YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: subsidiariteitsbeginsel europese unie europese commissie europees parlement raad van ministers de rol van nationale parlementen in europa intergouvernementele europese defensiemacht koplopers ecb groenlinks en tweede kamerverkiezingen 2017 stabiliteits- en groeipact 50plus en tweede kamerverkiezingen 2017 pvv en tweede kamerverkiezingen 2017 rol van nationale parlementen turkije gele kaart oranje kaart supranationale partij voor de dieren en tweede kamerverkiezingen 2017 brexit sp en tweede kamerverkiezingen 2017 meerderheid van de uitgebrachte stemmen energie-unie turkse toetreding europa in de verkiezingsprogramma's 2017 early warning system toetreding van turkije wat zeggen de verkiezingsprogramma's over europa de toetredingsaanvraag van turkije pvda en tweede kamerverkiezingen 2017 kandidaat-lidstaten europese unie in de verkiezingsprogramma's 2017 d66 en tweede kamerverkiezingen 2017 eu in de verkiezingsprogramma's 2017 sgp en tweede kamerverkiezingen 2017 cda en tweede kamerverkiezingen 2017 vvd en tweede kamerverkiezingen 2017 vluchtelingenprobleem europa in de verkiezingen 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 11 van 11 voor - subsidiariteitsbeginsel - in 0.00688791275024414 seconden.
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... handel of migratie. de vvd is daarin voorstander van het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gele kaart
De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijk om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. ... of op een bestuursniveau in de lidstaten - wordt ook wel het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oranje kaart
De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijk om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. ... of op een bestuursniveau in de lidstaten - wordt ook wel het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Proportionaliteitsbeginsel
Dit rechtsbeginsel draagt de Europese Unie op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe regelgeving. ... verdrag van amsterdam. het beginsel is nauw verbonden met het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... besluit of europese regelgeving in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Maastricht
Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... samenwerking (jbz) in het verdrag van maastricht was het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... het onderwerp zou moeten bezighouden, vanuit het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
stuur door
... door - hoofdinhoud door te sturen link over: subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer op Europees gebied
Als lidstaat van de Europese Unie heeft Nederland te maken met besluitvorming op het Europese niveau. De Tweede Kamer is op verschillende manieren betrokken bij het controleren van Europese besluitvorming én bij de controle op nationale wetgeving die is afgeleid van Europese besluiten. ... zij van mening zijn dat een voorstel in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa
De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... voor europese zaken van de nationale parlementen. subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)
Elk parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Deze parlementaire commissies komen twee keer per jaar bijeen in de COSAC: de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden. ... wanneer cosac een bijdrage levert over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 29