YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair synoniem taal woordkeuze werkwoord voorzetsels betekenis uitdrukkingen en spreekwoorden voegwoord bijvoeglijk naamwoord woordgeslacht lidwoord woordgebruik hoofdletter of kleine letter muziek staalcarillon cultuur architectuur mode oosters-orthodoxe viscose orthodoxie orthodoxe rechtzinnig orthodox doksaal oksaal kunst design realistische realistisch popmuziek mellophone hunebedden contrapunt hiphop duivel hunebed neo-romantisch ontologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 169 voor - synoniem - in 0.0137360095977783 seconden.

synoniem

Kunstbus - 1 bn - hetzelfde betekenend: die woorden zijn synoniem. 2 het synoniem [-en] o - woord met (bijna) dezelfde betekenis: gelukwensen is een synoniem van feliciteren. 3 synoniem (zoölogie) In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam. ... synoniem

                                                                                                                                           

Wat is juist: synoniem zijn aan, synoniem zijn met of synoniem staan voor?

Genootschap Onze Taal - Synoniem zijn met en synoniem zijn aan ('hetzelfde betekenen/zijn') zijn allebei juist. Het lijkt erop dat synoniem zijn met iets gewoner is; dit lijkt iets meer nadruk te leggen op het feit dat de overeenkomst honderd procent is. ... is juist: synoniem

                                                                                                                                           
Wat is juist: synergisch, synergetisch of synergistisch?
Genootschap Onze Taal - Synergisch, synergetisch en synergistisch kunnen vrijwel altijd door elkaar gebruikt worden: ze zijn grotendeels synoniem, omdat ook synergie en synergisme, de woorden waarvan ze afgeleid zijn, nagenoeg synoniemen zijn. ... altijd door elkaar gebruikt worden: ze zijn grotendeels synoniem

                                                                                                                                           
Zijn er inhoudelijke verschillen tussen de gecursiveerde woorden in de zinsnede 'Bij afwezigheid, ontbreken of ontstentenis van de voorzitter ...', die vaak worden gebezigd in de statuten van bijvoorbeeld een vereniging?
Genootschap Onze Taal - Als we de definities van deze drie woorden vergelijken, lijken ze op het eerste gezicht vrijwel synoniem. ... woorden vergelijken, lijken ze op het eerste gezicht vrijwel synoniem

                                                                                                                                           
Noem je het bekende strooigoed nu pepernoten of kruidnoten? Of is daar een verschil tussen?
Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij pepernoot de volgende omschrijving: "dobbelsteentje van peperkoek of half bolletje van speculaas (gegeten in de tijd rond sinterklaas)". Kruidnoot is een synoniem van pepernoot. ... (gegeten in de tijd rond sinterklaas)". kruidnoot is een synoniem

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je beslissen en wanneer besluiten? Bijvoorbeeld: 'Het bestuur heeft beslist/besloten over de aanvraag.'
Genootschap Onze Taal - Beslissen en besluiten zijn (bijna) synoniem in de betekenis 'de knoop doorhakken', 'bepalen wat er moet gebeuren'. Deze werkwoorden kunnen meestal allebei gebruikt worden. ... over de aanvraag.' beslissen en besluiten zijn (bijna) synoniem

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je kritisch en wanneer kritiek?
Genootschap Onze Taal - Over het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden kritisch en kritiek bestaat vaak verwarring, bijvoorbeeld in kritieke/kritische factoren. Volgens de moderne woordenboeken zijn kritisch en kritiek alleen synoniem in de natuurkundige betekenis 'op het punt staand om van de ene toestand over te gaan in de andere (bijvoorbeeld van vloeistof naar gas)'. ... de moderne woordenboeken zijn kritisch en kritiek alleen synoniem

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen elk en ieder? Mag je ze door elkaar gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Elk en ieder zijn synoniem: alle recente woordenboeken geven bij elk de betekenis 'ieder' en bij ieder de betekenis 'elk'. Dat is niet iets van de laatste tijd: ook het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) doet dat. ... en ieder? mag je ze door elkaar gebruiken? elk en ieder zijn synoniem

                                                                                                                                           
Waarom is het kauwgom bal maar krenten bol? Wanneer gebruik je bal en wanneer bol?
Genootschap Onze Taal - De betekenissen van bol en bal liggen dicht bij elkaar; ze zijn zelfs bijna synoniem: allebei betekenen ze 'rond voorwerp'. Bol is oorspronkelijk een variant van bal; bal en bol komen al minstens zeven eeuwen naast elkaar voor. ... van bol en bal liggen dicht bij elkaar; ze zijn zelfs bijna synoniem

                                                                                                                                           

Zijn de woorden als, indien en wanneer synoniemen van elkaar, of is er een betekenisverschil?

Genootschap Onze Taal - De voegwoorden als en wanneer zijn synoniem. In sommige gevallen zijn deze woorden uitwisselbaar met indien, in andere niet. Daartoe moeten we onderscheid maken tussen voegwoorden van tijd en voegwoorden van voorwaarde of veronderstelling. ... de woorden als, indien en wanneer synoniem

                                                                                                                                           
Welk woord is nu juist: identificatieplicht of legitimatieplicht?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem en dus uitwisselbaar. Ook zich identificeren en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft'. ... de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem

                                                                                                                                           
Waar komt iemand (de) hoorns opzetten vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iemand de hoorns opzetten betekent volgens Van Dale (2005) 'hem ontrouw zijn' of 'zijn vrouw verleiden'. Deze zegswijze duidt dus aan dat een man bedrogen wordt door zijn vrouw (en haar minnaar). Zo'n man werd ook wel hoorndrager genoemd. ... genoemd. het franse woord cocu is volgens van dale een synoniem

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen de idee en het idee?
Genootschap Onze Taal - De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Op 5 mei organiseren we een bijeenkomst' of 'Op 5 mei houden we een bijeenkomst'?
Genootschap Onze Taal - Volgens sommige taalgebruikers is alleen de zin 'Op 5 mei houden we een bijeenkomst' juist. De gedachtengang daarachter is dat wie op 5 mei een bijeenkomst houdt, het organiseren daarvan in de weken/maanden daarvoor heeft gedaan. ... ook een prima zin. organiseren is in dit soort zinnen een synoniem

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking als Pasen en Pinksteren op één dag vallen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Ook de variant als Pasen op een vrijdag valt komt voor – dat betekent eveneens 'nooit', want Eerste Paasdag valt altijd op een zondag. ... 'nooit', want eerste paasdag valt altijd op een zondag. een synoniem

                                                                                                                                           
Is de zin 'Het verkeer stropte' correct Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Ja, wat ons betreft kan het werkwoord stroppen gebruikt worden in de betekenis 'verstopt raken, met files gepaard gaan'. Van Dale (2005) vermeldt bij het werkwoord stroppen onder andere: "op elkaar schuiven, blijven steken, zich samenpakken: de draad stropte bij het naaien; het vuil stropt hier in de goot . ... wordt ook nog gegeven: "(van ondernemingen enz.) niet vlotten, synoniem

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'We zijn ondertussen alweer drie jaar verder' of 'We zijn intussen alweer drie jaar verder'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Er wordt weleens gezegd dat ondertussen een contaminatie zou zijn van onderwijl en intussen, maar dat is niet het geval. Ondertussen komt al eeuwenlang voor. Zo staat in de Leuvense Bijbel (1548): "Ende hy disputeerde in die synagoge alle sabbothen ondertusschen inbrenghende den naem des Heeren Iesu". ... van wolcken ende wint, swart wert." ondertussen is hier een synoniem

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking van likmevestje vandaan?
Genootschap Onze Taal - Van likmevestje wordt gebruikt om aan te geven dat iets niet goed is of iemand niet erg capabel is. Zo is een strijkijzer van likmevestje een ondeugdelijk apparaat, en een adviseur van likmevestje een slechte adviseur. ... en een adviseur van likmevestje een slechte adviseur. een synoniem

                                                                                                                                           
Wat wordt precies bedoeld met een ankeiler?
Genootschap Onze Taal - Een ankeiler is een inhoudsverwijzing op de voorkant van een tijdschrift of krant die de lezer moet prikkelen om het artikel waarnaar verwezen wordt te lezen. Vooral de roddelbladen zijn goed in het verzinnen van pakkende ankeilers, tegenwoordig ook wel teasers ('iets wat de nieuwsgierigheid prikkelt') genoemd. ... volgens van dale (2005) wordt ankeiler ook gebruikt als synoniem

                                                                                                                                           
Staalcarillon
Muziekbus - synoniem van lyra ... synoniem

                                                                                                                                           
Viscose
Kunstbus - Viscose is een stroperige organische vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van de half-synthetische rayongarens en cellofaan. Ook wordt de naam viscose wel als synoniem gebruikt voor rayon en/of kunstzijde. ... rayongarens en cellofaan. ook wordt de naam viscose wel als synoniem

                                                                                                                                           
Oksaal
Kunstbus - Het oksaal, ook wel orgelgalerij of zangkoor genoemd, is een balkon aan de westzijde van het schip van een kerk. Een oksaal biedt ruimte aan het zangkoor en het grote kerkorgel. Oorspronkelijk was het woord "oksaal" synoniem met " doksaal", de afscheiding tussen het priesterkoor en het middenschip waarop zich meestal ook een orgelbalkon bevond. ... en het grote kerkorgel. oorspronkelijk was het woord "oksaal" synoniem

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... achtervoegsel acroniem acrostichon het woord 'naamdicht' is synoniem

                                                                                                                                           
orthodox
Kunstbus - Het woord orthodoxie (van het Grieks: orthos (recht) en doxa (mening, glorie)) betekent letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. Synoniem: rechtzinnig. In de loop van de eeuwen heeft het woord orthodoxie twee betekenissen gekregen. ... betekent letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. synoniem

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 229