YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek sybrand van haersma buma mr. s. (sybrand) van haersma buma cda jan peter balkenende alexander pechtold maxime verhagen jesse klaver pvv kvp 2017 tweede kamerverkiezingen 2017 arp ruud lubbers lijsttrekker minister-president dries van agt elco brinkman tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 den uyl sybrand buma chu ab klink kabinetsformatie jaap de hoop scheffer enneus heerma halbe zijlstra kathalijne buitenweg katholieke volkspartij cda en tweede kamerverkiezingen 2012 kabinet-van agt i 5 zetels lijst 2017 anti-revolutionaire partij ernst hirsch ballin formatie christelijk-historische unie 12 zetels marnix van rij christen-democratisch jongeren appel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 46 voor - sybrand buma - in 0.0145490169525146 seconden.

Mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma

Sybrand van Haersma Buma (1965) is sinds 12 oktober 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij is sinds 23 mei 2002 Tweede Kamerlid. Bij de verkiezingen in van 2012 en 2017 was hij lijsttrekker van het CDA. ... s. ( sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... voor oud-europarlementarier kathalijne buitenweg gekozen en sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Het CDA had bij de verkiezingen van 12 september Sybrand van Haersma Buma als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Iedereen'. ... - hoofdinhoud het cda had bij de verkiezingen van 12 september sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... spectrum. sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Sinds 18 mei 2012 is Sybrand van Haersma Buma lijsttrekker van het CDA. Zijn voorganger, Jan Peter Balkenende, stopte 9 juni 2010 vanwege tegenvallende verkiezingsresultaten. Hij was toen sinds 2001 partijleider. ... appel (cda) - hoofdinhoud sinds 18 mei 2012 is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Sybrand van Haersma Buma als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Keuzes voor een beter Nederland'. ... appel (cda) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Christen Democratisch Appel (CDA)
De fractie van het CDA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels. Na de verkiezingen van 12 september 2012 waren dat er 13. ... 2012 behoort het cda tot de oppositie. fractievoorzitter is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2012: de Catshuiscrisis
Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Over de inhoudelijke redenen was strikt genomen niets bekend, omdat wekenlang in beslotenheid was vergaderd. ... voor het cda vicepremier maxime verhagen en fractievoorzitter sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... grote partijen lijsttrekkers cda sinds 18 mei 2012 is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... spectrum. sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... cda het cda had bij de verkiezingen van 12 september sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... sp 4 emile roemer pak de macht kandidatenlijst cda 5 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... spectrum. sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (sp) bart snels (groenlinks) carola schouten (christenunie) sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nieuw! Nu nog democratischer!
Als, zoals de Britse premier Harold Wilson eens zei, een week in de politiek al lang is, dan geldt dat natuurlijk helemaal voor negen jaar. Bij de recentelijk door CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma gelanceerde voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing is het echter goed om toch maar zo enorm ver (nou ja. ... voor negen jaar. bij de recentelijk door cda-fractievoorzitter sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... huidige politiek leiders foto naam politiek leider partij s. ( sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1977
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de CDA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1977. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de CDA deelnam aan de verkiezingen. ... zetels percentage regering of oppositie? 2012 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2003
Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 44 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het nog uit 2002 stammende verkiezingsprogramma was getiteld 'Betrokken samenleving, betrouwbare overheid'. ... schreijer-pierik 20 bas jan van bochove 21 cisca joldersma 22 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
G. (Geert) Wilders
Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. ... europese unie en oekraine ( 34.499) - diende in 2017 samen met sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Het CDA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 21 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Voor de verkiezingen had het CDA 41 zetels in de Tweede Kamer. Meteen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag kondigde Balkenende zijn vertrek uit de politiek aan. ... 7 joop atsma 8 elly blanksma-van den heuvel 9 gerda verburg 10 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2006
Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 41 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. ... 15 karien van gennip 16 henk jan ormel 17 ruud van heugten 18 sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... (roy) van aalst cda (19 leden) # foto naam kamerlid 01 s. ( sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... pvda baudet, th.h.ph. (thierry) fvd haersma buma, s. ( sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. ... activiteiten als parlementarier - diende in 2006 samen met sybrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10