YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal derde kabinet-lubbers elske ter veld e. (elske) ter veld lastige woorden groningen kunst europees parlement tweede kamer kabinet minister ministers kabinet-rutte ii staatssecretarissen staatssecretaris henk kamp van agt wiegel job cohen bert de vries de jong de graaf stikker bomhoff oud van der hoeven bos van eekelen marga klompe bakker deetman enneus heerma fred teeven motie van wantrouwen rutte veldkamp heinsbroek roel in 't veld begroting bijlhout : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2335 voor - ter veld - in 0.169384956359863 seconden.

E. (Elske) ter Veld

Bevlogen Groningse 'rooie vrouw', die na een studie aan de Sociale Academie werkzaam was bij de vakbeweging. Was vervolgens in de Tweede Kamer een toonaangevend en ter zake kundige woordvoerster sociale zekerheid. ... (elske) ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke ach ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... daarnaast worden bewindslieden soms in andere (bijvoorbeeld in ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
Deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de PvdA. De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil jongeren interesseren voor politiek en jongerenparticipatie bevorderen in politieke en maatschappelijke zin. ... de pvda. de jonge socialisten in de pvda (js) wil jongeren in ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. R.J. (Roel) in 't Veld

Bestuurskundige van PvdA-huize, die kort staatssecretaris van hoger onderwijs was. Als wetenschapper veelvuldig betrokken bij advisering van de overheid en als topambtenaar en bestuurder nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw stelsel van studiefinanciering. ... wallage, die op sociale zaken de afgetreden staatssecretaris ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... vvd-lijst werd net als in 1995 geleid door eerste kamervoorzit ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... gestreefd naar sociale vernieuwing. het kabinet moet ech ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
R.L.O. (Robin) Linschoten
VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. ... hoofdkantoor nmb (nederlandse middenstandsbank) te ams ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van in ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
aardgas
Een mengsel van vluchtige koolwaterstoffen en andere gassen, dat zich als vulling van poriƫn en kleine spleten van poreuze gesteenten in de ondergrond heeft opgehoopt. In Groningen wordt aardgas aangetroffen in een zandsteenlaag die zich tussen ca. 2600 en 3000 m diepte bevindt en geologisch het Rotliegend wordt genoemd. ... een mengsel van vluchtige koolwa ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... het gebied broek werd bedoeld het land ten westen van de mun ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Dr. B. (Bert) de Vries
Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. ... die al na vier jaar tweede kamerlidmaatschap voorzit ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Argonauten
... romaans ter - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Borgerveld

Gehucht in de voormalige gemeente Vlagtwedde, nu Westerwolde, ten zuidwesten van Sellingen; door de Borgerweg verbonden met het aanpalende gehucht Ter Borg. Bosrijke omgeving. ... gehucht in de voormalige gemeente vlagtwedde, nu wes ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Het Wilhelmus
Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. De auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde, alhoewel sommigen beweren dat het Coornhert is geweest. ... tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Standerdmolen (of onderkruier)<#>Krukas<#>Paltrokmolen<#>Bovenkruier<#>De Sarrie<#>Poldermolens<#>Noordermolen<#>Tjasker<#>Zelfzwichting<#>Windturbines<#>Molenorganisaties
In de loop van de 12de eeuw verschenen de eerste windmolens in de Lage Landen. Het oudst bekende type is de standerdmolen, een zogenoemde onderkruier. Bij de standerdmolen wordt het gehele rechthoekige molenhuis (kast) bij het kruien van de molen mee op de wind gezet. ... gebruikt voor het verwerken van producten of het opmalen van wa ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Antiterrorismebeleid EU

In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Venen
In oude tijden was de bovengrond van het gebied ten westen en zuiden van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek van geheel andere samenstelling dan nu. Het was grotendeels bedekt met een laag veengrond; de namen Noordbroeksterveen en Zuidbroeksterveen herinneren er nog aan. ... grotendeels bedekt met een laag veengrond; de namen noordbroeks ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
J. (Hannie) van Leeuwen
Vooraanstaande christendemocratische politica. Was maatschappelijk werkster en kwam eind 1966 voor de ARP in de Tweede Kamer. Werd woordvoerster maatschappelijk werk en sociale zaken en in 1973 tevens defensie-woordvoerster. ... christendemocratische politica. was maatschappelijk werks ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... de vele goede voornemens zijn organisaties als amnesty in ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. door de s ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... woordvoerder. kruiste in het eerste kabinet-kok als minis ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... domela nieuwenhuis ferdinand domela nieuwenhuis ( ams ter - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... auto's, het witwassen van geld, creditcardfraude en valsmun ter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10