YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur stenen-tijdperk steentijd paleolithisch paleolithische paleolithicum oude steentijd taal grafheuvel namen cairn alternatieve spelling tumulus grafheuvels hoofdletter of kleine letter vuurstenen vuursteen moskou flint silex design venus-van-willendorf kapitalist wierde kapitalistische cultus deurne in nederland kapitalisten boedapest kapitalisme hematiet willendorf obsidiaan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - steentijd - in 0.00410199165344238 seconden.
Stenen-tijdperk
Kunstbus - Stenen tijdperk Met steentijd of stenen tijdperk wordt de periode uit de prehistorie aangeduid waarin mensen gebruiksvoorwerpen uitsluitend van steen maakten, en nog niet van metaal (helemaal aan het eind van de steentijd werden van sommige metalen wel sieraden gemaakt). ... stenen tijdperk met steentijd

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12. ... het paleolithicum of de oude steentijd

                                                                                                                                           
grafheuvel
Kunstbus - Grafheuvel Een grafheuvel (ook: tumulus of cairn) is een heuvel uit de oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. Tumulus is de Romeinse benaming voor een grafheuvel die opgetrokken werd boven het crematiegraf van een vooraanstaand burger. ... verering. dateringen grafheuvels werden opgeworpen in de late steentijd

                                                                                                                                           
Wat is juist: de middeleeuwen of de Middeleeuwen?
Genootschap Onze Taal - Welbeschouwd is het allebei te verdedigen. ... laatpaleolithicum late middeleeuwen late middeleeuwen late steentijd

                                                                                                                                           
Moskou
Kunstbus - Moskou ( Russisch: Moskva, Engels: Moscow) is de hoofdstad en met afstand de grootste stad van Rusland, voorheen van de Sovjet-Unie. De inwoners worden Moskovieten genoemd. Moskou had op 1 januari 2005 10. ... vindplaats sjoekinskaja bij de moskvarivier, stamt uit de steentijd

                                                                                                                                           
Vuursteen
Kunstbus - Vuursteen of keisteen, silex, flint ("flinterdun") of ( Engels) chert is een gesteente dat vaak in klompen in kalksteen wordt aangetroffen en meestal bruin of grijs van kleur is. Dergelijke 'klompen' worden in de geologie 'concreties' genoemd. ... gaan gloeien. prehistorie in prehistorische tijden (de steentijd

                                                                                                                                           
Obsidiaan
Kunstbus - Verzamelnaam voor natuurlijk voorkomende vulkanische glassoorten. De naam is afgeleid van een Romein die Obsius heette en die in de Oudheid de eerste obsidiaan uit Ethiopië gehaald zou hebben. Obsidiaan ontstaat bij snelle afkoeling van lava met een watergehalte van maximaal 3-4 %. ... dan ook uit het paleozoicum en precambrium niet bekend. in de steentijd

                                                                                                                                           
Venus-van-Willendorf
Venus-van-Willendorf
Kunstbus - Venus van Willendorf De Venus van Willendorf is een kalkstenen vrouwenbeeldje uit het Paleolithicum. Het is gekleurd met rode oker. Het 11,1 cm hoge beeldje werd in 1908 gevonden door de archeoloog Josef Szombathy nabij de Oostenrijkse stad Willendorf. ... als verzamelnaam voor een heel genre van beeldjes uit de oude steentijd

                                                                                                                                           
cultus
Kunstbus - de cultus (m) Een cultus is de verering van een bepaalde godheid, voorwerp of idool. In de antropologie is een cultus een organisatie voor de beoefening van rituelen, magie of andere godsdienstige naleving. ... vormen in de omgeving van jericho zijn graven uit de steentijd

                                                                                                                                           
Boedapest
Kunstbus - Boedapest (( Hongaars: Budapest) De hoofdstad van Hongarije. De stad is gelegen aan weerszijden van de Donau ( Hongaars: Duna) en telt ca. 1,7 miljoen inwoners. De stad werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van Boeda en Óbuda op de rechteroever van de Donau met Pest op de linkeroever. ... i en ii zijn resten te zien van een nederzetting uit de oude steentijd

                                                                                                                                           
kapitalisme
Kunstbus - Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. ... de moderne mens onderscheidt van haar verre voorouders uit de steentijd

                                                                                                                                           
Deurne in Nederland
Kunstbus - Deurne (dialect Deurze) is een plaats en gemeente in de provincie Noord- Brabant in de regio Peelland. De gemeente telt 31.496 inwoners (31 mei 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). ... op verschillende locaties in deurne zijn vondsten uit de steentijd

                                                                                                                                           
hematiet
Kunstbus - Hematiet (van Grieks: haima, bloed) is een mineraal dat voornamelijk bestaat uit ferri-oxidekristallen (Fe 2 O 3 ), een van de ijzeroxides. Het komt naast andere variëteiten voor als het rode bloedsteen en het grijszwarte tot zwarte ijzerglans en ijzerglimmer. ... is maken het mineraal zeer geschikt als pigment. reeds in de steentijd

                                                                                                                                           
Wierde
Kunstbus - Wierde (in Friesland: ‘terp') Het Groninger Museum heeft een van de grootste collecties in Nederland van oudheden uit de Wierden. Deze collectie vormde vanaf 1874 de aanzet tot oprichting van het Groninger Museum. ... besloegen vrijwel alle archeologische tijdvakken, van de steentijd

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 98