YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: staatshoofd kabinetsformatie latijn frans † president voorzitter; staatshoofd zitten president pre- kabinet regering tweede kamer minister-president taal minister grondwet formatie chu coalitie namen fractievoorzitters tweede kamerverkiezing rutte i staatssecretaris den uyl van agt ii marijnen balkenende ii de geer balkenende i parlementair kabinet de koning de jong lubbers iii kabinet-rutte i lubbers ii regeerakkoord reglement van orde van de tweede kamer tjeenk willink kok ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 243 voor - staatshoofd - in 0.0607361793518066 seconden.

staatshoofd

Degene die het hoogste gezag in een staat vertegenwoordigt. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

president - (voorzitter; staatshoofd)

president zn. ‘voorzitter; staatshoofd’ Mnl. president ‘voorzitter, persoon aan het hoofd’ in vurweser of president ‘voorzitter, bestuurder’ [1477; Teuth.]; vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Koning / koning Willem-Alexander
Het woord koning wordt met een kleine letter geschreven – behalve als het toevallig aan het begin van een zin staat. Dat geldt ook voor koningin: koningin Máxima. Koning en koningin zijn functieaanduidingen, en zulke woorden krijgen in principe een kleine letter – of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... niet het staatshoofd, maar de voorzitter van de tweede kamer heeft het initiatief. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden kabinetsformaties
Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... vanaf 1813 bestond er een kabinetsraad onder voorzitterschap van het staatshoofd, waarvan onder andere de hoofden van de departementen van algemeen bestuur deel uitmaakten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... de voorzitter van de tweede kamer voorziet tijdens de formatie vaak het staatshoofd van advies. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

staatspresident - (staatshoofd in een republiek)

staatspresident ‘staatshoofd in een republiek’ -> Zuid-Afrikaans-Engels State President ‘staatshoofd van de Republiek Zuid-Afrika’ <via Afrikaans>. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... de voorzitter van de tweede kamer voorziet tijdens de formatie vaak het staatshoofd van advies. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale ombudsman
De ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen beschermen tegen wangedrag van de overheid. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gedrag dienen burgers naar de rechter te stappen. ... klachten tegen het staatshoofd, de kamers, de raad van state, de algemene rekenkamer en rechterlijke instanties neemt de ombudsman niet in behandeling. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

republiek - (staatsvorm met gekozen staatshoofd)

republiek zn. ‘staatsvorm met gekozen staatshoofd’ Vnnl. republijck ‘de gemeenschap of het algemeen belang van een stad’ [1553; iWNT], republique ‘de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ in om t'Weluaren van de Republique ‘voor het welzijn van de Republiek’ [ ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
regering
Het staatshoofd (de koning) en de ministers vormen de regering ook wel 'de kroon ' genoemd. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

regering - (het staatshoofd en de gezamenlijke ministers)

regering s.nw. 1. Uitoefening van oppergesag, bewind. 2. Persone verantwoordelik vir die uitoefening van oppergesag, owerheid, landsbestuur. 3. Tydperk wat iemand regeer. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
formateur
Persoon die opdracht krijgt een kabinet samen te stellen. ... tot 2012 benoemd door het staatshoofd, de koningin, nu door de tweede kamer. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Baron Surlet de Chokier (1769-1839) – Eerste staatshoofd van België

De Belgische politicus en edelman Baron Surlet de Chokier is de geschiedenisboeken ingegaan als het eerste staatshoofd van België. Toch is hij bij het grote publiek vrij onbekend. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Surlet de Chokier
Erasme Louis baron Surlet de Chokier (Gingelom, 27 november 1769 - Gingelom, 7 augustus 1839) was een Limburgse politicus en edelman. Hij werd in 1816 als baron opgenomen in de Nederlandse adel. Tevens was hij regent en eerste staatshoofd van België. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Koning
Het erfelijk staatshoofd van Nederland. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koningin Elizabeth-II
Koningin Elizabeth-II
Koningin Elizabeth II ... i koningin elizabeth ii elizabeth alexandra mary ( londen, 21 april 1926) is sinds 1952 koningin van het verenigd koninkrijk en staatshoofd van canada, australie, nieuw-zeeland, jamaica, barbados, de bahama's, grenada, papoea-nieuw-guinea, de salomonseilanden, tuvalu - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Litouwen
De Republiek Litouwen is de zuidelijkste van de drie Baltische staten. Het land werd in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 deel uitmaakte. Op 1 mei 2004 werd Litouwen lid van de Europese Unie, en op 1 januari 2014 voerde het land de euro in. ... staatshoofd werd in 1990 vytautas landsbergis, een van de leiders van de vernieuwings- en onafhankelijkheidsbeweging sajudis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk (1926) – Koningin
De Britse koningin Elizabeth II is een van de langstzittende vorstinnen uit de geschiedenis. Al bijna zeventig jaar, sinds 1952, zit Elizabeth II op de troon. ... th ii van het verenigd koninkrijk (1926) - koningin koningin van het verenigd koninkrijk, canada, australie en nieuw-zeeland en staatshoofd van de commonwealth realms auteur: enne koops 31 oktober 2021 biografieen / engeland / vorstenhuizen koningin elizabeth ii tijd - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Samoa
Samoa (voormalig West-Samoa) is een land (eilandengroep) in Oceanië ten noorden van Nieuw-Zeeland en ten oosten van Australië. ... in 1963 werd ("o le ao o le malo") malietoa tanumafili ii staatshoofd, de eerste heerser die volgeling is van het baha'i-geloof. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... daarvoor gebeurde dat door het staatshoofd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sovjet-Unie
De Sovjet-Unie werd opgericht in 1922 na de Russische revolutie. In 1991 werd zij ontbonden en werden alle 15 republieken waaruit zij bestond onafhankelijke staten. De officiële naam luidde Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR), in het Russisch (Cyrillisch alfabet) СССР (spreek uit als SSSR). ... het presidium bestond uit de voorzitter (de president, het staatshoofd) van de sovjet-unie, de staatshoofden van de vijftien afzonderlijke deelrepublieken (vicevoorzitters van het presidium) en twin - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 140