk:. doctoren belast met het onderwijzen van theologie

                                                                                                                                           
Giorgio Agamben
Kunstbus - Giorgio Agamben ( Rome, 22 april 1942) is een hedendaagse Italiaans filosoof, die in Nederland vooral bekend is door zijn boek Homo sacer. Agambens filosofie is diep geïnspireerd door enerzijds Martin Heidegger, bij wie hij seminars volgde en anderzijds Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde. ... agamben de aard van het medium poezie en haar verhouding tot theologie

                                                                                                                                           
Romaans
Kunstbus - De Romaanse talen zijn een voornamelijk Zuid- Europese tak van de Indo- Europese taalfamilie. Tegenwoordig worden deze talen door emigratie en kolonisatie echter ook gesproken in veel andere delen van de wereld, met name Latijns- Amerika. ... territorium, territoire, territory, territorium, grondgebied theologie

                                                                                                                                           
Isaac Newton
Kunstbus - Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 januari 1643 – Kensington, 31 maart 1727) ( Juliaanse kalender: 25 december 1642 – 20 maart 1727) was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog. ... dan mogelijk was met de 'klassieke' newtoniaanse wetten. theologie

                                                                                                                                           
reformatie
Kunstbus - De kerkhervorming in de 16e eeuw door Luther, Calvijn, Zwingli e.a. In de 16e eeuw vond er in verschillende landen van Europa binnen de toenmalige kerken een Reformatie plaats. Deze kerkhervorming heeft geleid tot de nieuwe kerkvormen van het Protestantisme. ... geweest tegen misstanden in de kerk. ook in de theologie

                                                                                                                                           
Nicolaas Beets
Kunstbus - Nederlands prozaschrijver en dichter. Geboren op 13 September 1814 in Haarlem. Gestorven op 13 Maart 1903 in Utrecht. Hildebrand was het pseudoniem van Nicolaas Beets. Onder zijn eigen naam schreef Nicolaas Beets gedichten, preken en literaire beschouwingen. ... en almanakken. nicolaas beets studeerde van 1833 tot 1839 theologie

                                                                                                                                           
Ignaz Holzbauer
Muziekbus - Ignaz Jakob Holzbauer geboren 17-9-1711 Wenen, gestorven 7-4-1783 Mannheim Oostenrijks componist en dirigent Ignaz Holzbauer studeerde eerst rechten en theologie in Wenen. Aangespoord door Johann Joseph Fux groeide zijn belangstelling voor muziek en nam hij les in zang, klavier en viool, en hij ging - zoals toen gebruikelijk was - naar Italië, om daar zijn kennis over muziek te vergroten. ... en dirigent ignaz holzbauer studeerde eerst rechten en theologie

                                                                                                                                           
Jesse Jackson
Kunstbus - Amerikaanse baptistische predikant, politicus en burgerrechtenactivist, geboren 8 oktober 1941 in Greenville (South Carolina). Jesse Louis Jackson Sr., geboren als Jesse Louis Burns werd na een onvoltooide studie theologie een naaste medewerker van Martin Luther King en hij stond aan diens zijde toen King werd vermoord. ... geboren als jesse louis burns werd na een onvoltooide studie theologie

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... van filosofie de geschiedenis van de filosofie is tussen theologie

                                                                                                                                           
Immanuel Kant
Immanuel Kant
Kunstbus - Duits filosoof, geboren 22 april 1724 Königsberg - overleden 12 februari 1804 Königsberg. Biografie Immanuel Kant, de belangrijkste filosoof van de Verlichting, werd geboren op 22 april 1724 in het Pruisische Königsberg, het tegenwoordige Russische Kaliningrad. ... zestiende ging hij daar naar de universiteit, waar hij eerst theologie

                                                                                                                                           
Johann Cruger
Muziekbus - Johann Crüger geb. Gross-Breese 9-4- 1598, gest Berlijn 23-2-1662 Duits componist Crüger studeerde in 1620 theologie in Wittenburg en daarnaast studeerde hij muziek bij Paulus Homberger (leerling van Giovanni Gabrieli). ... berlijn 23-2-1662 duits componist cruger studeerde in 1620 theologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2