YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair surinaamse literatuur muziek michiel van kempen cultuur kunst kabinet-den uyl kabinet-kok i kabinet-cals harry van doorn dr. j.m. (joop) den uyl mr. h.w. (harry) van doorn essay r.r.ph. (philomena) bijlhout hindoeisme drs. k.g. (kathleen) ferrier r.r.ph. bijlhout philomena bijlhout joop den uyl winnie sorgdrager mr. w. (winnie) sorgdrager kathleen ferrier architectuur kabinet-balkenende i kabinet-van agt ii kabinet-van agt i kabinet-mackay kabinet-balkenende ii hans van mierlo mr. h.j. (henk) zeevalking ir. c.n. () van dis jhr.mr. j. () huydecoper van maarsseveen l.w.ch. keuchenius kabinet-kuyper van dis ronald plasterk huydecoper van maarsseveen jan de koning mr. h.a.f.m.o. (hans) van mierlo henk zeevalking : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1249 voor - surinaamse literatuur - in 0.0799310207366943 seconden.

Surinaamse literatuur

De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Michiel van Kempen
Michaël Henricus Gertrudis (Michiel van Kempen (Oirschot, 4 april 1957) is een Nederlandse schrijver, letterkundige en Surinamist. Van zijn eigen hand verschenen romans, verhalen, essays, reisverslagen en scenario's. Hij stelde een groot aantal bloemlezingen uit de Caraïbische literatuur samen en van zijn vele studies over de Surinaamse literatuur geldt het tweedelige Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003) als het standaardwerk over de Surinaamse literatuur. ... caraibische literatuur samen en van zijn vele studies over de surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (Joop) den Uyl
Gedreven PvdA-ideoloog en -politicus en econoom. Voor sommigen 'ome Joop', voor anderen de verpersoonlijking van verfoeilijk socialisme. Kwam vanuit de journalistiek in de 'denktank' van de PvdA en werd in 1956 Tweede Kamerlid. ... jaren - gepaard met de toestroom naar nederland van vele surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W. (Winnie) Sorgdrager
D66-minister tijdens Paars I, die als bekwaam juriste en wetgever optrad, maar desondanks later aan politiek gezag inboette. Was officier van justitie en procureur-generaal en daarna minister van Justitie in het kabinet-Kok I. ... onder met name marokkaanse, turkse, antilliaanse en surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
hindoeïsme
'Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... in nederland zijn naar schatting 80000 hindoes, vnl. van surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. H.W. (Harry) van Doorn
Bekwame progressieve katholieke magistraat, die in 1956 als voorzitter van de KVP harde strijd voerde tegen de PvdA, maar later uit onvrede over de koers van zijn partij uit de Kamer trad. Minister van CRM voor de PPR in kabinet-Den Uyl. ... op het gebied van voorlichting en opvang van met name surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier
Bevlogen en idealistische christendemocratische politica; jongste dochter van de eerste Surinaamse president. Was secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de organisatie van migrantenkerken in Nederland. ... christendemocratische politica; jongste dochter van de eerste surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
essay
Het essay (~s) ... schrijvende essayisten in nederland van dit moment.' binnen de surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
R.R.Ph. (Philomena) Bijlhout
Philomena Bijlhout was op 22 juli 2002 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met familie- en emancipatiezaken). Al enkele uren na haar beëdiging trad zij af vanwege de onjuiste informatie over haar deelname in de Surinaamse militie ten tijde van en na de decembermoorden in 1982. ... zij af vanwege de onjuiste informatie over haar deelname in de surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... de privesfeer - was actief in het verzet - was gehuwd met een surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L.W.Ch. Keuchenius
Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... - sprak in de tweede kamer vooral over indische en surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Huydecoper van Maarsseveen
Utrechts Eerste Kamerlid uit een oorspronkelijk Amsterdamse patriciërsfamilie. Woonde als landeigenaar in Maarsseveen nabij de Vecht. Gold aanvankelijk als behoudend en stemde bijvoorbeeld tegen afschaffing van het dagbladzegel. ... de eerste kamer onder meer over binnenlandse zaken, justitie, surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Augusta de Wit
(bekend als Augusta de Wit; roepnaam: Gusta), schrijfster en journaliste, Pseudoniem: G. (of George of Georges) W. Sylvius. Augusta de Wit wordt beschouwd als een schrijfster uit de periode van de Neo- Romantiek. ... ideeen van de partij waarvan zij lid was. voor de surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. ... met name ten aanzien van de gevolgen voor de rechtspositie van surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. C.N. van Dis
SGP-voorman. Scheikundig ingenieur, die jarenlang het onvervalste orthodox-calvinistische en anti-Roomse SGP-geluid in beide Kamers liet horen. Strijder tegen vrouwenkiesrecht, loterijen, crematie, sport, inentingen, emancipatie, de Verenigde Naties, etc. ... de nsb'er echter leraar. - zijn tweede echtgenote was een surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... besluit om af te zien van een verzoek aan brazilie om de surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
H.F. (Hans) Dijkstal
Flamboyante, goedlachse liberale voorman en minister die wars was van populisme. Kwam na een loopbaan als zelfstandig adviseur en het wethouderschap van Wassenaar in 1982 voor de VVD in de Tweede Kamer. ... onder met name marokkaanse, turkse, antilliaanse en surinaamse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Literatuur

literatuur / literair De literatuur (v.) 1 het geheel van de schriftelijke overlevering van een volk of een tijd => letteren, letterkunde, schone letteren 2 al wat over een bepaald vak of onderwerp geschreven is De literatuurgeschiedenis (v. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

expressionistische literatuur

Expressionistische literatuur Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Zie ook Expressionisme Expressionistische Kunst Expressionistische Muziek Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die nieuwe literaire vormen vestigde (dit in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende traditie), die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken of wil omzetten. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Russische literatuur

De Russische literatuur rond 1900 Het lot van het realisme. Pogingen tot vernieuwing 'Levende klassieke schrijvers van het realisme' In het laatste decennium van de negentiende en het eerste van de twintigste eeuw bleef het realisme de hoofdrichting in de Russische literatuur. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Duitse literatuur

Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Griekse-Literatuur

Griekse literatuur Benaming voor de antieke literatuur van de Grieken tot ca 300 n. Chr. Vroegste geschriften Tot de oudste werken met een grote literaire waarde behoren de epen van homerus uit de 8ste eeuw v. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse literatuur

Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Japanse Literatuur

De Japanse literatuur strekt zich uit over een periode van bijna twintig eeuwen van geschriften. De eerste werken worden zeer sterk door de Chinese literatuur beïnvloed maar de afzondering van Japan, als eiland zijnde, liet de ontwikkeling van eigen literaire vormen toe. Wanneer Japan zich in de 19e eeuw opnieuw openstelde voor het Westen, werd de Japanse literatuur sterk beïnvloed door westerse literatuur, dit toont zich nog steeds in hedendaagse Japanse literatuur. De algemene kenmerken van de Japanse literatuur zijn in zekere zin de onverschilligheid, de afzondering, de verwijdering, en in vele gevallen slaagt de held of het centrale figuur niet in zijn doel. ... surinaamse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10