YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair standaardtaal taal werkwoord woordkeuze hulpwerkwoord etymologie betekenis sterke-en-onregelmatige werkwoorden standaardnederlands dialect hen-of-hun persoonsvorm middelnederlands cultuur tangerijnen mandarijn hoogduits mandarijnen dissimilatie uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik persoonlijk voornaamwoord ei/ij afleiding getallen basisregels enkelvoud/meervoud verwijswoord bijvoeglijk naamwoord hen/hun sterk/zwak werkwoord uitspraak en klemtoon d/t aaneenschrijven : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 33 voor - standaardtaal - in 0.00829911231994629 seconden.

Standaardtaal

Kunstbus - De als norm erkende taal. We verstaan onder de standaardtaal de taal die algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. ... standaardtaal

                                                                                                                                           
'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?
Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... zo zeggen? je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst en betekenis van het woord fiebelefors?
Genootschap Onze Taal - De meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in Van Dale vinden we het terug: "fiebelefors (gewestelijk), op stel en sprong, overhaast". De toevoeging 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal gerekend kan worden. ... 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal

                                                                                                                                           
Hen-of-hun
Kunstbus - Hen of hun? Voor hun als onderwerp ( hun in plaats van zij ) voornaamwoord alleen het aanwijzende die gebruikt worden. In geschreven taal wordt soms een syntactisch onderscheid gemaakt, dat overigens in de praktijk zelden consequent wordt toegepast: * hen dient gebruikt te worden als lijdend en oorzakelijk voorwerp en na voorzetsels * hun dient gebruikt te worden als meewerkend voorwerp (zonder voorzetsel) en als ondervindend voorwerp. ... categorie als "jullie" (uit "gijlieden, jijlieden"). in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... spondeus spoonerism spreektaal staand rijm stafrijm stam standaardtaal

                                                                                                                                           
Standaardnederlands
Kunstbus - Standaardnederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België en Suriname, en op de Nederlandse Antillen en Aruba. ... het standaardnederlands zijn vastgelegd. we verstaan onder de standaardtaal

                                                                                                                                           
sterke-en-onregelmatige werkwoorden
Kunstbus - Dit is een zo volledig mogelijke lijst van alle Nederlandse werkwoorden waarvan de vormen in de onvoltooid verleden tijd (OVT) en/of het voltooid deelwoord afwijken van de meest gebruikelijke manier van vervoegen. ... de ovt ook zwakke vormen aangetroffen, maar deze worden in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Dialect
Kunstbus - Het woord dialect komt van het Griekse διαλεγομαι/dialegomai, "converseren", waarvan ook dialoog en dialectiek zijn afgeleid. De term kan op minstens drie verschillende manieren worden gebruikt: 1. De volksaardige betekenis 2. ... aangeduid, in het bijzonder wanneer ze verwant zijn met een standaardtaal

                                                                                                                                           
Middelnederlands
Kunstbus - Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal die tussen 1150 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken werd. Middelnederlands is de opvolger van Oudnederlands. Het Middelnederlands wordt ook wel Diets genoemd, vooral door niet-taalkundigen. ... werden gesproken en geschreven. er was toen nog geen standaardtaal

                                                                                                                                           
dissimilatie
Kunstbus - 1. in de celbiologie en biochemie de afbraak van organische verbindingen. 2. een term in de taalkunde. Dissimilatie (taalkunde) Dissimilatie is in de taalkunde het verschijnsel dat bepaalde overeenkomstige taalklanken binnen een woord zodanige veranderingen ondergaan dat zij minder op elkaar lijken. ... zien van garnaar. nederlandse dialecten. lepel uit de standaardtaal

                                                                                                                                           
mandarijn
Kunstbus - Mandarijn kan verwijzen naar: Aziatische eendensoort. Mandarijnslang (Elaphe mandarina), een zwart met geel gekleurde slang. Blauwe mandarijn pitvis (Synchiropus splendidus), felgekleurde tropische zoutwatervis. ... chinees de mandarijn-dialecten verschillen vaak sterk van de standaardtaal

                                                                                                                                           
Waarom schrijf je erwt met een w?
Genootschap Onze Taal - Erwt wordt uitgesproken als [ert]. Dat er een onhoorbare w na de r staat, heeft te maken met de geschiedenis van dit woord. ... lettergreep was. rond de achttiende eeuw werd het woord in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Hoogduits
Kunstbus - Het woord Hoogduits heeft verschillende betekenissen:. Het is een aanduiding voor de Duitse standaardtaal, het moderne Duits.. In taalkundige zin is het een verzamelnaam voor de dialecten uit het Hoogduitse taalgebied. ... betekenissen:. het is een aanduiding voor de duitse standaardtaal

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Je kunt je inschrijven' of 'Je kan je inschrijven'?
Genootschap Onze Taal - 'Je kunt je inschrijven' krijgt vaak de voorkeur, maar 'Je kan je inschrijven' is zeker niet fout. ... kind mag een chocolaatje.' de vorm je moogt is in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze een zware dobber aan iets hebben vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een zware dobber aan iets hebben betekent 'het moeilijk hebben met iets (bijvoorbeeld een opdracht, een wedstrijd, een examen) of iemand'. Ook de variant een harde dobber aan iets hebben komt voor. ... voorkwam; kennelijk beschouwde hij een harde dobber niet als standaardtaal

                                                                                                                                           
Wat is precies de betekenis van sanctioneren?
Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... niet algemeen'. de nederlandse taalunie noemt het geen standaardtaal

                                                                                                                                           
Waar komt zo gewonnen, zo geronnen vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Met zo gewonnen, zo geronnen wordt bedoeld dat je datgene wat je verdiend hebt vaak snel weer kwijt bent. Het wordt vaak gezegd van iets wat je zonder veel moeite hebt gekregen: je raakt het vaak net zo gemakkelijk weer kwijt. ... als hoofdbetekenis 'stromen, vloeien' had. geronnen komt in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland' of 'Ik woon al twintig jaren in het buitenland'?
Genootschap Onze Taal - Het best is: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland. ... men overigens ook wel van drie maand, maar drie maanden is standaardtaal

                                                                                                                                           
Hoe spreek je een woord als buien uit? Zit er een j-klank voor de e ( bui-jen ) of kan een w-klank ook ( bui-wen )?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen vinden bui-jen de normale uitspraak. De uitspraak bui-wen is fonologisch ook goed verklaarbaar, maar komt minder voor. ... is geen officiele regel of instantie die bepaalt of dit bij de standaardtaal

                                                                                                                                           
Kun je 'Het doet zeer' en 'Het doet pijn' allebei gebruiken, of is een van de twee beter?
Genootschap Onze Taal - 'Het doet pijn' en 'Het doet zeer' zijn allebei juist, net als 'Je doet me pijn' en 'Je doet me zeer. ... hebben of voelen', maar een zin als 'ik heb zeer' is in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Genootschap Onze Taal - Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... ander zelfstandig naamwoord levert dat een samenstelling op: standaardtaal

                                                                                                                                           
Wat betekent wierook?
Genootschap Onze Taal - Wierook betekent letterlijk 'heilige rook'. Het woorddeel wie- in dit woord komt overeen met het Duitse Weih- in Weihnachten ('Kerstmis'; letterlijk 'heilige nacht') en met het Nederlandse wij- in wijden en wijwater. ... ie-klank nog, maar er zijn ook restanten van te vinden in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het tweede woord in het kerstliedje 'Hoe [leit] dit kindeken hier in de kou': is het leidt, leit, lijdt of lijt?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hoe leit dit kindeken hier in de kou. ... verouderde derde persoon enkelvoud van liggen of leggen. in de standaardtaal

                                                                                                                                           
Waar komt knof in knoflook vandaan?
Genootschap Onze Taal - Knof zelf betekent niets; knoflook is een verbastering van kloflook, dat moeilijk uit te spreken was vanwege de twee l 'en die zo vlak na elkaar staan. Klof- in kloflook is een afleiding van het zelfstandig naamwoord kloof of het werkwoord klieven; het verwijst naar de kleine 'kloofjes' tussen de tenen van een bolletje knoflook. ... in belgie is het een gangbaar woord voor 'knoflook'. in de standaardtaal

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7