YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: fotografie patricia steur steur ard van der steur mr. g.a. (ard) van der steur europees parlement gewone wetgevingsprocedure eerste kamercommissie voor veiligheid en justitie (v&j) raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden dennis de jong (sp) ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) europese commissie judith sargentini (gl) aangepaste tweede kamer vicky maeijer (pvv) raad auke zijlstra (pvv) eurojust sophie in 't veld (d66) kati piri (pvda) jeroen lenaers (cda) directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid mark rutte (vvd, minister-president, minister van algemene zaken) verdrag van prum europees bureau voor de grondrechten europese unie vera jourova (tsjechie) europese raad grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie eurocommissaris voor betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid dimitris avramopoulos (griekenland) bescherming van persoonsgegevens in europa eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap oud frans timmermans (nederland) enquetecommissie fyra beleid justitie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 26 voor - steur - in 0.0143568515777588 seconden.

Patricia Steur

Kunstbus - Patricia Steur (1948) ... steur

                                                                                                                                           

Mr. G.A. (Ard) van der Steur

Parlement & Politiek - Ard van der Steur (1969) was van 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Van der Steur was advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. ... g.a. (ard) van der steur

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... voor nederland in deze raad zijn: ard van der steur

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Parlement & Politiek - Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... ) bleven wel aan. in januari 2017 stapte minister van der steur

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Parlement & Politiek - Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... buitenlandse zaken angelien eijsink pvda ard van der steur

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... voor nederland in deze raad zijn: ard van der steur

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: ard van der steur

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Parlement & Politiek - Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... (10 maart 2015 - 20 maart 2015) minister: mr. g.a. van der steur

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... onder meer vertegenwoordigd worden door: ard van der steur

                                                                                                                                           
Drs. S.A. (Stef) Blok
Parlement & Politiek - Stef Blok (1964) is sinds 27 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Hij was van 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 29 juni tot 16 september 2016 tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ... en in de tweede kamer verdedigd door minister van der steur

                                                                                                                                           
Abraham Elzas
Kunstbus - Abraham Elzas (1908-1995) ... de architecten g. friedhof, d. greiner en a.j. van der steur

                                                                                                                                           
Karel Sluijterman
Karel Sluijterman
Kunstbus - Delfts architect, ontwerper en hoogleraar, geboren 22 januari 1863 Engelen ('s-Hertogenbosch) - overleden 8 juni 1931 Den Haag. ... p. du rieu, j.l. schouten, c.c. th. six, j. a.g. van der steur

                                                                                                                                           
Govert de Roos
Kunstbus - Als 15 jarige jongen fotografeerde Govert de Roos al de 'hairpeace-bedpeace' actie van John Lennon en Yoko Ono waar zij de beroemde zeven dagen (Make love, not war) in bed doorbrachten. Zijn loopbaan kenmerkt zich door vele hoogtepunten waaronder de samenwerking met Paul Huf in 1982 waaruit de 'Stichting Dutch Photography' is voortgekomen. ... volgorde; erwin olaf 2003, anton corbijn 2004, patricia steur

                                                                                                                                           
Donau
Donau
Kunstbus - ... de donau is zeer visrijk. in de donau kan karper, zalm en steur

                                                                                                                                           
Willem Coenraad Brouwer
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, graficus, grafisch ontwerper, meubelontwerper, monumentaal kunstenaar (keramiek), keramist, geboren 19 oktober 1877 in Leiden - overleden 23 mei 1933 Leiderdorp Zoeterwoude. ... aan het vredespaleis (1909-1913) van cordonnier en van der steur

                                                                                                                                           
G. (Geert) Wilders
Parlement & Politiek - Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. ... een motie van wantrouwen in tegen minister van der steur

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - De VVD had bij de verkiezingen van 12 september premier Mark Rutte als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt: 'Niet doorschuiven maar aanpakken'. ... 13 cora van nieuwenhuizen 14 helma nepperus 15 ard van der steur

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... nederlandse fotografen zoals erwin olaf, paul huf, patricia steur

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... was enige drang nodig om de met voorkeurstemmen gekozen b.m. steur

                                                                                                                                           
VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De VVD behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 31 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Orde op Zaken'. ... venrooy-van ark 24 anne mulder 25 erik ziengs 26 ard van der steur

                                                                                                                                           
Drs. E.I. (Edith) Schippers
Parlement & Politiek - Edith Schippers (1964) is sinds 14 oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2003-2010 en in 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Schippers was eerder secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en daarvoor fractiemedewerker. ... kwaliteitseisen. - bracht in 2016 samen met minister van der steur

                                                                                                                                           
Hubert-Jan Henket
Kunstbus - architect moet zich wegcijferen' ... massieve bakstenen structuur van het ontwerp van van der steur

                                                                                                                                           
stad Groningen
Kunstbus Groningen - Hoofdstad van de gelijknamige provincie. De nederzetting is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een noordelijke uitloper van de Hondsrug, nabij de plaats waar de riviertjes de Drentse A en de Hunze samenkwamen in het Reitdiep. Werd voor het eerst in 1559 zetel van een bisdom. ... later de commissie h. van tijen, h.w. van boven en a. van der steur

                                                                                                                                           
Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Parlement & Politiek - Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. ... ( 34.349) - trok in 2016 een door hem en minister van der steur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3