YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal symbolen afkortingen hoofdletter of kleine letter aaneenschrijven tussen-n getallen etymologie leestekens cultuur design symbolisch symbolisten symbolistisch semiotiek symbolisme symbolist symbolistische symbolische kunst architectuur literair kunstenaars architecten gebouwen - antropologische agnolo bronzino natuur marc bijl gustave asselbergs micha klein bronzino gustav asselbergs kunstbeschouwing hans hartung hartungs antropologie asselbergs isotype : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 197 voor - symbolen - in 0.0318889617919922 seconden.
Wat is juist als het @-teken bedoeld is: apestaartje of apenstaartje?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen apenstaartje juist. Wat ons betreft is ook apestaartje prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... ook bijvoorbeeld op twitter, is het een van de meestgebruikte symbolen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?
Genootschap Onze Taal - 230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... in feite geen echte afkortingen, maar internationaal erkende symbolen

                                                                                                                                           
Hoe moet de eenheid megahertz verkort worden aangeduid?
Genootschap Onze Taal - Het juiste symbool voor megahertz is MHz. ... is een eenheid, en bij eenheden horen geen afkortingen maar symbolen

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je de ampersand, het &-teken?
Genootschap Onze Taal - Het &-teken (ook wel en-teken of ampersand ) komt voor in sommige bedrijfs- en afdelingsnamen en in enkele afkortingen van namen en woordgroepen met en erin. ... adviezen & (ampersand): oorsprong trefwoorden leestekens symbolen

                                                                                                                                           
Wat is de internationale afkorting voor de euro?
Genootschap Onze Taal - Dat is EUR. ... euro's euro… / euro… (samenstellingen) trefwoorden afkortingen symbolen

                                                                                                                                           
Is er een naam voor het &-teken?
Genootschap Onze Taal - Het &-teken wordt wel ampersand genoemd, een term die we geleend hebben uit het Engels. Waarschijnlijk is dit een vervorming van and per se 'and ' (= 'en op zichzelf (het teken) &'). Dit wilde zeggen: 'met het teken '&' op zichzelf wordt het woord and bedoeld'. ... en andere tekens: spatie of niet? trefwoorden etymologie symbolen

                                                                                                                                           
Symbolisme
Kunstbus - Doorverwijspagina - Symbolisme in de kunst - Symbolisme in de literatuur - Symbolisme in het theater Symbolisme: beweging in de beeldende kunst en literatuur aan het eind van de 19e eeuw, die door middel van symbolen verwijst naar bepaalde ideeën, gevoelens of geesteshoudingen. ... literatuur aan het eind van de 19e eeuw, die door middel van symbolen

                                                                                                                                           
Semiotiek
Kunstbus - De semiotiek (v.) / semiologie De studie van de betekenis van zowel tekens als symbolen. Semiotiek of semiologie is de studie van het wezenlijke karakter, het ontstaan (semiose) en het gebruik van tekens en tekensystemen. ... / semiologie de studie van de betekenis van zowel tekens als symbolen

                                                                                                                                           
Robert Indiana
Robert Indiana
Kunstbus - Amerikaanse kunstschilder, 13 september 1929 te New Castle in de staat Indiana geboren als Robert Clark. Sinds 1978 leeft en werkt hij op Vinalhaven, een eiland voor de kust van Maine. Robert Indiana ontwikkelde een persoonlijke Hard Edge schilderkunst met woorden, letters en symbolen. ... persoonlijke hard edge schilderkunst met woorden, letters en symbolen

                                                                                                                                           
symbool
Kunstbus - 1 waarneembaar teken of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt. 2 teken dat een (wiskundig, natuurkundig enz.) begrip voorstelt Een symbool (ook: zinnebeeld) is een nationaal of internationaal genormeerde notatie om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. ... aan te duiden. voorbeeld: c (koolstof). de spellingregels voor symbolen

                                                                                                                                           
Symbolisme-in-de-kunst
Kunstbus - Symbolisme in de beeldende kunst Voor vele schilders vanaf 1885 werd het schilderen vooral een uitlaatklep van hun emoties. In het symbolisme wilde men uitdrukking geven van zijn gevoelens en/of opvattingen door middel van symbolen, zoals voorwerpen, tekens, woorden en kleuren, die een bepaald begrip vertegenwoordigen. ... geven van zijn gevoelens en/of opvattingen door middel van symbolen

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... lente. "votieflichten" worden door het steeds weer opvlammen symbolen

                                                                                                                                           
kunstbeschouwing
Kunstbus - Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. ... hebt. bijvoorbeeld: allegorische schilderijen bevatten veel symbolen

                                                                                                                                           
Hans Hartung
Kunstbus - Duits- Frans schilder van het informele ( Dresden/Leipzig, 21.09.1904 - Antibes, 07.12.1989) Hans Hartung werd beschouwd als een van de grondleggers van de Franse Abstraction Lyrique, de schilderkunstige abstractie, de Europese tegenhanger van het Amerikaanse abstract expressionisme waarbij het expressionisme in dit geval duidt op een directe, bijna fysieke manier van schilderen. ... die beheerst zijn door picturale en grafische tekens en symbolen

                                                                                                                                           
Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino
Kunstbus - zelfportret op martyrium van St. Laurentius Italiaan maniëristisch schilder, geboren 17 november 1503 Monticelli d’Ongina bij Florence - overleden 28 november 1572 te Florence. Agnolo, ook Angelo, Bronzino, eigenlijk: Angelo Allori, was leerling van Pontormo (1494-1557) waarmee hij altijd bevriend bleef, maar hij kan ondergebracht worden in de versierende stijl, al wijst niets in zijn werk op imitatie van Raffaël. ... van frankrijk. het is ontworpen als een soort puzzel en bevat symbolen

                                                                                                                                           
Gerd Arntz
Gerd Arntz
Kunstbus - Duits- Nederlands schilder, houtsnijwerker, linosnijder en grafisch ontwerper, geboren in Remscheid, Duitsland 11 december 1900, overleden in Den Haag 4 december 1988. Gerd Arntz werkte bijna zijn hele leven als beeldstatisticus in Duitsland, Oostenrijk, de Sovjetunie en Nederland; zijn grafisch werk ( houtsneden en linodrukken) wordt beschouwd als voorloper van de internationaal gebruikte pictogrammen. ... 14 november 2007 tot 20 januari 2008 een klein aantal van de symbolen

                                                                                                                                           
pop-art
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst), stroming in de hedendaagse kunst die rond 1960 in Amerika en Engeland ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. ... en afbeeldingen van filmsterren te zien. deze beelden zijn de symbolen

                                                                                                                                           
Woody van Amen
Kunstbus - Wilhelmus Josephus van Amen, Nederlandse beeldhouwer, installatie- kunstenaar, muurschilder, schilder, collagekunstenaar, conceptueel kunstenaar, docent aan academie, Docent autonoom/kunstprojecten aan de Willem de Kooning Academie/ Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam Woody van Amen wordt de belangrijkste pop art kunstenaar van Nederland genoemd. ... alledaagse, het objet trouve, is van amen gefascineerd door symbolen

                                                                                                                                           
Gustave Asselbergs
Kunstbus - Gustave Johan Willem Anton Asselbergs, Nederlands pop-art kunstenaar, beeldhouwer, collagekunstenaar, conceptueel kunstenaar, graficus, schilder, tekenaar van figuurvoorstellingen en auto's Nederlandse pop-artschilders hadden meer belangstelling voor politieke en sociale problemen in de samenleving. ... zocht naar wegen om te communiceren door middel van beelden en symbolen

                                                                                                                                           
Micha Klein
Kunstbus - Micha Klein (1964, Harderwijk) Micha Klein is een multimediakunstenaar, een computer- en video-performer en organisator van feesten als House Head en Club Love. Zijn vader was beeldhouwer, zijn broer Onno doorliep al eerder de academie en de jonge Klein mocht zijn eigen gang gaan. ... allerlei virtuele beelden - een soort abstracte landschappen, symbolen

                                                                                                                                           
Marc Bijl
Kunstbus - 1970?1973) (RKD noemt 1970). Woont en werkt afwisselend in Rotterdam en Berlijn. Marc Bijl richt zich met zijn acties, installaties, video's en beeldhouwwerken op de symbolen van de massacultuur, van religie en politiek. ... zijn acties, installaties, video's en beeldhouwwerken op de symbolen

                                                                                                                                           
afkorting
Kunstbus - 1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... in echte afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen

                                                                                                                                           
antropologie
Kunstbus - Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. ... onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen

                                                                                                                                           
Antoni Tàpies
Kunstbus - Antoni Tápies Catalaanse Kunstenaar, schilder, graficus en objectkunstenaar, geboren op 13 December 1923 in Barcelona, waar hij nog steeds woont en werkt. Biografie Tapies hield zijn kunstwerken in Barcelona en richtte de Fundacio Tapies op. ... afkeer van het industriele en zijn hang naar het natuurlijke. symbolen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12