YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal muziek kunst film literair rolling-stone design the factory andy warhol warhols warhol filmmuziek buster keaton popmuziek stand-up-comedian stand-up-comedy stand-up aaneenschrijven uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie electric light orchestra woordkeuze hulpwerkwoord stijlfouten architectuur kabinet arp kvp europese commissie europese unie kabinet-den uyl europees parlement kabinet-balkenende ii katholieken verdrag van lissabon balkenende europese raad abraham kuyper kabinet-van agt i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1138 voor - stand electric - in 0.066763162612915 seconden.
Rolling-Stone
Rolling-Stone
Muziekbus - Rolling Stone De cover van Rolling Stone van 22 Januari 1981. Deze foto genomen door Annie Leibovitz van John Lennon and Yoko Ono was één dag voor de moord op John Lennon gemaakt. Rolling Stone is een twee-wekelijks Amerikaans muziektijdschrift dat opereert vanuit New York. ... last, etta james 117. sweetheart of the rodeo, the byrds 118. stand

                                                                                                                                           
filmmuziek
Muziekbus - Geluid bij de film Het beeld is bij film het meest opvallende kenmerk van deze kunstvorm. Geluid lijkt daar meestal ondergeschikt aan te zijn. Toch zijn geluiden van wezenlijk belang voor film. Ze ondersteunen de beelden en helpen de beelden het verhaal te vertellen. ... op het succes van vitaphone de “big five agreement” tot stand

                                                                                                                                           
Andy Warhol
Kunstbus - Andy warhol Amerikaans kunstenaar, cineast, publicist, muziekproducent en acteur, geboren 6 augustus 1928-1931 Pittsburgh (Pennsylvania) (Verschillende geboortedata worden genoemd. Warhol beweert dat zijn geboorte-akte uit 1930 een vervalsing is) - overleden 22 februari 1987 New York. ... de underground films, kwamen de foto-series en zeefdrukken tot stand

                                                                                                                                           
Popmuziek
Muziekbus - [Eng. afkorting van popular music], Nederlands Woordenboek: Hedendaagse populaire muziek => pop Populaire muziek is van alle tijden. In de middeleeuwen en de renaissance zijn er al deuntjes die algemeen bekend zijn. ... hippiecultuur. de onder invloed van drugs – met name lsd – tot stand

                                                                                                                                           
Buster Keaton
Buster Keaton
Kunstbus - Buster Keaton Tribute Joseph Francis " Buster" Keaton (4 oktober 1895 - 1 februari 1966) was een populaire en invloedrijke Amerikaanse acteur en regisseur van stomme films. Zijn handelsmerk was physical comedy met een stoïcijnse uitdrukking op zijn stalen gezicht, wat hem de bijnaam "The Great Stone Face" ("het Grote Stenen Gezicht") opleverde. ... alle vrienden waren tegen het huwelijk, maar het hield stand

                                                                                                                                           

Stand-up-comedy

Kunstbus - Stand-up comedy Stand-up comedy is een uit Engeland en Amerika overgewaaide theatervorm. Vergeleken met het moderne Nederlandse cabaret is het theatrale element bij stand-up comedy beperkt. Waar in een cabaretvoorstelling vaak sprake is van langere nummers en muzikale onderdelen bestaat stand-up comedy slechts uit korte humoristische anekdotes. ... stand

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je in( )stand( )houden en tot( )stand( )komen?

Genootschap Onze Taal - In stand houden en tot stand komen worden los geschreven, net als onder meer in bedrijf nemen, in acht nemen, in beslag nemen, in bewaring stellen, in werking stellen, ten laste leggen en ter dood veroordelen. ... schrijf je in( ) stand

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking op halfzeven vandaan, zoals in 'Zijn hoed staat op halfzeven' en 'Haar broek hangt op halfzeven'?
Genootschap Onze Taal - Met halfzeven is in deze uitdrukking het tijdstip bedoeld; het verwijst naar de stand van de klok om half zeven. ... in deze uitdrukking het tijdstip bedoeld; het verwijst naar de stand

                                                                                                                                           

Waar komt het woord verstandskies vandaan? Vaak wordt gezegd dat deze aanduiding te maken heeft met de 'verre stand' van de kies: de vér-standskies dus. Klopt dat?

Genootschap Onze Taal - Nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie niet waarschijnlijk. De verstandskies wordt namelijk ook in andere talen met 'verstand' geassocieerd, waarbij de gedachte aan 'verre stand' niet mogelijk is. ... komt het woord ver stand

                                                                                                                                           

Electric Light Orchestra

Muziekbus - Electric Light Orchestra, beter bekend als ELO, komt voort uit de band The Move. Jeff Lynne, Roy Wood en Bev Bevan vormen de basis van ELO al in 1971, maar zijn nog tot 1972 verbonden aan The Move. ELO staat bekend om haar instrumentale rocknummers als ´Mr Blue Sky´, ´Living Thing´ en het nummer ´Xanadu´, wat ze samen met Olivia Newton John maken. ... stand

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het beleid wordt gehandhaafd ' of 'Het beleid blijft gehandhaafd '?
Genootschap Onze Taal - Er bestaat een voorkeur voor 'Het beleid wordt gehandhaafd .' Blijft gehandhaafd is namelijk op te vatten als een vermenging van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand. In handhaven zit al het element 'iemand (of iets) in de staat of toestand houden waarin hij/zij (het) zich bevindt'. ... van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: wie zuinig is en hard doorwerkt (vlijtig is), kan heel wat tot stand brengen. Een variant is 'Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als paleizen. ... wie zuinig is en hard doorwerkt (vlijtig is), kan heel wat tot stand

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
Parlement & Politiek - De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand

                                                                                                                                           
adel
Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... de adel (m) de stand

                                                                                                                                           
E. de Waal
Parlement & Politiek - Bekwame liberale minister van Koloniën in het kabinet-Van Bosse/Fock, die mede dankzij zijn soepelheid en tactische inzicht een wettelijke regeling van de suikercultures in Nederlands-Indië tot stand wist te brengen. ... regeling van de suikercultures in nederlands-indie tot stand

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... samenwerking tussen kvp en pvda staat bekend als 'het nieuwe be stand

                                                                                                                                           
Dr. L. (Leendert) Ginjaar
Parlement & Politiek - Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... agt i werd. bracht als minister diverse milieuwetten tot stand

                                                                                                                                           
Mr. A.A.M. (Dries) van Agt
Parlement & Politiek - CDA-voorman, jurist en premier van KVP-huize. Stond als hoogleraar strafrecht bekend als vernieuwingsgezind en bracht als minister van Justitie belangrijke wetten tot stand. Vicepremier in het kabinet-Den Uyl. ... en bracht als minister van justitie belangrijke wetten tot stand

                                                                                                                                           
Kabinet-Heemskerk (1908-1913)
Parlement & Politiek - Dit christeiijke coalitiekabinet is tot 1909 een minderheidskabinet. Na de verkiezingen van dat jaar kan het kabinet wel op een Kamermeerderheid rekenen. Centraal staan in deze kabinetsperiode de pogingen van minister Talma om sociale wetgeving tot stand te brengen. ... de pogingen van minister talma om sociale wetgeving tot stand

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand

                                                                                                                                           

Wat moet het zijn: 'We staan u tijdens de beurs graag te woord in onze stand' of 'We staan u tijdens de beurs graag te woord op onze stand'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. ... het zijn: 'we staan u tijdens de beurs graag te woord in onze stand

                                                                                                                                           
Periode 1848-1872: het tijdperk van Thorbecke
Parlement & Politiek - In 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand, waardoor het regeringsstelsel drastisch verandert. Voortaan is niet langer de koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. ... in 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand

                                                                                                                                           
Dr. G.W.M. Huysmans
Parlement & Politiek - Katholiek politicus die in het laatste oorlogskabinet minister van Financiën was en in het eerste kabinet-Beel minister van Economische Zaken. Stelde de Bankraad in en bracht de wet tot stand over de positie van het Centraal Planbureau. ... economische zaken. stelde de bankraad in en bracht de wet tot stand

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 156