YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek thema taal etymologie namen aardrijkskundige namen engels literair cultuur doeschka meijsing canon van nederland ricercare nederlandse geschiedenis frans kellendonk dubbelfuga variatie hoofdvorm muzikaal motief sonatevorm hoofdthema variatievorm kunst architectuur kunstenaars architecten - gebouwen design fotografie film auteurs malta raad van de europese unie voorzitterschap europese unie voorzitterschap literatuur gustav klimt san marco driek van wissen jean portaels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1195 voor - thema - in 0.0753769874572754 seconden.

Thema

Muziekbus - Melodisch uitgangspunt, hoofdgedachte of gegeven van een compositie. Muzikale gedachte, die het uitgangspunt vormt van een compositie. Grotere composities (symfonieën, sonates) hebben meestal meerdere thema's, die soms met elkaar in verband staan, soms juist contrasteren. ... thema

                                                                                                                                           
Waarom wordt New York ook wel 'The Big Apple' ('de grote appel') genoemd?
Genootschap Onze Taal - De geschiedenis van de benaming 'The Big Apple' is niet eenvoudig. Om met de huidige bekendheid te beginnen: die dateert van een campagne ter promotie van New York in 1971, met het thema I♥NY. Daarbij werd het beeld van 'de grote appel' gebruikt, en de campagne loopt nog steeds. ... van een campagne ter promotie van new york in 1971, met het thema

                                                                                                                                           
Sonatevorm
Muziekbus - is opgebouwd uit twee thema's; na de expositie van het eerste thema volgt het tweede; een z.g. doorwerking volgt dan, met fantasierijk spel op motieven meestal uit beide hoofdthema's; daarna worden eerste en tweede thema weer herhaald; het deel voor de doorwerking heet expositie, het deel erna de reprise; deze elementaire vorm kan uitgebreid worden met overgangspassages, een inleiding, een afsluitend coda, enz. ... is opgebouwd uit twee thema

                                                                                                                                           
Muzikaal motief
Muziekbus - Motief Het kleinste element in de muzikale zin, melodisch of ritmisch. Kleinste zelfstandig deel van een thema. Kleinste thematische eenheid in een muziekstuk. Het motief is een karakteristiek deel van een thema; een thema kan uit meerdere motieven bestaan. ... zin, melodisch of ritmisch. kleinste zelfstandig deel van een thema

                                                                                                                                           

Hoofdthema

Muziekbus - het belangrijkste thema van een compositie; in de sonatevorm het eerste thema ... thema

                                                                                                                                           
Dubbelfuga
Muziekbus - Een fuga gebaseerd op twee thema's, die met elkaar in contrast staan. Deze twee thema's worden eerst ieder apart en na elkaar en vervolgens tegelijkertijd verwerkt. ... een fuga gebaseerd op twee thema

                                                                                                                                           
Variatievorm
Muziekbus - Thema, gevolgd door variaties. In de Renaissance werd de variatievorm zeer populair. Een bekende melodie wordt hier als uitgangspunt genomen. In dit genre neemt het aantal noten bij elke volgende variatie toe. ... thema

                                                                                                                                           
Doeschka Meijsing
Kunstbus - Nederlands romanschrijfster, geboren 21 oktober 1947 te Eindhoven. Belangrijke thema's in het werk van Maria Johanna (Doeschka) Meijsings werk de relatie tussen verbeelding en werkelijkheid, de fascinatie voor een bewonderde persoon - met jaloezie als gevolg - en de tijd. ... geboren 21 oktober 1947 te eindhoven. belangrijke thema

                                                                                                                                           
Frans Kellendonk
Kunstbus - Genres: Roman, novelle, (reis)verhaal, essay Frans Kellendonk wordt gerekend tot de 'academisten'. Belangrijkste thema's in het werk van Kellendonk zijn waarheid, eenheid, afzijdigheid en deelname. Het spanningsveld tussen werkelijkheid en fictie is een terugkerend thema bij Frans Kellendonk, net als de stuurloosheid van de mens die zijn identiteit zoekt (de 'nietsnut'). ... kellendonk wordt gerekend tot de 'academisten'. belangrijkste thema

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... van nederland. de commissie-van oostrom heeft hierin vijftig thema

                                                                                                                                           
Variatie
Muziekbus - Variation [Lat.], Verandering van een thema, welke betrekking kan hebben op melos (melodie), metrum, ritme en harmonie. Techniek waarbij een muzikaal gegeven melodisch, ritmisch, harmonisch of contrapuntisch wordt veranderd. ... variation [lat.], verandering van een thema

                                                                                                                                           
Ricercare
Muziekbus - Ricercare, Ricercata (It: "zoeken"). Het ricercare is een 16/17e eeuwse instrumentale compositie, waarin thema's in verschillende stemmen geïmiteerd worden - vandaar "zoeken" = het thema eruit halen. Uit het monothematisch ricercare (ricercare met één thema) ontstond later de fuga. ... is een 16/17e eeuwse instrumentale compositie, waarin thema

                                                                                                                                           
Hoofdvorm
Muziekbus - De klassieke structuur van het eerste deel van een sonate of symfonie. Na (soms) een langzame inleiding begint de " Expositie", waarin twee (contrasterende) thema's ten gehore worden gebracht. Thema 1 staat in de hoofdtoonsoort, de tonica, thema 2 doorgaans in de dominant- of paralleltoonsoort. ... inleiding begint de " expositie", waarin twee (contrasterende) thema

                                                                                                                                           
Andrea Stultiens
Kunstbus - interieur, houdingen en gebaren, de lichaamstaal en de blik van mensen legt zijn in haar foto's vast. Zo geeft ze op een genuanceerde manier een treffend beeld van mensen en situaties, die op het eerste gezicht gewoon en nietszeggend zijn, maar wel degelijk wat te vertellen hebben! ... utrecht, in 2001 de opdracht om op eigen wijze het thema

                                                                                                                                           
Tripelfuga
Muziekbus - De tripelfuga is een bijzondere vorm van de fuga met meerdere thema's. ... de tripelfuga is een bijzondere vorm van de fuga met meerdere thema

                                                                                                                                           
Heli Rekula
Heli Rekula
Kunstbus - Heli Rekula (1963) Werkt en woont in Helsinki, Finland. zonder titel, thema Pilgrimage, 1996 Bij veel van haar portretten, landschappen, ensceneringen en korte films vormt het vrouwelijke lichaam het uitgangspunt. ... (1963) werkt en woont in helsinki, finland. zonder titel, thema

                                                                                                                                           
doorwerking
Muziekbus - Het deel van de hoofdvorm waarin de in de expositie gegeven thema's in een vrije fantasie worden verwerkt, waarbij de componist het thema vooral in de verschillende toonsoorten verwerkt. De doorwerking wordt gevolgd door de reprise. ... het deel van de hoofdvorm waarin de in de expositie gegeven thema

                                                                                                                                           

bithematiek

Muziekbus - Stuk dat twee thema's bevat (vb. ... thema

                                                                                                                                           
Slothouber-en-Graatsma
Slothouber-en-Graatsma
Kunstbus - Jan Slothouber en William Graatsma De architecten / vormgevers Jan Slothouber (Boskoop, 1918) en William Pars Graatsma (Burght, 1925) onderzochten de wiskundige regelmaat van de kubus, toegepast in diverse constructies van verschillende materialen. ... is in 1970 alsnog uitgevoerd voor de biennale in venetie. het thema

                                                                                                                                           
Augusta de Wit
Kunstbus - (bekend als Augusta de Wit; roepnaam: Gusta), schrijfster en journaliste, Pseudoniem: G. (of George of Georges) W. Sylvius. Augusta de Wit wordt beschouwd als een schrijfster uit de periode van de Neo- Romantiek. ... dessa', en de roman 'de godin die wacht', beide met indische thema

                                                                                                                                           
Diego Rodriguez Velazquez
Kunstbus - Spaans schilder van de barok, Velázquez, de hofschilder van Filips IV van Spanje, is vooral bekend geworden door zijn vele portretten en genretaferelen. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste Spaanse schilder uit de 17e eeuw. ... weergave van het leven van de gewone man. hoewel hij thema

                                                                                                                                           
symfonie
Muziekbus - De symfonie (v.), ~ën Een symfonie ( Grieks: sum = "samen, met", en fonie = "klank, geluid", letterlijk: "samenklank") is een meerstemmig instrumentaal muziekstuk, zonder solisten, voor (vol) symfonieorkest in doorgaans vier, ook wel drie delen, veelal in cyclisch verband tot elkaar staande, het eerste deel qua opbouw gelijk aan de sonate. ... orkest. klassieke tijd de klassieken kenden symfonieen soms thema

                                                                                                                                           
Ests voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2017 (EU2017EE)
Parlement & Politiek - Van 1 juli 2017 tot en met 31 december vervult Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Estland is de opvolger van Malta. Het is de eerste keer dat dit land het voorzitterschap bekleed. ... keer dat dit land het voorzitterschap bekleed. belangrijke thema

                                                                                                                                           
pop-art
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst), stroming in de hedendaagse kunst die rond 1960 in Amerika en Engeland ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. ... mogelijkheid om hun belevingswereld uit te breiden met nieuwe thema

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26