YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal stijlfouten stijlfiguren woordkeuze woordgebruik barbarisme betekenis werkwoord brief- en e-mailconventies ontleden etymologie voorzetsels ontkenningen afkortingen uitdrukkingen en spreekwoorden meewerkend voorwerp basisregels samenstelling meervoudsvorming lastige woorden hulpwerkwoord persoonlijk voornaamwoord stagiair redactie literair stages stijlfiguur stage : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - stijlfouten - in 0.00720620155334473 seconden.

Wat zijn stijlfouten precies?

Genootschap Onze Taal - Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. ... zijn stijlfouten

                                                                                                                                           
Mag je naast 'Dat is duur' ook zeggen: 'Dat kost duur'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste mensen niet: duur kosten wordt als een fout gezien. Het geldt als een contaminatie (een verhaspeling) van duur zijn en veel kosten. Het is ook weinig kosten of goedkoop zijn, en niet goedkoop kosten. ... lekker smaken zwaar wegen / veel wegen trefwoorden barbarisme stijlfouten

                                                                                                                                           
Is 'De koffie smaakt lekker' juist?
Genootschap Onze Taal - Ja, met 'De koffie smaakt lekker' is niets mis. Smaken heeft een heel algemene betekenis: 'een bepaalde smaak hebben'. Welke smaak dat is, blijkt uit het zinsverband. Iets kan bijvoorbeeld lekker, ranzig, goed of naar knoflook smaken. ... adviezen duur kosten zwaar wegen / veel wegen trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is verexcuseren correct Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Veel mensen vinden verexcuseren niet correct; het is een contaminatie van verontschuldigen en excuseren. Het is dan ook het best om verexcuseren niet te gebruiken. ... kosten 't kofschip onderdeel / deel uitmaken van trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is tot inzicht komen goed gebruikt in de zin: 'We hebben getracht tot inzicht te komen in de vermogenspositie van het bedrijf'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dit is een wat vreemde zin. Juist is: 'We hebben getracht inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf.' Inzicht krijgen in iets betekent onder meer dat je aan de hand van bepaalde informatie iets kunt doorgronden. ... / stilleggen verexcuseren zwaar wegen / veel wegen trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is de combinatie een waargebeurd verhaal wel correct?
Genootschap Onze Taal - Ja, er is niets mis met een waargebeurd verhaal. ... druk) wordt waargebeurd als een woord geschreven. trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is de volgende zin juist: 'Bij het Spui aangekomen vielen me de veranderingen op'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dit is een goede zin. ... meewerkend voorwerp ontleden persoonlijk voornaamwoord stijlfouten

                                                                                                                                           
Is uitprinten een fout woord en mag je alleen spreken van printen?
Genootschap Onze Taal - Nee, uitprinten is niet fout. Je kunt dus zeggen 'Ik heb het rapport geprint' én 'Ik heb het rapport uitgeprint.' Uitprinten is onder andere opgenomen in onze Spellingwijzer Onze Taal, de Dikke Van Dale en het officiële Groene Boekje. ... verexcuseren zwaar wegen / veel wegen trefwoorden betekenis stijlfouten

                                                                                                                                           
Is het juist om te zeggen 'Ik irriteer me aan haar'?
Genootschap Onze Taal - Nee, 'Ik irriteer me aan haar' wordt als een onjuiste zin beschouwd. Wel juist zijn 'Ik erger me aan haar', 'Zij irriteert me' en 'Zij ergert me. ... zich beseffen realiseren dat / zich realiseren dat trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ons bedrijf maakt onderdeel uit van een internationale uitgeversgroep' of 'Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep'?
Genootschap Onze Taal - 'Ons bedrijf maakt deel uit van een internationale uitgeversgroep' is het gewoonst. Volgens veel mensen is het ook duidelijk het best. Onderdeel uitmaken van vinden zij een verhaspeling (contaminatie) van deel uitmaken van en onderdeel zijn van. ... inzicht komen / inzicht krijgen in verexcuseren trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is aanbeland juist in de zin 'Ik ben in Amsterdam aanbeland'?
Genootschap Onze Taal - Ja. Er wordt wel gedacht dat aanbeland een contaminatie (verhaspeling) is van aankomen en belanden, maar geen enkel naslagwerk heeft het ooit zo genoemd. Aanbelanden betekent 'ergens (bij toeval en/of na nogal wat omzwervingen) aankomen om daar te blijven'. ... nog steeds met enige regelmaat voor. trefwoorden etymologie stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is er mis met als muzikant zijnde in een zin als deze: 'Als muzikant zijnde kan ik dit wel waarderen'?
Genootschap Onze Taal - Als muzikant zijnde wordt gezien als een contaminatie (verhaspeling) van twee constructies: als muzikant en muzikant zijnde. Omdat die laatste formulering in modern Nederlands erg ouderwets overkomt, kun je volgens de taaladviesboeken het best zeggen: 'Als muzikant kan ik dit wel waarderen. ... uitmaken van verexcuseren zwaar wegen / veel wegen trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de zin 'Vrijspraak is zeker niet denkbeeldig?'
Genootschap Onze Taal - Deze zin houdt in dat vrijspraak zeker mogelijk is. Niet denkbeeldig betekent 'mogelijk'. ... het gewenste resultaat op') trefwoorden betekenis ontkenningen stijlfouten

                                                                                                                                           
Moet overnieuw altijd vervangen worden door opnieuw of over?
Genootschap Onze Taal - Daar is niet iedereen het over eens. Overnieuw is ontstaan als contaminatie van over en opnieuw, maar het heeft zich een plaatsje weten te verwerven in de woordenboeken en zelfs (sinds 2005) in het officiële Groene Boekje. ... voorkomen ervan meteen een stuk logischer. trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd. ... (redekundig ontleden) trefwoorden ontleden stijlfiguren stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik heb de voorwaarden bijgevoegd ' of 'Ik heb de voorwaarden bijgesloten '?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. ... vindt u ... trefwoorden barbarisme brief- en e-mailconventies stijlfouten

                                                                                                                                           
Een gouden oorijzer: als je het goed beschouwt klopt dit niet. Iets is van ijzer óf van goud. Is er een naam voor dit soort combinaties?
Genootschap Onze Taal - Ja, dit noemen we een 'contradictio in adjecto' ('een tegenstrijdigheid in het bijgevoegde'). Andere voorbeelden zijn: een koperen blik, een levend geraamte, droog water en koud vuur. ... een levend geraamte, droog water en koud vuur. trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Waar komt dat klopt als een bus vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Dat klopt als een bus betekent 'dat klopt helemaal', 'dat is echt de waarheid'. ... afgekeurd; de woordenboeken nemen haar gewoon op. trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Hier zet men koffie en over is een voorbeeld van een zeugma. Wat is dat voor stijlfiguur?
Genootschap Onze Taal - Een zeugma is een stijlfiguur waarbij een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord wordt verbonden met twee andere woorden, maar eigenlijk slechts op een van beide slaat, of op het een anders betrokken is dan op het ander. ... samentrekking kunnen noemen. trefwoorden stijlfiguren stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Dat brengt met zich mee dat ...', 'Dat brengt met zich dat ...' of 'Dat brengt mee dat ...'?
Genootschap Onze Taal - Het is allemaal juist. Meebrengen, met zich brengen en met zich meebrengen betekenen alle drie 'als gevolg hebben, ertoe leiden dat'. Met zich meebrengen is tegenwoordig het gewoonst. ... van het duitse mit sich bringen. trefwoorden barbarisme stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U rijdt te snel' of 'U rijdt te hard'?
Genootschap Onze Taal - Beide formuleringen zijn juist. Snel wordt in de woordenboeken onder meer omschreven als 'zich vlug voortbewegend of daartoe in staat', en 'vlug, niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. Bij hard staat als betekenis onder meer 'snel', met voorbeelden als hard lopen en hard rijden. ... de betekenis 'luid' ('wat staat die radio hard!'). trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Kun je in plaats van 'Dat pakket weegt veel' ook 'Dat pakket weegt zwaar' zeggen?
Genootschap Onze Taal - Dat vindt niet iedereen juist. Als letterlijk een gewicht in grammen of kilo's bedoeld is, zijn voor veel mensen alleen 'Dat pakket is zwaar' en 'Dat pakket weegt veel' mogelijk. 'Dat pakket weegt zwaar' wordt dus als een contaminatie, een verhaspeling, beschouwd. ... verwante adviezen duur kosten lekker smaken trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
Is 'Rood staat voor actie' een goede zin?
Genootschap Onze Taal - Ja, op de zin 'Rood staat voor actie' is niets aan te merken. ... synoniem zijn / staan aan / met / voor trefwoorden barbarisme stijlfouten

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Over een week ga ik op vakantie' of 'Over een week ga ik met vakantie'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. ... verwante adviezen op / in de eerste plaats trefwoorden stijlfouten

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11