YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur structuralistische structuralisten structuralisme structuralistisch structuralist cultuur filosofisch structuralisme sociaal structuralisme taalkundig structuralisme architecten - gebouwen gestaltpsychologie brutalisme zwarte madonna hoogleraar aan de technische universiteit delft muziekcentrum vredenburg hertzberger boerderij van eyck jacques derrida herman hertzberger brutalistisch nederlands architect theater aan het spui brutalistische de struyck claude levi-strauss piet blom literair poststructuralisme eyck ferdinand de saussure aldo van eyck carel weeber levi-strauss kasbah kunst filosofie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 24 voor - structuralisme - in 0.0113580226898193 seconden.

structuralisme

Kunstbus - Kan verwijzen naar:. De stroming structuralisme in de architectuur (zie hieronder).. Sociaal structuralisme (sociale wetenschap), een stroming in de sociale wetenschappen. Filosofisch structuralisme ( filosofie), De wereld is een zinvol geheel dankzij systemen of structuren waarin mensen zich moeten invoegen. ... structuralisme

                                                                                                                                           

Sociaal structuralisme

Kunstbus - Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze binnen de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. ... structuralisme

                                                                                                                                           
Jacques Derrida
Kunstbus - Frans literair criticus en filosoof, (El-Biar, Algerije, 15 juli 1930 – Parijs, 8 oktober 2004) Jacques Derrida wordt beschouwd als de grondlegger van deconstructie. Zijn omvangrijke werk had een diepe invloed op de continentale filosofie en de literaire theorie. ... de literaire theorie. derrida wordt vaak geassocieerd met post structuralisme

                                                                                                                                           
gestaltpsychologie
gestaltpsychologie
Kunstbus - Gestaltpsychologie Voorbeeld van groeperen volgens het principe van overeenkomst Voorbeeld van groeperen volgens het principe van ruimtelijke aanvullling (ook wel reïficatie genoemd) De Gestaltpsychologie is een reactie op het structuralisme omdat daar aangenomen wordt dat perceptie bestaat uit een reeks afzonderlijke sensaties. ... genoemd) de gestaltpsychologie is een reactie op het structuralisme

                                                                                                                                           

Poststructuralisme

Kunstbus - Het poststructuralisme is een filosofische denkrichting die ontstond in Frankrijk in de jaren '60 van de 20e eeuw, in reactie op (danwel als voortzetting van) het structuralisme. Als belangrijke auteurs binnen gelden Deleuze, Derrida, Lyotard en (met enig voorbehoud) Foucault. ... structuralisme

                                                                                                                                           
Herman Hertzberger
Kunstbus - Nederlandse architect, geboren in Amsterdam 6 juli 1932. In zijn gehele werk hebben vier categorieën een centrale rol gespeeld: scholen, theaters, kantoorgebouwen en stedenbouwkundige ontwerpen. Een school als stad, een foyer als stadsplein, en een gang als straat. ... bekendste werken en een van de belangrijkste gebouwen uit het structuralisme

                                                                                                                                           
Aldo van Eyck
Kunstbus - Aldo Ernest van Eyck Nederlandse architect van het structuralisme, geboren 16 maart 1918 Driebergen-Rijsenburg - overleden 13 januari 1999. ' Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis' Biografie Van Eyck werd geboren in Driebergen als zoon van de dichter Pieter Nicolaas van Eyck en moeder van Joods-Surinaamse afkomst die grote liefde had voor tuinieren. ... van eyck aldo ernest van eyck nederlandse architect van het structuralisme

                                                                                                                                           
Van Eyck
Kunstbus - Doorverwijspagina Aldo van Eyck, Nederlandse architect van het structuralisme, (16-3-1918 - 13-1-1999) Charles Eyck, Nederlandse architect, kunstenaar, grafisch ontwerper, (1897-03-24 - 1983-08-02) Jacob van Eyck, Nederlands beiaardier en componist (1590 - 1657) Jan van Eyck, Vlaamse schilder, (? ... doorverwijspagina aldo van eyck, nederlandse architect van het structuralisme

                                                                                                                                           
Piet Blom
Kunstbus - Piet(er) Blom (1934-1999) Nederlandse Provo en Forum architect van het structuralisme, geboren 8 februari 1934 Amsterdam - overleden 8 juni 1999 Denemarken. " Een van de ergste euvels van architectuur is dat het zo vaak om esthetica gaat. ... blom (1934-1999) nederlandse provo en forum architect van het structuralisme

                                                                                                                                           
Ferdinand de Saussure
Kunstbus - Ferdinand de Saussure (Genève 1857 - Vufflens-le-Château 1913) was een Zwitserse taalwetenschapper en grondlegger van het structuralisme. Saussure doceerde in Genève van 1906 tot 1911 een nieuwe, systematische benadering van taal. ... was een zwitserse taalwetenschapper en grondlegger van het structuralisme

                                                                                                                                           
brutalisme
Kunstbus - Stroming in de moderne architectuur om het ruwe materiaal opzettelijk in de constructie te tonen. Door Le Corbusier geïntroduceerd begrip dat oorspronkelijk betrekking had op het gebruik van het ruwe onbeklede beton en in Engeland door de Smithsons werd toegepast. ... eerlijke en sociaal verantwoorde architectuur. brutalisme - structuralisme

                                                                                                                                           
Carel Weeber
Kunstbus - Nederlands architect (3 december 1937, Nijmegen). Weeber staat bekend als fel tegenstander van de zogenaamde 'Nieuwe truttigheid' (structuralisme en organisch bouwen) in de Nederlandse architectuur, en ontwierp als tegenreactie hierop enkele kolossale gebouwen. ... als fel tegenstander van de zogenaamde 'nieuwe truttigheid' ( structuralisme

                                                                                                                                           
Claude Lévi-Strauss
Kunstbus - Frans etnoloog ( Brussel, 28 november 1908), wordt beschouwd als een van de grote denkers van de twintigste eeuw. Hij heeft het structuralisme in de sociale wetenschappen grotendeels vormgegeven. Hij is van Joodse afkomst. ... een van de grote denkers van de twintigste eeuw. hij heeft het structuralisme

                                                                                                                                           
Kunststromingen<#>kunststromingen
Kunstbus - Richting, gevolgde stijl in de kunst. kunststromingen<#>60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... wim t. schippers, 1958 situationisme, burgin, jorn, kruger. structuralisme

                                                                                                                                           
Haim Steinbach
Haim Steinbach
Kunstbus - Amerikaans beeldend kunstenaar, geboren in 1944 in Tel Aviv, Israel. Woont in New York. Vertegenwoordiger van de shopping art, maakte aanvankelijk minimal art. In 1978 richtte hij zich op een analyse van de voorwaarden en mechanismen die voorwerpen tot kunst maken. ... van beide samen in je sculpturen. ik gebruik minimalisme en structuralisme

                                                                                                                                           
Neorationalisme
Kunstbus - Neorationalisme ( architectuur 1975-1990) Op meetkundige vormen geïnspireerde bouwstijl waarbij net als in het 19e eeuwse rationalisme van J.N.L. Durand (1760-1834) een logische en objectieve benadering van ontwerpen wordt betracht waarin de plattegrond de basis is voor architectuur en stedenbouw. ... zetten zich af tegen de kleinschalige structuur van het structuralisme

                                                                                                                                           
Sjoerd Schamhart
Kunstbus - Nederlandse architect BNA, geboren 10-06-1919 in Genua. Oeuvre: hoofdzakelijk woningen, kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen, culturele instellingen en ateliers. Bekendheid als wederopbouwarchitect van Den Haag (gemeente- architect). ... sociale contacten bevorderen.’ het antwoord vond zijn vorm in structuralisme

                                                                                                                                           
Levi
Kunstbus - 1. Hermann Levi Duits dirigent, geboren 7-11-1839 Gießen, gestorven 13-5-1900 München 2. Claude Lévi- Strauss Frans etnoloog ( Brussel, 28 november 1908), wordt beschouwd als een van de grote denkers van de twintigste eeuw. ... een van de grote denkers van de twintigste eeuw. hij heeft het structuralisme

                                                                                                                                           
S.J. van Embden
Kunstbus - S.J. (Samuel) van Embden Joods- Nederlands architect en stedenbouwkundige, geboren in 13 oktober 1904 in Amsterdam - overleden 20 september 2000 Bladel. S.J. van Embden leverde een grote bijdrage aan de inrichting van ons land, met name in de wederopbouwperiode. ... een deel van deze collega's behoorde echter tot het zogenaamde structuralisme

                                                                                                                                           
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt
Muziekbus - Simeon ten Holt februari 2006 Nederlands componist en pianist, (Bergen (Noord- Holland), 24 januari 1923), Simeon ten Holt is vooral bekend geworden door een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... van het juk van de atonaliteit: , het positivisme en het structuralisme

                                                                                                                                           
deconstructie
Kunstbus - Fr. déconstruction [linkertag] Lat. de-constructio = het ontmantelen, het uit elkaar halen. Deconstructie is een kritische leeswijze waarmee gepoogd wordt vooronderstellingen te ontdekken in (vooral) literaire en filosofische teksten. ... ontstaan in de jaren zestig van de 20e eeuw als reactie op het structuralisme

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... (1900-2002), ayn rand (1905-1982), alasdair macintyre ( 1929). structuralisme

                                                                                                                                           
weeskind
Kunstbus - Weeskind Een wees is een kind waarvan één of beide ouders zijn overleden. Is slechts één ouder overleden is men een halve wees. Zijn beide overleden spreekt men van een "volle wees". Er is ook nog het begrip "verlaten wees". ... gebouwd door aldo van eyck en is het eerste voorbeeld van het structuralisme

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... en biomacht. men plaatst hem in de continentale filosofie, het structuralisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 24