YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek subdominant halfslot cultuur napolitaanse napolitaanse-sext blues siciliano napolitaanse-stijl sonate muziekgeschiedenis cadens : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - subdominant - in 0.0100109577178955 seconden.

Subdominant

Muziekbus - de vierde toon van de diatonische toonladder resp. ... subdominant

                                                                                                                                           
Halfslot
Muziekbus - een slotformule, bestaande uit de opvolging: tonica-dominant of subdominant-dominant. Het akkoord op de subdominant of de tonica kan vervangen worden door een ander akkoord met subdominant- of tonicafunctie. ... slotformule, bestaande uit de opvolging: tonica-dominant of subdominant

                                                                                                                                           
Napolitaanse-sext
Muziekbus - In de Italiaanse opera in de Napolitaanse stijl van de 18de eeuw wordt vaak bij cadensen de kwint van de subdominant in mineur vervangen door een kleine sext, wat het akkoord oplevert dat bekend staat als Napels' Sextakkoord (bijvoorbeeld F-Ab,-Db in c-mineur). ... stijl van de 18de eeuw wordt vaak bij cadensen de kwint van de subdominant

                                                                                                                                           
Napolitaanse-stijl
Muziekbus - Napolitaanse stijl Op het gebied van de opera werd in het laatste decennium der 17de eeuw Venetië overvleugeld door Napels, waar Francesco Provenzale en Pier Andrea Ziani, die Venetië de rug had toegekeerd, de eerste opera's schreven. ... doorgaans in mineur. vaak wordt bij cadensen de kwint van de subdominant

                                                                                                                                           
blues
Muziekbus - Oorspronkelijk een lied van Amerikaanse negerslaven, later overgenomen door de jazz-muziek (maar ook van belang voor de ontwikkeling van de popmuziek) als een compositie in vierkwartsmaat op een vaststaand harmonisch schema van 12 of 16 maten in een langzaam tempo en een weemoedig karakter. ... met de harmonische opeenvolging van tonica (4 maten), subdominant

                                                                                                                                           
Siciliano<#>2. Alla Siciliana
Muziekbus - , -a Siciliaanse landelijke dans in matige beweging en 6/8 maat. 2. Alla Siciliana<#>[It.] muzikale voordrachtsaanwijzing. Alla siciliana betekent: op de wijze van een siciliano. Napolitaanse stijl Operastijl waarbij het meer ging om elegantie en oppervlakkige effecten dan om dramatische kracht en waarachtigheid; al werden de dramatische zwaktes vaak goedgemaakt door de mooie muziek. ... doorgaans in mineur. vaak wordt bij cadensen de kwint van de subdominant

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... gepaard gaat met een verschuiving naar de toonsoort van de subdominant

                                                                                                                                           
cadens
Muziekbus - Cadens 1. cadenz, cadenza [Lat.] vakterm in de muziek. Een melodisch of harmonisch rustpunt, een verbinding of opvolging van akkoorden, waarmee composities, maar ook grotere en kleinere onderdelen daarvan, afsluiten. ... afsluiten. deze wending bestaat bijna altijd uit tonica, subdominant

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... vaste relaties tussen toonhoogtes bestaan (dominant en subdominant

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3