YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal literair genootschap-onze-taal woordkeuze werkwoord lastige woorden d/t bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen c/k gebiedende wijs nederlandse taal persoonsvorm uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis aaneenschrijven etymologie woordgebruik hoofdletter of kleine letter samenstelling namen engels basisregels alternatieve spelling lidwoord meervoudsvorming getallen uitspraak en klemtoon woordgeslacht afkortingen afleiding leestekens barbarisme brief- en e-mailconventies apostrof voegwoord bezitsvorm hulpwerkwoord trema verwijswoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2874 voor - taal - in 0.147954940795898 seconden.

Taal

Kunstbus - taal ... taal

                                                                                                                                           

Genootschap-Onze-Taal

Kunstbus - Genootschap Onze Taal ... taal

                                                                                                                                           

Spreken Berbers de taal Berber of Berbers?

Genootschap Onze Taal - De taal die Berbers spreken, kan Berbers, maar ook Berber worden genoemd. Berbers komt het meest voor. Namen van talen krijgen hoofdletters. ... berbers de taal

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wordt lid van Onze Taal' of 'Word lid van Onze Taal'?

Genootschap Onze Taal - ' Word lid van Onze Taal' is juist. De gebiedende wijs is altijd gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: 'Word lid!', 'Houd afstand!', 'Red de tijger!', 'Raad maar eens!', 'Maak voort!', 'Kijk uit!', 'Geef hier! ... is juist: 'wordt lid van onze taal

                                                                                                                                           

Is een taal die door allochtonen gesproken wordt, een allochtone of een allochtoonse taal?

Genootschap Onze Taal - Allochtone taal heeft de voorkeur. Allochtoons komt wel voor, maar is volgens Van Dale (2015) "spreektaal". ... een taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: caissière of kassière?
Genootschap Onze Taal - Genootschap Onze Taal. ... (waaronder het groene boekje en de spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           

Nederlandse taal

Kunstbus - 'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? ' ... taal

                                                                                                                                           

Is het 'Onze Taal organiseerd elke twee jaar een congres' of 'Onze Taal organiseert elke twee jaar een congres'?

Genootschap Onze Taal - 'Onze Taal organiseert elke twee jaar een congres' is juist. ... het 'onze taal

                                                                                                                                           
Kan aardige in 'de aardige broer en zus' zowel iets zeggen over de broer als over de zus?
Genootschap Onze Taal - Genootschap Onze Taal. ... school trefwoorden bijvoeglijk naamwoord opfristraining taal

                                                                                                                                           
Spraken de Romeinen Latijn of Latijns?
Genootschap Onze Taal - De taal van de Romeinen heet het Latijn, zonder s. Het is niet juist om Latijns als naam van de taal te gebruiken: in het Latijns en 'Ik ken geen Latijns' zijn dus niet goed. ... de romeinen latijn of latijns? de taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: per se of persé?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen per se juist: in twee woorden en zonder accent aigu. In onze Spellingwijzer Onze Taal is ook de spelling persé als alternatief opgenomen. ... woorden en zonder accent aigu. in onze spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Kun je spreken van de afkeur als je de afkeer bedoelt?
Genootschap Onze Taal - De afkeur is geen gangbaar zelfstandig naamwoord. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt de afkeur wel, maar noemt het "dichterlijke stijl". ... naamwoord. het historische woordenboek der nederlandsche taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: jaren-80-muziek of jaren 80-muziek?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is jaren 80-muziek juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is ook het alternatief jaren-80-muziek opgenomen, met twee streepjes. ( Jarentachtigmuziek, helemaal in letters, kan natuurlijk ook; dat moet volgens alle naslagwerken helemaal aaneen. ... is jaren 80-muziek juist. in onze eigen spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Waarom gebruikt het Engels het woord Dutch voor het Nederlands (en de Nederlanders)?
Genootschap Onze Taal - Het Engels heeft het woord Dutch ontleend aan het Nederlands, maar dan wel in een tijd dat wij onze taal zelf nog met Duitsch of Dietsch aanduidden — waarschijnlijk in de late Middeleeuwen. Wie Middelnederlandse teksten bekijkt, zal het woord Nederlandsch daarin niet of nauwelijks aantreffen; het gewone woord was in die tijd Duitsch of Dietsch, of ook wel Nederduitsch of Nederdietsch. ... aan het nederlands, maar dan wel in een tijd dat wij onze taal

                                                                                                                                           
Kun je - en mag je - heur haar schrijven in plaats van haar haar of d'r haar ('het haar van die vrouw/dat meisje')?
Genootschap Onze Taal - Heur haar is niet fout, maar wel 'gemarkeerd': het is geen neutrale formulering. In geschreven taal is het beter om haar haar te gebruiken. ... 'gemarkeerd': het is geen neutrale formulering. in geschreven taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: zielepiet of zielenpiet?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is zielenpiet juist. Wat ons betreft is ook zielepiet prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... vorm is daarom opgenomen in onze spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Wat zijn goede Nederlandse woordenboeken? En welke kun je (gratis) online vinden?
Genootschap Onze Taal - De onderstaande woordenboeken gebruikt de Taaladviesdienst van Onze Taal zelf vaak. De vetgedrukte zijn onze favoriete bronnen. Vertaalwoordenboeken en woordenboeken voor kinderen/jongeren laten we buiten beschouwing. ... online vinden? de onderstaande woordenboeken gebruikt de taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt of u heeft?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. U heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift Onze Taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm u hebt. ... u heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift onze taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal

                                                                                                                                           

Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?

Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... waaronder het groene boekje en de spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is 1 aprilgrap juist. Wat ons betreft is 1-aprilgrap ook mogelijk; deze alternatieve vorm staat daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... alternatieve vorm staat daarom in onze spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Wat is het juiste meervoud van handvat: handvaten of handvatten?
Genootschap Onze Taal - Handvaten en handvatten zijn allebei correct. Handvatten is de oudste vorm; daarom krijgt dit meervoud nog steeds vaak de voorkeur. Alle recente naslagwerken, waaronder de Spellingwijzer Onze Taal en het officiële Groene Boekje vermelden echter beide meervouden. ... alle recente naslagwerken, waaronder de spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord leasen?
Genootschap Onze Taal - Over de beste vervoeging van leasen bestaat een klein meningsverschil. In onze Spellingwijzer Onze Taal vervoegen we het iets anders dan het volgens de officiële spelling sinds 2005 moet. ... bestaat een klein meningsverschil. in onze spellingwijzer onze taal

                                                                                                                                           
Mag je in plaats van Jans fiets ook zeggen Jan z'n fiets, of is dat fout?
Genootschap Onze Taal - Jan z'n fiets is in gesproken taal heel normaal, net als Emma d'r fiets. Voor geschreven taal wordt deze constructie meestal als te informeel beschouwd. ... jan z'n fiets, of is dat fout? jan z'n fiets is in gesproken taal

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5