YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal literair wa'kamanstaal dialect nederlands lokono arowaks revelduitsch genootschap-onze-taal werkwoord d of t aardrijkskundige namen gebiedende wijs meld u aan of meldt u aan red of redt de tijger beid of beidt uw tijd wees maar niet bang of ben maar niet bang talen ver vertalen in een andere taal overzetten vertalen de arowakse taal nederlandse taal persoonsvorm engels duidelijk schrijven checklist duidelijke tekst d, t of dt werkwoordspelling verhuizen: verhuisd of verhuist alinea's opbouwen signaalwoorden wat zijn het signaalwoorden lijst alinea's verkeren: verkeerd of verkeert in goede staat veranderen: veranderd of verandert t kofschip tussenkopjes algemeen betalen: betaald of betaalt latijn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1842 voor - taal - in 0.171379804611206 seconden.
Zoekterm taal is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Taal

taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

wakamantaal - (taal)

wa’kaman(s)taal (de), jargon van de wakamans*, op basis van het Sranan* Tongo, zich kenmerkend door grote creativiteit en snelle veranderlijkheid (veel modewoorden), waarbij ook geheimtaalprocessen als in het Kropina* gebruikt worden. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

taal

1. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

de Arowakse taal

1.0: de taal van de Arowakken de Arowakse taal 1.0 de taal van de Arowakken, met name van de stam die in het kustgebied van Suriname leeft; Lokono. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

revelduits - (taal)

revelduitsch o., naar de Esthnische stad Reval. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Genootschap-Onze-Taal

Genootschap Onze Taal Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse taal

'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? ' Dit is een Nederlandse zin, ook al is hij op het eerste gezicht nauwelijks meer te begrijpen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Arowaks
1.0: van de Arowakken e.d. 2.0: taal van de Arowakken 2.1: taal van de Arowakken in Suriname 3.0: in, uit, van de taal der Arowakken Arowaks 1.0 ((vooral) in Suriname) van de Arowakken, een indianenvolk dat woont op de Cariben en in het noorden en westen van Zuid-Amerika, waaronder (het kustgebied van) Suriname; behorend bij Arowakken; kenmerkend voor de Arowakken. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Berber / Berbers
De taal die Berbers spreken, kan Berbers, maar ook Berber worden genoemd. Berbers komt het meest voor. Namen van talen krijgen hoofdletters. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Word lid / wordt lid van Onze Taal

‘ Word lid van Onze Taal’ is juist. De gebiedende wijs is gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: ‘Word lid!’, ‘Houd afstand!’, ‘ Red de tijger!’, ‘Raad maar eens!’, ‘Maak voort!’, ‘Kijk uit!’, ‘Geef hier! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

vertalen - (in een andere taal overzetten)

vertalen ww. ‘in een andere taal overzetten’ Mnl. vertalen alleen in de betekenissen ‘vertellen, vermelden, spreken over’ in Alse u die eerste bouc vertalde ‘zoals het eerste boek aan u vertelde’ [1390-1410; MNW-R], ‘het woord doen, zich uitdrukken’ in ghehulpich elken man, die wijslijc hem vertalen can ‘behulpzaam voor iedere man die zich verstandig kan uiten’ [ ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

sranantongo - (Surinaamse taal)

Sra’nan (Tongo) (het), moedertaal van vele Creolen* (3) en de meest gesproken omgangstaal tussen Surinamers met verschillende moedertalen. Het is bijv. bij de Creolen* moeilijk uit te maken welke taal (Nederlands of Sranan Tongo) de moedertaal is. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

p-taal - (dial.)

p-taal: soort geheimtaal, waarbij na elke klinker een p ingelast wordt en de klinker weer herhaald wordt: gijpij moepoet mopporgepen koppommepen ' gij moet morgen komen' (G), ippik eppen zapal niepie kopomepen (ZO) 'ik en zal niet komen'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

jip-en-janneketaal

1.0: eenvoudige, begrijpelijke taal jip-en-janneketaal 1.0 (neologisme, taal- en letterkunde overig [taal]) eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke taal, vergelijkbaar met de taal die de kinderen Jip en Janneke spreken in de gelijknamige boeken van schrijfster Annie M. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Organiseren: organiseerd / organiseert
‘Onze Taal organiseert elke twee jaar een congres’ is juist. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

parnastaal - (hoogdravende taal)

Parnastaal [hoogdravende taal] {1708} genoemd naar grieks Parnassos, de Griekse berg waar de muzen zetelden, een voor-gr. naam. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

gaelisch - (Keltische taal)

Gaelisch [Keltische taal] {1847} < engels Gaelic, van Gael [Schotse Kelt], van gaelisch Gaidheal, vgl. latijn Gallus [Galliër]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

bombast - (hoogdravende taal)

bombast zn. ‘hoogdravende taal’ Nnl. bombast “opgeblazene en hoogdravende stijl” [1824; Weiland]. Ontleend aan Engels bombast ‘hoogdravende taal’ [1589], oorspr. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

brabbel - (onduidelijke taal)

2 brabbel s.nw. Onduidelike taal, gebrabbel. Uit Ndl. brabbel (1802 - 1809), 'n afleiding van brabbelen 'brabbel' (sien 1 brabbel). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Checklist alinea’s schrijven
Alinea’s zijn de stapstenen van je tekst: ze voeren de lezer stap voor stap door de tekst. Hoe zorg je ervoor dat voor de lezer elke stap duidelijk en logisch is? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

dode taal

Taal die voor niemand meer de moedertaal is. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Herdenken
Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kantonees
1.0: van, uit, in Kanton e.d. 2.0: iemand uit Kanton 3.0: taal van Kanton 4.0: van, in het Kantonees Kantonees 1.0 van Kanton; uit Kanton; in Kanton. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (taal)

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148