YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: stijlfiguren taal stijlfouten ontleden basisregels woordgebruik literair petrarca italiaans beeldhouwer stijlfiguur patricia de martelaere architecten arthur rimbaud marten+toonder wikipedia:beginnetje kunst & cultuur kunst giovanni pisano christine d'haen james joyce pleonasme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 18 van 18 voor - stijlfiguren - in 0.00719285011291504 seconden.
Wat zijn stijlfouten precies?
Genootschap Onze Taal - Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. ... auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Nederland won met 1-0' of 'Het Nederlands elftal won met 1-0'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. ... totum pro parte en pars pro toto zijn beide geaccepteerde stijlfiguren

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... metafoor metonymie pleonasme en tautologie trefwoorden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met een metafoor?
Genootschap Onze Taal - Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik. Een heel bekende metafoor is het schip der woestijn voor de kameel. De kameel wordt vergeleken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang. ... verwante adviezen dodelijke slachtoffers metonymie trefwoorden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd. ... ontleden zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden ontleden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Kun je spreken van dodelijke slachtoffers?
Genootschap Onze Taal - Ja, dodelijke slachtoffers is mogelijk. ... verwante adviezen hypallage metafoor metonymie trefwoorden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen een pleonasme en een tautologie?
Genootschap Onze Taal - De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is ('twee keer hetzelfde zeggen'). ... weer hervatten waardeloos prul trefwoorden basisregels stijlfiguren

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met metonymie?
Genootschap Onze Taal - Metonymie (ook wel: metonymia ) is een bepaalde stijlfiguur waarbij je niet rechtstreeks zegt wat je bedoelt, maar een woord gebruikt dat daarmee te maken heeft. Zo kun je spreken van koppen tellen, terwijl je bedoelt: 'mensen tellen'. ... duurzaam (betekenis) hypallage metafoor trefwoorden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Hier zet men koffie en over is een voorbeeld van een zeugma. Wat is dat voor stijlfiguur?
Genootschap Onze Taal - Een zeugma is een stijlfiguur waarbij een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord wordt verbonden met twee andere woorden, maar eigenlijk slechts op een van beide slaat, of op het een anders betrokken is dan op het ander. ... inhoudelijk verkeerde samentrekking kunnen noemen. trefwoorden stijlfiguren

                                                                                                                                           
Petrarca
Petrarca
Kunstbus - Francesco Petrarca Italiaans dichter en prozaschrijver, (Arezzo, 20 juli 1304 - Arquà, 19 juli 1374). Francesco Petrarca (ook Francesco Petracco) was een van de grondleggers van het humanisme. Biografie Hij was de zoon van een notaris die tegelijk met Dante om zijn lidmaatschap van de Welfen werd verbannen uit Florence. ... dood op 6 april 1348 zet hij dat voort. bepaalde motieven en stijlfiguren

                                                                                                                                           
Arthur Rimbaud
Kunstbus - Arthur Rimbaud (1854-1891) Franse dichter (20 oktober 1854 - 10 november 1891) Jean Nicolas Arthur Rimbaud was een vertegenwoordiger van het symbolisme en een van de grote vernieuwers van de dichtkunst. ... toegankelijk werk waarin rimbaud volop experimenteert met stijlfiguren

                                                                                                                                           
Patricia de Martelaere
Kunstbus - Belgische Vlaamse hoogleraar, filosofe, auteur, dichter, Zottegem 16 april 1957 ( Belgie), Patricia de Martelaere is hoogleraar bij de afdeling Wijsbegeerte aan de K.U. Brussel en is eveneens werkzaam aan de universiteit van Leuven, waar ze taalfilosofie doceert. ... haar zinnen zeggen wat ze moeten zeggen zonder overbodige stijlfiguren

                                                                                                                                           
James Joyce
Kunstbus - Ierse schrijver, geboren in Dublin, 2 februari 1882, overleden in Zürich, 13 januari 1941. James Joyce is één van de grootste dichters en romanschrijvers die Ierland heeft voortgebracht. Joyce leefde het grootste deel van zijn leven in vrijwillige ballingschap in Triëst, Parijs en Zürich. ... monologue interieur volledig ontwikkeld en zijn alle mogelijke stijlfiguren

                                                                                                                                           
Christine D'haen
Christine D'haen
Kunstbus - Vlaamse schrijfster, geboren 25 oktober 1923, Sint-Amandsberg. Christine D’haen won in 1992 de grote Prijs der Nederlandse Letteren. Andere prijzen die zij kreeg zijn de Anna Bijnsprijs en de Henriëtte de Beaufortprijs. ... en nevenschikkingen, latijnse zinsconstructies, stijlfiguren

                                                                                                                                           
Stijlfiguur
Kunstbus - Een stijlfiguur is in taal een afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Dit wordt, met name in de literatuur, gedaan om een effect te bereiken. Dit streven naar effecten gebeurt bewust. Onbewuste afwijking van het gewone is een stijlfout. ... afwijking van het gewone is een stijlfout. vormen van stijlfiguren

                                                                                                                                           
pleonasme
Kunstbus - Men spreekt van een pleonasme (afkomstig van het Griekse woord πλεονασμóς, pleonasmós, dat ' overvloed' betekent) als een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens, 'dubbelop', door een ander woord wordt uitgedrukt. ... niet fout; men dient met schrappen omzichtig te werk te gaan: stijlfiguren

                                                                                                                                           
marten+toonder
Kunstbus - Marten Toonder ( 1912 - 2005) Nederlandse schrijver en tekenaar van stripverhalen, geb. 2 mei 1912 te Rotterdam, overleden 27 juli 2005 te Laren. Marten Toonder is vooral beroemd geworden met de verhalen waarin Tom Poes en Olivier B. ... waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van retorische stijlfiguren

                                                                                                                                           
Giovanni Pisano
Kunstbus - Italiaans beeldhouwer en bouwmeester, ca. 1245 Pisa - na 1317. Een zoon van Nicola Pisano. Hij werkte met zijn vader aan de kansel te Siena (1265-68) en aan de Fontana Maggiore te Perugia (1278). Van 1284-99 was hij bouwmeester van de dom te Siena en hij werkte vanaf 1295 aan het baptisterium van Pisa. ... (die de indruk wekken van klein geworden afstammelingen van de stijlfiguren

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4