YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek stamtonen diatoniek kunst toon toon a chromatische toonladder toon b chromatiek eenendertigtoonsorgel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - stamtonen - in 0.00288796424865723 seconden.

Stamtonen

Muziekbus - De zgn "witte toetsen van de piano". De noten met de namen: a - b - c - d - e - f - g - a. In de volgorde: c - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder. ... stamtonen

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... verhogingen of verlagingen. muziek die is opgebouwd uit de stamtonen

                                                                                                                                           
chromatische toonladder
Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... afstanden opvolgen. in een stijgende toonladder worden de stamtonen

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... tonen. de diatonische halve tonen bevinden zich tussen twee stamtonen

                                                                                                                                           
Toon A
Muziekbus - A is de naam van de 6de toon van de grote tertstoonladder van C. Stemmen De a is een belangrijke toon omdat het de zogenaamde "stemtoon", "kamertoon" of "koortoon" is, dat wil zeggen: de toon van waaruit men alle instrumenten op gelijke toonhoogte brengt. ... hoorsensatie oplevert. vgl. ook: afgeleide tonen - octaaf - stamtonen

                                                                                                                                           
Toon B
Muziekbus - B (notennaam), de 7-de toon van de toonladder van C gr. t. ... van de toonladder van c gr. t. de zevende toon in de reeks stamtonen

                                                                                                                                           
eenendertigtoonsorgel
Muziekbus - Eenendertigtoonsorgel Orgel in het Teylers Museum in Haarlem met een klavier waarop het octaaf niet in twaalf exacte gelijke halve tonen is verdeeld, maar in 31 delen, waardoor de verschillende stemsystemen beter kunnen worden benaderd. ... van links beneden naar rechts boven. de toetsen van de stamtonen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12