YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair stam design architectuur architecten mart stam taal werkwoord basisregels d/t persoonsvorm woordkeuze uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie gebiedende wijs betekenis afleiding woordgeslacht persoonlijk voornaamwoord verwijswoord lidwoord cultuur tazza eerwraak roemer d-en-t-in-de nederlandse-spelling kunst engels sterk/zwak werkwoord bijvoeglijk naamwoord materialen keltische penone heinz en bodo rasch wagenfeld kelt guiseppe penone giuseppe penone kandelabers gebiedende-wijs : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 235 voor - stam - in 0.0152521133422852 seconden.

stam

Kunstbus - 1 het deel van een boom tussen wortels en takken 2 personen die afstammen van een gemeenschappelijke stamvader; volk dat, volkerengroep die een gemeenschappelijke taal of verwante talen spreekt 3 (taalkundig) woord zonder de buigingsvorm: eet is de stam van eten. ... stam

                                                                                                                                           
Mart Stam

Mart Stam

Kunstbus - Nederlandse architect en ontwerper, geboren 5 augustus 1899 in Purmerend - overleden 23 februari 1986 in Goldbach (kanton Zürich, Zwitserland). Zie ook Stam was architect, interieurontwerper en industrieel ontwerper van de ' Nieuwe Zakelijkheid' / het 'Nieuwe Bouwen' en leraar aan het Bauhaus. ... stam

                                                                                                                                           

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam

                                                                                                                                           
Is het vind of vindt in: 'Ik ben het die dit onzin vind/vindt'?
Genootschap Onze Taal - Juist is hier vindt, met -dt (' stam + t '): 'Ik ben het die dit onzin vindt. ... het die dit onzin vind/vindt'? juist is hier vindt, met -dt (' stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen' of 'Titia verrastte Tim met dertig rode rozen'?
Genootschap Onze Taal - Alleen 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen', met één t, is juist. Het hele werkwoord is verrassen; er komt geen t in voor. De stam van het werkwoord (het hele werkwoord min de uitgang -en ) eindigt op een s; daaraan wordt de verledentijdsuitgang -te toegevoegd: verraste. ... het hele werkwoord is verrassen; er komt geen t in voor. de stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U betaald te veel of 'U betaalt te veel'?
Genootschap Onze Taal - 'U betaalt te veel' is juist. Deze zin staat in de tegenwoordige tijd, het onderwerp is u, en daarom komt er een t achter de stam betaal: u betaalt. Vergelijk bijvoorbeeld 'U geeft te veel' (ook: stam ( geef ) + t ). ... tijd, het onderwerp is u, en daarom komt er een t achter de stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Hoe je het ook went of keert: jij had beter moeten weten' of 'Hoe je het ook wendt of keert: jij had beter moeten weten'?
Genootschap Onze Taal - 'Hoe je het ook wendt of keert: jij had beter moeten weten' is juist. In de uitdrukking hoe je het ook wendt of keert ('hoe je het ook bekijkt') komt het werkwoord wenden voor, en niet wennen. Aan de stam wend moet een t worden toegevoegd: je wendt. ... komt het werkwoord wenden voor, en niet wennen. aan de stam

                                                                                                                                           
Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?
Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld " stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?
Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... goede reden te bedenken om alleen bij werkwoorden waarvan de stam

                                                                                                                                           
Welke zin is juist? Wat houd je bezig? Wat houdt je bezig?
Genootschap Onze Taal - Zin 2 is juist: 'Wat houdt je bezig?' Deze zin is vergelijkbaar met 'Wat maakt je blij?', 'Wat helpt je verder?' en 'Wat doet je plezier?' In alle gevallen moet er een t aan de stam worden toegevoegd. ... 'wat doet je plezier?' in alle gevallen moet er een t aan de stam

                                                                                                                                           
Waarom is 'Hij mag kiezen' juist? Er hoort hier toch eigenlijk een t achter mag te komen?
Genootschap Onze Taal - In 'Hij mag kiezen' is inderdaad alleen mag juist. Dat is eigenlijk vreemd, want in de derde persoon tegenwoordige tijd wordt bijna altijd een t aan de stam toegevoegd. Vergelijk: 'Hij verlangt te kiezen' en 'Hij weigert te kiezen. ... persoon tegenwoordige tijd wordt bijna altijd een t aan de stam

                                                                                                                                           
Waarom wordt een paardrijdster ook wel een amazone genoemd?
Genootschap Onze Taal - Ooit moeten er echte Amazonen bestaan hebben: een Klein-Aziatische stam (Klein-Azië is het huidige Turkije) waarvan alleen de vrouwen vochten. Waar de naam Amazone vandaan komt, is niet helemaal zeker, maar het Perzisch zou de bron kunnen zijn; het zou verband kunnen houden met de woorden voor 'sterke vrouw' of met het woord voor 'oorlog'. ... moeten er echte amazonen bestaan hebben: een klein-aziatische stam

                                                                                                                                           
Welk zelfstandig naamwoord hoort bij het werkwoord realiseren: realisatie of realisering?
Genootschap Onze Taal - Zowel realisatie als realisering is mogelijk. De achtervoegsels -ering en -atie passen allebei achter de stam van werkwoorden op -eren. Bijvoorbeeld: classificatie/classificering, isolatie/isolering, enz. ... de achtervoegsels -ering en -atie passen allebei achter de stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: gij hadt of gij had?
Genootschap Onze Taal - Gij hadt wordt nog steeds als juist gezien. De regel die hier gevolgd wordt is: in de tegenwoordige tijd wordt gij vervoegd als u ( gij hebt, gij spreekt, gij eet ), maar in de verleden tijd krijgt gij een extra t – behalve als de stam al op een t eindigt. ... in de verleden tijd krijgt gij een extra t - behalve als de stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' Gebeurt is hier een persoonsvorm; wat is het onderwerp. Daarom wordt aan de stam gebeur een t toegevoegd. ... een persoonsvorm; wat is het onderwerp. daarom wordt aan de stam

                                                                                                                                           
In onze bedrijfsbrochure staat de leuze ' Ik' wordt 'wij'. Klopt de persoonsvorm wordt hier wel?
Genootschap Onze Taal - Ja, hoewel dat misschien vreemd lijkt in combinatie met ik. In deze zin zijn ik en wij als abstracte begrippen gebruikt. Ik staat dus niet letterlijk voor de eerste persoon enkelvoud, maar betekent meer iets als het begrip 'ik'. ... en de persoonsvorm moet dus ook in de derde persoon staan ( stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De scheidsrechter gelastte / gelaste / lastte / laste de wedstrijd af'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.' Het hele werkwoord is afgelasten. Dit is opgebouwd uit af (dat hier het betekeniselement 'ongedaan maken' toevoegt, zoals in afbestellen en afblazen ) en gelasten ('bevelen'). ... afgelasten betekent dus 'door een tegenbesluit afzeggen'. de stam

                                                                                                                                           
Roemer
Roemer
Kunstbus - Een roemer is een wijnglas, in het bijz. voor witte wijn, met een bolle kelk en een brede, holle stam die van noppen is voorzien. De afwerking van de noppen kon per glas verschillen: vaak zijn ze gestempeld in een braamvormig motiefje of uitgetrokken in een puntje, een doornnopje. ... bijz. voor witte wijn, met een bolle kelk en een brede, holle stam

                                                                                                                                           
Tazza
Kunstbus - Tazza (drinkschaal) Tazza is een oud- Italiaans woord voor drinkschaal. Tazza's zijn schotelvormig en staan op een hoge voet. Zij zijn meestal rijkversierd. Een tazza drinkschaal kan van glas, goud of zilver zijn en heeft een wijde ondiepe kelk die op stam en voet, óf rechtstreeks op de voet is gemonteerd. ... goud of zilver zijn en heeft een wijde ondiepe kelk die op stam

                                                                                                                                           
eerwraak
Kunstbus - Eerwraak Eerwraak is een gewoonterechtelijk fenomeen waarbij een familie of stam de verloren gegane zedelijke eer meent te kunnen herstellen door het plegen van een moord op de veroorzaker van het eerverlies of degene die schuldig bevonden aan het eerverlies. ... is een gewoonterechtelijk fenomeen waarbij een familie of stam

                                                                                                                                           
D-en-T-in-de Nederlandse-spelling
Kunstbus - D en T in de Nederlandse spelling De d/t-regels zijn een verzameling regels voor de spelling van Nederlandse werkwoorden die bepalen of een werkwoordsvorm op een d of een t eindigt. Onvoltooid tegenwoordige tijd Standaard altijd " stam + t" De onvoltooid tegenwoordige tijd, ook wel afgekort tot o. ... t eindigt. onvoltooid tegenwoordige tijd standaard altijd " stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: geraced of geracet?
Genootschap Onze Taal - Geracet is juist. ... tijd bij de tweede en derde persoon de regel enkelvoud ' stam

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De klant wil kwaliteit' of 'De klant wilt kwaliteit'?
Genootschap Onze Taal - 'De klant wil kwaliteit' is juist. ... en 'de klant verlangt kwaliteit' wordt er een t aan de stam

                                                                                                                                           
Teutonen
Kunstbus - Westgermaanse oude volksstam; vooral in Engeland sinds 1914 een scheldnaam voor de Duitsers. De Teutonen zijn een Germaanse stam die waarschijnlijk oorspronkelijk uit het Deense Waddengebied, Jutland of zuidelijk Scandinavië stamde. ... westgermaanse oude volks stam

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 233